رسانه
رسانه

مرا نترسان از رفتنتمرا نترسان از رفتنت

درخواست حذف اطلاعات
مرا نترسان از رفتنت ،تو خیلی وقت است که رفته ای...
خیلی وقت است سراغی از دلم نمیگیری...
مرا نترسان از رفتنت ، برایم رویا شده در آغوش گرفتنت
گاهی که دلم میگیرد ، احساس میکنم همیشه تنها بوده ام
تو برایم یک قصه ای ، قصه ای که با شنیدنش همیشه به خواب میروم
و این احساس یک خواب است ، عشقت برایم رویاست ، چقدر چهره ات برایم آشناست!
هوای دلگیری است، دلم درگیر با تنهایی است، این برایم بهتر است، شاید دوباره بخواب روم و به قصه برسم...