رسانه
رسانه

اطلاعات و مشخصات داروهااطلاعات کپسول دو یوم doxium، کپسول دو ی تر doxytrex، قرص کلسیم دوبسیلات تی سی calcium dobesilate tc

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی کلسیم دوبسیلات calcium dobesilate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: -

موارد مصرف:
محافظت کننده عروق
کلسیم دبزیلات برای درمان رتینوپاتی دیابتی و بیماری هموروئید تجویز می شود.

مکانیسم اثر:
دارو از طریق افزایش میزان نیتریک ا اید اندوتلیال سبب تنظیم میزان نفوذ پذیری عروق شده و نیز سبب کاهش ویسکوزیته خون و حفظ جریان طبیعی خون می شود.

فارماکوکینتیک:
نیمه عمر دارو حدود 5 ساعت است. دارو به میزان 25% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. دفع دارو کلیوی است.

توصیه های دارویی:

 • تجویز این دارو در 3 ماهه اول بارداری توصیه نمی شود.
 • دارو در بیماران با هایپرسنسیویتی نباید تجویز شود.
 • در صورت بروز راش پوستی باید تجویز دارو قطع شود.

اشکال داروئی:

کپسول دو یوم 500میلی گرم
کپسول دو ی تر 500 میلی گرم
قرص کلسیم دوبسیلات تی سی 250 میلی گرم

doxium capsule 500 mg
doxytrex capsule 500 mg
calcium dobesilate tc 250mg tab
اطلاعات داروی کربوسیستئین carbocisteine

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی کربوسیستئین carbocisteine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

موارد مصرف:
از این دارو به خاطر فعالیت موکولیتی در اختلالات تنفسی مرتبط با سرفه خلط دار استفاده می شود و به صورت خوراکی با دوز 750 میلی گرم، 3 بار در روز تجویز می شود و با حاصل شدن پاسخ درمانی یک سوم آن کاهش می یابد. در مورد ک ن 2 تا 5 سال دوز 5/62 تا mg125، 4 بار در روز و در ک ن 6 تا 12 سال دوز mg250، 3 بار در روز تجویز می شود.
همچنین به صورت نمک های سدیم و لیزین به طریق خوراکی تجویز می گردد.

فارماکوکینتیک:
این دارو به سرعت و به خوبی از مسیر گوارشی جذب می گردد و اوج غلظت پلاسمایی آن طی 90 تا 120 دقیقه بعد از یک دوز خوراکی رخ می دهد. در بافت ریه و مخاط تنفسی نفوذ می کند. به صورت داروی تغییر نکرده و متابولیت هایش از طریق ادرار دفع می شود.
راه های اصلی متابولیسم آن عبارتند از: اسیتلاسیون، دکربو یلاسیون و سولفو یداسیون.

عوارض جانبی:
عوارض جانبی عبارتند از: ح تهوع و ناراحتی معده، خونریزی گوارشی و راش های پوستی و از آنجا که موکولیتیک ها می توانند به سد دفاعی مو ی معده آسیب بزنند در مصرف این دارو در افراد دارای سابقه بیماری زخم معده باید دقت کرد.

اشکال داروئی: -
اطلاعات داروی کاربومرها carbomers (ژل چشمی کربومر carbomer)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی کاربومرها carbomers

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

موارد مصرف:
این دارو برای درمان خشکی چشم استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
ویسکوزیته این دارو بسیار بالاست و سبب افزایش مدت عملکرد قطره های چشم شده و همچنین به تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد افزایش دهنده ویسکوزیته در فراورده های قطره چشمی به کار می روند.

اشکال داروئی:

اطلاعات پادتن بوتولیسم botulism antitoxins (آمپول آنتی تو ین بوتولینیوم botulinium)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی پادتن بوتولیسم botulism antitoxins

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: وا ن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها

موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی آنتی تو ین ها ضروری است.

این فرآورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذاهای آلوده مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
پادزهر سه ظرفیتی بوتولیسم باعث خنثی شدن سموم تولید شده توسط clostridium botulinum می شود. هر میلی لیتر از این پادزهر حاوی بیش از 500 واحد پادزهر بر علیه سموم هر کدام از دو نوع b,aو 50 واحد پادزهر بر علیه سم نوع e می باشد.

