رسانه
رسانه

آموزش زبان انگلیسیکتاب let’s go 1 4th به صورت pdf

درخواست حذف اطلاعات

کتاب let’s go 1 4th به صورت pdf
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت داد

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم داد 94
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد ماه
توضیحات بیشتر -  آموزش دروس زبان انگلیسی پایه سوم درس8

درخواست حذف اطلاعات

درس هشتم
قیود ح

دستور زبان یا گرامر این درس درباره قید ح می باشد. نکات آن به ترتیب زیر می باشد.

 

  نکات

1 – قید کلمه ای است که چگونگی انجام شدن فعل را بیان می کند. یا بر زبان و یا مکان خاصی دل می کند. شما قبلاً با قیدهای زمان و مکان مانند yesterday(دیروز) و school (مدرسه) آشنا شدید.
همچنین با قیدهای تکرار مانند
usually(معمولاً) و never(هرگز) آشنا شده اید. در این درس با قیدهای ح آشنا می شوید.

2 – با اضافه
ly به آ صفت می توان قید ح را ساخت. به مثال زیر توجه کنید.
slow آهسته (صفت)
slow + ly --> slowly به آهستگی (قید)

easy آسان (صفت)
easy + ly --> easily به آسانی (قید)

3 – صفت قبل از اسم می آید و اسم را توصیف می کند.

he is a bad driver.
bad : صفت

قید معمولاً در پایان جمله می آید و چگونگی انجام یافتن فعل را بیان می کند.

he is a drivers badly. او به طور بدی رانندگی می کند
badly : قید

4 – بعضی از صفات برای تبدیل شدن به قید ly نمی گیرند بلکه شکل قیدی آنها با صفت فرق می کند و بایستی که از حفظ شوند مانند :
(قید)
good --> well(صفت)

5 – شکل قید بعضی از صفات مانند خود صفت است و
ly نمی گیرند.
fast --> fast
hard --> hard
به مثال زیر توجه کنید.

he is a hard worker. او کارگر سخت کوشی است
he works hard . او سخت کار می کند
 

 

  تمرین
1 – در جای خالی کلمات مناسب به کار ببرید.

1. a hard worker works ……………….

پاسخ : hard صحیح است. hard صفتی است که ly نمی گیرد

2 – a fast driver drives …………..

پاسخ : fast صحیح است . fast صفتی است که ly نمی گیرد

3 – a carefull driver drives …………..

پاسخ : carefully صحیح است. با اضافه ly به carfull قید ح ساخته می شود  

 

  2- پاسخ صحیح را انتخاب کنید.

1- she is doing her homework …….( careless-carefully-carefull)

پاسخ : carefully صحیح است. چون در اینجا به قید ح نیاز داریم

2 – she is a ……..driver.(slowly- carefully-fast)

پاسخ : fast صحیح است چون در اینجا به صفت احتیاج داریم. fast هم می تواند صفت باشد هم قید

3 – mina is a …………student . she speaks english. well (well – good – bad)

پاسخ : good صحیح است چون قبل از اسم احتیاج به صفت داریم که اسم را توصیف کند.

4 – i am ai fast runner.i run ………( carefull – fast – quick)

پاسخ : fast صحیح است. چون بعد از فعل احتیاج به قید ح داریم که چگونگی انجام فعل را بیان کند.

5 – they learn english………….(easy – easily – careful)

پاسخ : easily صحیح است . چون درا ینجا به قید نیاز داریم  


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت دوم

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم نوبت داد به صورتword
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم نوبت داد

درخواست حذف اطلاعاتنمونه سوال زبان انگلیسی پایه هشتم داد 94
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

درخواست حذف اطلاعات

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه نهم نوبت اول

نمونه سوال زبان انگلیسی پایه چهارم دبیرستان

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی چهارم دبیرستان

مشخصات محصول:3تا نمونه سوال زبان چهارم دبیرستان بصورت pdfو زیپ شده-با جواب-نوبت اول و دوم
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم داد ماه
توضیحات بیشتر - 3,000 توماننمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم

درخواست حذف اطلاعات


نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم درس1

 نمونه سوال زبان انگلیسی پایه دهم درس 1-vision 1شارژ تلفن همراه

درخواست حذف اطلاعات


 شارژ مستقیم سیم کارت های اعتباری و ید کارت شارژ