عوارض جانبی:
شوک آنافیلاکتیک، کاهش فشار خون،کهیر، اختلال تنفسی و بیماری سرمی از عوارض جانبی این فرآورده است.

هشدار ها:
این فرآورده در درمان بوتولیسم نوزادان تأثیری ندارد.

توصیه های دارویی:

 1. قبل از تزریق، آزمون حساسیت انجام شود.
 2. به دلیل تشدید اثرات عصبی سم بوتولینوم، از مصرف آنتی بیوتیک های آمینوگلیکوزیدی در مسمومین اجتناب شود.
 3. فرآورده را باید در دمای بین 8-2 درجه سانتیگراد نگهداری و از انجماد آن جلوگیری کرد.

اشکال داروئی:

botulinium a antitoxin 1 ml amp
[آمپول آنتی تو ین بوتولینیوم ا]
botulinium b antitoxin 5000 iu amp
[آمپول آنتی تو ین بوتولینیوم بی]
botulinium e antitoxin 10,000 iu amp
[آمپول آنتی تو ین بوتولینیوم ای]
botulism monovalent (antitoxin) e amp
[آمپول آنتی تو ین منووالان بوتولیسم]
botulism polyvalent (antitoxin) a+b+e 10ml amp
[آمپول آنتی تو ین پلی والان بوتولیسم آ+بی+ای]
اطلاعات قطره چشمی بریمونیدین brimonidine، بریموگان brimogan

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات قطره چشمی بریمونیدین brimonidine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داورئی: داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم

موارد مصرف:
این فراورده برای درمان گلوکوم با زاویه باز یا افزایش فشار داخل کره چشم بکار می رود.

مکانیسم اثر:
این دارو آگونیست نسبتاً اختصاصی گیرنده های a 2 آدرنرژیک می باشد.

فارماکوکینتیک:
بعد از مصرف موضعی مقداری جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر داروی جذب شده تقریباً سه ساعت است. متابولیسم دارو کبدی و دفع آن کلیوی می باشد.

منع مصرف:
در صورت حساسیت به هر یکی از اجزاء فراورده بیماری های شدید قلبی عروقی، مصرف داروهای مونوآمین ا یداز (همزمان و تا 14 روز بعد از قطع دارو) این دارو را نباید مصرف کرد.

عوارض جانبی:
واکنشهای آلرژیک، سردرد، پرخونی چشم، فولیکولهای ملتحمه، سوزش، خارش، اشک ریزش،خواب آلودگی و خشکی دهان از عوارض جانبی شایع دارو می باشد.

تداخلات دارویی:
این دارو را نباید همزمان یا تا 14 روز بعد از قطع داروهای مهارکننده منوآمین ا یداز مصرف کرد. مصرف همزمان این دارو با داروهای بتاآنتاگونیست، سایر داروهای قلبی-عروقی ممکن است باعث افت فشار خون و کاهش ضربان قلب شود. مصرف همزمان با داروهای مضعف سیستم عصبی مرکزی موجب تشدید ضعف cns می شود. مصرف همزمان با ض سردگی های سه حلقه ای به دلیل احتمال کاهش تاثیر بریمونیدین با احتیاط انجام شود.

هشدار ها:

 1. به دلیل احتمال کاهش تاثیر دارو در بعضی بیماران، فشار داخل چشمی باید به طور مرتب کنترل شود.
 2. ماده محافظ در این فراورده (بنزال یوم کلراید) ممکن است جذب لنز تماسی نرم شود، لذا حداقل 15 دقیقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسی نرم در چشم قرار داده شود.

توصیه های دارویی:

 1. در صورت عدم کفایت مغز یا عروق کرونر، افت فشار خون وضعیتی، بیماری رینود، ترومبوآنژیت، اختلالات کبدی یا کلیوی و افسردگی با احتیاط مصرف شود.
 2. به دلیل عارضه خواب آلودگی و خستگی، برای بیمارانی که درفعالیت های خطرناک اشتغال دارند، باید با احتیاط به کار رود.

اشکال داروئی:

قطره چشمی بریموگان 0.2%
قطره چشمی بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر
قطره چشمی آپو-بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر
قطره چشمی بریمونیدین دی پی 0.2%
قطره چشمی بریمونیدین ب ب 0.2%

brimogan 0.2% oph drop
brimonidine drop,ophthalmic 0.2%,5 ml
apo-brimonidine drop,ophthalmic 0.2%,5 ml
brimonidine dp 0.2% oph drop
brimonidine bb 0.2 % oph drop
اطلاعات قرص برموکریپتین bromocriptine (مینو-برموکریپتین minoo-bromocriptine)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی برموکریپتین bromocriptine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای ضد پارکینسون

موارد مصرف:
برموکریپتین در منترل بیماری پارکینسون( اما نه در کنترل علائم خارج هرمی ناشی از داروها)، پرولاکتینوها، آکرومگالی و ن مبتلا به pcos همراه با هیپ رولاکتینومی مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با تحریک مستقیم گیرنده های دوپامینی می تواند در کنترل پارکینسون مفید و مؤثر باشد.

فارماکوکینتیک:
جذب دارو از دستگاه گوارش متغیر است و دارای نیمه عمر 3 ساعت می باشد. در صفرا ترشح و از طریق مدفوع دفع می شود.

منع مصرف:
این دارو در موارد حساسیت به آلکالوئیدهای ارگوت،تو می حاملگی و هیپرتانسیون پس از زایمان، بیماری روانی شدید و بیماری عروق کرونر نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
تشنج، ایست قلبی-عروقی، سکته قلبی حاد، تهوع، استفراغ، یبوست، سردرد، گیجی، افت فشار خون وضعیتی، خواب آلودگی، اسپاسم عروق انگشتان دست و پا به خصوص در بیماران گرفتار سندرم رینود، توهم، تحریک سایکوموتور، دیسکینزی، خشکی دهان، گرفتگی ساق پا، نشت مایع جنب و فیروز از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخلات دارویی:
اریترومایسین باعث افزایش غلظت پلاسمایی برموکریپتین شده و احتمال سمیت آن را افزایش می دهد. داروهای مقلد سمپاتیک عوارض برموکریپتین را افزایش می دهند. به دلیل تضعیف سیستم ایمنی از وا یناسیون بیمار یا افراد خانواده وی با وا ن های حاوی ویروس های زنده اجتناب شود.

هشدار ها:

 1. این دارو در بیماران دارای سابقه اختلالات روانی( به خصوص اختلالات سایکوتیک) یا بیماری قلبی عروقی یا سندرم رینود، نارسایی کبدی یا کلیوی و پورفیری با احتیاط مصرف شود.
 2. در چند روز اول درمان، اثر کاهنده فشار خون دارو ممکن است در بعضی از بیماران شدید باشد.
 3. در هنگام رانندگی وکار با ماشین آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند، احتیاط شود.

توصیه های دارویی:

 1. در طول مصرف دارو بیمار از نظر بزرگ شدن هیپوفیز به خصوص در طول حاملگی، باید بررسی شود.
 2. در خانم های در سن باروری، سالی یکبار و در خانم های پس از سن هر شش ماه یکبار دستگاه تولید مثل مورد بررسی و معاینه قرار گیرد.
 3. در طول مصرف این دارو از روش های غیر هورمونی جلوگیری از حاملگی استفاده شود، چون قرص های خوراکی ممکن است باعث افزایش غلظت پرولاکتین گردند.
 4. در طول مصرف این دارو بیمار از نظر بروز فیروز رتروپریتونئال، نارسایی کبد و کلیه باید زیر نظر قرار داشته باشد.
 5. در صورت بروز زیادی فشار خون، سردرد مداوم و علائم سمیت cns(تشنج، سردرد شدید، اختلالات روانی)، مصرف دارو فوراً قطع شود.
 6. برای کاهش تحریکات گوارشی، دارو با غذا میل شود.

اشکال داروئی:

قرص مینو-برموکریپتین 2.5 میلی گرم
قرص برموکریپتین ایران هورمون 2.5 میلی گرم

minoo-bromocriptine 2.5mg tab
bromocriptine iran hormon 2.5mg tab
اطلاعات داروی بودزوناید budesonide

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بودزوناید budesonide

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: کورتیکواستروئیدها

موارد مصرف:
درمان آسم مزمن، پروفیلا ی و درمان علامتی رینیت آلرژیک، درمان سندروم کروپ ( croup syndrome) در ک ن

مکانیسم اثر:
بودزوناید کورتیکواستروئید با فعالیت گلوکوکورتیکوئیدی غالب بوده و دارای اثرات مهاری روی ماست سل ها ، ائوزینوفیل ها، نوتروفیل ها و ماکروفاژها بوده و سبب مهار ریلیز سیتوکین ها می باشد.

فارماکوکینتیک:
بودزوناید پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. به علت متابولیسم عبور اول کبدی گسترده فراهم زیستی دارو حدود 10% می باشد . نیمه عمر دارو بین 4-2 ساعت است. دارو به میزان 88% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

عوارض جانبی:
تحریک بینی، درد بینی، خشونت صدا، کاهش حس بویایی، خشکی دهان، سرفه، تنگی نفس، درماتیت تماسی، ک دیاز

تداخلات دارویی:

 • - در صورت مصرف همزمان این دارو با پردنیزولون احتمال افزایش مهار محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال وجود دارد.
 • - در صورت مصرف همزمان این دارو با کتو ازول احتمال افزایش سطح پلاسمایی بودزوناید و افزایش اثر آن وجود دارد.

هشدار ها:
موارد احتیاط:

 • -حساسیت به دارو
 • -غذاهای پرچرب جذب دارو را به تعویق می اندازند.

-منع مصرف در موارد زیر وجود دارد:

 • عفونت قارچی سیستمیک، حساسیت، دریافت وا ن زنده یا زنده ی ضعیف شده.
 • -احتیاط مصرف در بیمارانی با شرایط زیر وجود دارد: دیابت ملیتوس، هایپرتنشن، هایپوتیروئیدیسم، اختلال الکترولیتی، عفونت، ه س چشمی، میاستنی گراویس، زخم معده، سوریازیس، اختلال کلیوی، اختلالات ترومبوآمبولی و میوپاتی.
 • -در زمان مصرف این دارو احتمال تعویق درمان زخم وجود دارد.
 • -بیمارانی که کورتیکواستروئید دریافت می کنند باید ازافراد دچار آبله مرغان یا سرخک و یا افرادی که وا ن دریافت کرده اند دوری کنند.
 • -با مصرف این دارو ممکن است سل نهفته مجددا فعال گردد.
 • -احتمال میوپاتی

توصیه های دارویی:

 • -در صورت ابتلا به دیابت، قند خون خود را به طور مرتب چک کنید.
 • -در صورت تب، عفونت یا جراحی به پزشک یا داروساز اطلاع دهید.
 • -از آنجا که درمدت درمان با این دارو احتمال ابتلا به عفونت ها برای شما بیشتر می شود ،اصول بهداشتی را رعایت کرده و از تماس با افراد بیمار (مخصوصا آبله مرغان و سرخک) تا حدامکان خودداری کنید.
 • -آزمایشات دوره ای خون و چشم و تراکم استخوان که توسط پزشک تجویز شده برای شما ا امی است.
 • -در طول مصرف دارو از خوردن گریپ فروت خودداری شود.
 • -قبل از زدن وا ن به پزشک اطلاع دهید.
 • -رژیم غذایی کم نمک طی مصرف این دارو توصیه می شود.
 • -بعد از هر بار استفاده دهان خود را بشویید.
 • -محتوی اسپری را با نفس عمیق به ریه منتقل کنید و از قورت دادن اسپری پرهیز کنید.

اشکال داروئی:

اسپری بودی ایر 200میکروگرم/دوز
نبول پالمیکورت 0.25 میلی گرم/میلی لیتر
نبول پالمیکورت 0.5میلی گرم/میلی لیتر
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 100میکروگرم/دوز
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 400میکروگرم/دوز 100دوز
اسپری استنشاقی پالمیکورت توربوهالر 200میکروگرم/دوز
اسپری بینی پالمیکورت آکوا 64میکروگرم/دوز 120دوز
اسپری بودکورت 200میکروگرم/دوز
اسپری فرنولین 400 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری فرنولین 200 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بینی بودنی 64 میکرو گرم/دوز 120 دوز
اسپری بودسوناید جابر 100 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بودسوناید جابر 200 میکروگرم/دوز 200 دوز
اسپری بودنا 200 میکروگرم/دوز 200 دوز
انتوکورت 0.02 میلی گرم/میلی لیتر
اسپری بودنا 64 میکروگرم/دوز 120 دوز
نبولایز بودکورت رسپیول 0.5میلی گرم/2 میلی لیتر
نبولایز بودکورت رسپیول 1میلی گرم/2 میلی لیتر

budiair inhaler 200 mcg/dose
pulmicort inhaler 0.25 mg/ml(nebulizer suspension)
pulmicort inhaler 0.5 mg/ml(nebulizer suspension)
pulmicort turbuhaler inhaler 100 mcg/dose
pulmicort turbuhaler inhaler 400 mcg/dose,100 doses
pulmicort turbuhaler inhaler 200 mcg/dose
rhinocort aqua inhaler 64 mcg/dose,120 doses,nasal
budecort inhaler 200 mcg/dose
frenolyn inhaler 400 mcg/dose,200 doses
frenolyn inhaler 200 mcg/dose,200 doses
budenix 64mcg/dose 120dose nasal spray
budesonide jaber 100mcg/dose 200dose inhaler
budesonide jaber 200mcg/dose 200dose inhaler
budena inhaler 200 mcg/dose,200doses
entocort enema 0.02 mg/ml
budena 64 inhaler 64 mcg/dose,120 doses
budecort respule nebulizer susp 0.5 mg/2 ml
budecort respule nebulizer susp 1 mg/2 ml
اطلاعات داروی کابرگولین cabergoline (قرص کابولین cabolin، کابرلین caberlin، کابرگول cabergolex، داستین dostinex، کاباسر cabaser)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی کابرگولین cabergoline

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای ضد پارکینسون

موارد مصرف:

هیپ رولاکتینمیا، بیماری پارکینسون

مکانیسم:
کابرگولین آگونیست قوی و طولانی اثر رسپتور d2 بوده و سبب مهار ترشح پرولاکتین می شود.

فارماکوکینتیک:
کابرگولین پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. نیمه عمر دارو بین 68-63 ساعت است. دارو به میزان 40% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

عوارض جانبی:
تهوع ، استفراغ، سر گیجه، هیپوتانسیون اورتوستاتیک، بی خو ،افسردگی، درد ، دیس منوره.

تداخلات دارویی:
الف - مصرف همزمان این دارو با پروپرانولول، قرص های ضد بارداری خوراکی و یا داروهای منقبض کننده عروقی خطر بروز انقباضات عروق محیطی را تشدید می نماید.
ب- مصرف همزمان این دارو با آنتاگونیست های دوپامین نظیر آنتی سایکوتیک ها و متوکلوپرامید اثرات آنتی پارکینسونیسم و کاهش دهنده پرولاکتین کابرگولین را کاهش می دهد.

هشدار ها:
مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

اشکال داروئی:

قرص کابولین 0.5 میلی گرم
قرص کابرلین 0.5 میلی گرم
قرص کابرگول 2 میلی گرم
قرص کابرگول 1 میلی گرم
قرص کابرلین 1 میلی گرم
قرص کابولین 1 میلی گرم
قرص کابرگول 0.5 میلی گرم
قرص کاباسر 1 میلی گرم
قرص داستین 0.5 میلی گرم
قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرم

cabolin 0.5mg tab
caberlin 0.5mg tab
cabergolex 2mg tab
cabergolex 1mg tab
caberlin 1mg tab
cabolin 1mg tab
cabergolex 0.5mg tab
cabaser tablet 1 mg
dostinex tablet 0.5 mg
caberguline-minoo® 1mg tab
اطلاعات داروی کلسی تریول calcitriol (کپسول نرم زاویترول، آمپول کلسی تریول پی اچ&تی، کپسول نرم روک رول، سافت ژل کلسیتریول)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی کلسی تریول calcitriol

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)

موارد مصرف:
کلسیتریول برای پیشگیری و درمان راشی تیسم و درمان کمی کلسیم خون همراه با کم کاری پاراتیروئید مصرف می شود.

فارماکوکینتیک:
این ویتامین به سهولت از ابتدا یا انتهای روده کوچک جذب می شود. نیمه عمر پلاسمایی کلسیترول از راه خوراکی 6-2 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی، از راه خوراکی تقریباً 6-3 ساعت است. طول اثر کلسیترول 5-3 روز است. این ویتامین از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

منع مصرف:
این دارو در زیادی کلسیم خون، هیپرویتامینوز d و استئودیستروفی کلیوی همراه با زیادی فسفات خون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
با مصرف مقادیر بیش از حد این ویتامین، بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، اسهال، کاهش وزن، تکرر ادرار، تعریق، سردرد، تشنگی، سرگیجه و افزایش غلظت کلسیم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان داروهای آنتی اسید حاوی منیزیم خون، بویژه در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی گردد. مصرف همزمان کلسیترول با مقادیر زیاد فراورده های حاوی کلسیم یا مدرهای تیازیدی ممکن است خطر زیادی کلسیم خون را افزایش دهد. مصرف همزمان سایر مشتقات ویتامین d با این دارو ممکن است باعث بروز مسمومیت گردد.

هشدار ها:

 1. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا درصورت مصرف مقادیر زیاد ویتامین، تعیین غلظت کلسیم پلاسما ضروری است.
 2. در صورت وجود تصلب شرایین یا عیب کار قلب، زیادی فسفات خون یا عیب کار کلیه و حساسیت مفرط به اثرات ویتامین d باید با احتیاط مصرف شود.
 3. اندازه گیری غلظت کلسیم سرم در اوایل درمان هرهفته یکبار به منظور تنظیم دوز دارو و سپس فواصل منظم در طول درمان، ضروری است.

توصیه های دارویی:

 1. خطر بروز مسمومیت با مصرف طولانی مدت مقایر زیاد این ویتامین، وجود دارد.
 2. از مصرف همزمان داروهای ضداسید حاوی منیزیم با این دارو باید خودداری شود.
 3. در صورت مصرف این دارو به عنوان افزاینده کلسیم خون، به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.
 4. از آنجائیکه کمبود ویتامین d به تنهایی شایع نیست، معمولاً ترکیبی از چند ویتامین تجویز می شود.
 5. این دارو نباید بیش از مقدار مجاز توصیه شده در روز مصرف شود.

اشکال دارروئی:

کپسول نرم زاویترول 0.25 میکروگرم
آمپول کلسی تریول پی اچ&تی 1میکروگرم/میلی لیتر 1میلی لیتر
کپسول نرم روک رول(روکاترول) o.25 میکروگرم
سافت ژل کلسیتریول تهران دارو 0.25 میکروگرم
آمپول کلسی تریول عرفاطب 1 میکروگرم/میلی لیتر
سافت ژل کلسی تریول دانا 0.25 میکروگرم

zavitrol o.25mcg capsule -soft gel
calcitriol ph & t injection 1 mcg/ml,1 ml
rocaltrol o.25mcg soft gel
calcitriol tehrandarou 0.25 ug softgel
calcitriol orphateb 1mcg/ml amp
calcitriol dana 0.25mcg softgel
اطلاعات قطره چشمی برینزولامید brinzolamide (قطره چشمی آزوپت azopt)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی برینزولامید brinzolamide

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم

موارد مصرف:
این فراورده در درمان افزایش فشار داخل چشمی یا گلوکوم با زاویه باز مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو با مهار آنزیم کربنیک انیدراز ii در چشم باعث کاهش ترشح مایع زلالیه و کاهش فشار داخل چشم می شود.

فارماکوکینتیک:
درصورت مصرف موضعی، جذب سیستمیک دارد. نیمه عمر دارو 111 روز است و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

منع مصرف:
در صورت حساسیت به یکی از اجزاء فراورده و نارسایی شدید کلیوی نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
تاری موقتی دید بعد از مصرف دارو، احساس طعم غیر معمول، سوزش یا خارش، چشم خشک و هاب و آب ریزش بینی و واکنشهای آلرژیک و هاب ملتحمه از عوارض جانبی مهم این دارو می باشند.

تداخلات دارویی:
همزمان با داروهای خوراکی مهارکننده کربنیک انیدراز و مقادیر زیاد سالیسیلاتها نباید مصرف شود.

هشدار ها:

 1. در صورت نارسایی کلیوی و کبدی باید با احتیاط مصرف شود.
 2. چنانچه عوارض موضعی چشمی مثل هاب ملتحمه و واکنشهای چشم مشاهده شد، مصرف دارو باید قطع شود و قبل از شروع مصرف مجدد، بیمار باید ارزی شود.

توصیه های دارویی:

 1. احتمال ایجاد عفونت باکتریائی و هاب قرنیه، کاهش دید و آسیب شدید چشمی وجود دارد. لذا داروهای چشمی را با رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از آلودگی فراورده باید بکار برد.
 2. ماده محافظ موجود در این فراورده (بنزال یوم کلراید) ممکن است جذب لنز تماسی نرم شود، لذا حداقل 15 دقیقه بعد از مصرف دارو، لنز تماسی نرم در چشم قرار داده شود.

اشکال داروئی:

قطره چشمی آزوپت 10میلی گرم/میلی لیتر
azopt drop,ophthalmic 10 mg/ml

brinzolamide 1% oph drop
[قطره چشمی برینزولامید]
اطلاعات داروی بروم فنیرامین مالئات brompheniramine maleate

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بروم فنیرامین مالئات brompheniramine maleate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی هیستامین ها

موارد مصرف:
این دارو یک مشتق آلکیلامین و یک آنتی هیستامین آرام بخش با فعالیت های آنتی موسکارینی و آرام بخشی متوسط است که در علائم درمانی رینیت آلرژیک و ورم ملتحمه کاربرد دارد.

فارماکوکینتیک:
متعاقب تجویز خوراکی این دارو به خوبی از مسیر گوارشی جذب می گردد. اوج غلظت پلاسمایی آن طی 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 25 ساعت گزارش شده است. داروی تغییر نکرده و متابولیت هایش عمدتاً از طریق ادرار دفع می شوند.

عوارض جانبی:
همانند آنتی هیستامین های آرام بخش.

تداخلات دارویی:
همانند آنتی هیستامین های آرام بخش.

اشکال داروئی: -
اطلاعات داروی بیوتین biotin (ویتا اچ vita h، بیوتی ین biotixin، پروجیو progio) (قرص، زیر زبانی، آمپول، کپسول)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بیوتین biotin

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

موارد مصرف:
‎بیوتین یا ویتامین h یکی از ویتامین های محلول در آب می باشد که در موارد مختلفی می تواند کاربرد درمانی یا مکمل داشته باشد.
‎در مواردی مانند کمبود بیوتینیداز، روزانه ۵ تا ۲۰ میلی گرم بیوتین قابل تجویز می باشد.
‎بیوتین برخلاف سایر مکمل ها و ویتامین ها rda مشخصی ندارد اما برای نوزادان ۱ تا ۶ ماه ۵ میکروگرم در روز، برای شیرخواران ۷ تا ۱۲ ماه ۶ میکروگرم روزانه، برای ک ن و نوجوانان ۸ تا ۲۵ میکروگرم ( 0/7 mg/kg/day) روزانه با توجه به سن مورد نیاز می باشد.
‎در افراد بزرگسال ۳۰ میکروگرم در روز نیاز فرد را برطرف می سازد اما به عنوان مکمل غذایی در دوز ۳۰۰ تا ۱۰۰۰۰ میکروگرم روزانه می تواند مصرف گردد.

‎فرم های دارویی موجود:
‎بیوتین به صورت کپسول خوراکی ۵ میلی گرم و ۵۰۰۰ میکروگرم و. قرص خوراکی ۳، ۵، ۱۰ میلی گرم و ۳۰۰ و ۱۰۰۰ میکروگرم در بازار دارویی دنیا یافت می شود. در ایران قرص و آمپول ۵ میلی گرم بیشتر رایج می باشد.

مکانیسم اثر:
‎بیوتین به عنوان یک کوآنزیم در واکنش های کربو یلاسیون، ترانس کربو یلاسیون و دکربو یلاسیون در گلیکوژنز، لیپوژنز، سنتز اسید های چرب، متابولیسم پروپیونات و کاتابولیسم لوسین نقش دارد.

عوارض جانبی:
‎عوارض جانبی تاکنون با مصرف بیوتین، عوارض مهمی گزارش نگردیده است.

تداخلات دارویی:
‎بیوتین تداخل دارویی معنا داری با داروی خاصی ندارد.

توصیه های دارویی:
‎دارو به صورت خوراکی همراه یا بدون غذا می تواند تجویز گردد.

اشکال داروئی:

قرص بیوتین ایران دارو 5 میلی گرم
قرص زیر زبانی بیوتین 500 میکرو گرم
قرص بیوتین ایران دارو 300 میکروگرم
قرص ویتا اچ
آمپول بیوتین 5 میلی گرم/میلی لیتر
آمپول بیوتی ین 5 میلی گرم/میلی لیتر
کپسول بیوتین جالینوس 300 میلی گرم
قرص پروجیو 100 میلی گرم
قرص بیوتین رها 5000 میکروگرم
قرص بیوتین بیوکلینیک 300 میکرو گرم
قرص بیوتین برنسون 1000 میلی گرم

biotin iran darou 5mg tab
biotin 500mcg sub l.tab
biotin iran daru 300 mcg tab
vita h tab
biotin 5 mg/ml amp
biotixin 5mg/ml amp
biotin jalinous 300mg cap
progio 100mg tablet
biotin raha 5000mcg tablet
biotin bioclinic 300mcg tablet
biotin bronson 1000mcg tablet
اطلاعات داروی بی ولول bisoprolol (قرص کنکور concor، بتالکو betalco، بتالکو betalco)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بی ولول bisoprolol

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای قلبی و عروقی

موارد مصرف:

 • پرفشاری خون: بصورت تک درمانی یا با سایر داروهای پایین آورنده فشار خون استفاده می شود. یکی از درمان های ارجح برای شروع در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی، سکته postmyocardial، بیماری ایسکمیک قلبی و دیابت می باشد. به عنوان اولین درمان پرفشاری خون ساده می تواند استفاده شود، هرچند دیورتیک های تیازیدی ترجیح داده می شوند (jnc7)
 • chf: کنترل نارسایی قلبی متوسط تا شدید (nyha cl ii or iii) با منشا ایسکمیک یا کاردیومیوپاتیک همراه با گلیکوزیدهای قلبی، دیورتیک ها و مهار کننده های ace
 • نشان داده شده که بیزوپرولول، کارودیلول و متوپرولول سو ینات آهسته رهش در کاهش خطر مرگ بیماران مبتلا به نارسایی قلبی موثر هستند. هرچند این شواهد نباید به عنوان شاخصی برای موثر بودن دسته دارویی بتا آدرنرژیک بلاکرها باشند.

مکانیسم اثر:

 • از طریق بلوک گیرنده های بتا-1 آدرنرژیک میوکارد باعث مهار پاسخ دهی به محرک های آدرنرژیک می شود. هم چنین در دوزهای بالا باعث مهار گیرنده های بتا-2 آدرنرژیک در عضلات صاف ریه و عروق می گردد. باعث کاهش وجی قلبی و سرعت ضربان حین استراحت و ورزش، کاهش تاکی کاردی القا شده با ایزوپروترنول، طولانی شدن زمان بازی گره سینوسی و گره av و طولانی شدن هدایت گره av ( با تحریک سریع دهلیزی ) می شود.
 • هیچ فعالیت سمپاتومیمتیک ذاتی یا اثر پایدار کننده غشا روی قلب ندارد.
 • از طریق کاهش وجی قلب، کاهش جریان سمپاتیکی از cns و یا سرکوب آزاد سازی رنین منجر به کاهش فشار خون می شود.

فارماکوکینتیک:

 • زیست دست ی : حدود 80 %
 • شروع اثر: در افراد سالم، کاهش تاکی کاردی ( ایجاد شده با ورزش و ایزوپروترنول ) طی 4-1 ساعت بوجود می آید.
 • طول اثر: در افراد سالم، کاهش تاکی کاردی عموما تا 24 ساعت باقی می ماند
 • توزیع: ورود دارو به داخل شیر مشخص نیست.
 • اتصال به پروتئین: حدود 30 %
 • متابولیسم: از طریق cyp2d6 متابولیزه نمی شود. به میزان 20 % عبور اول کبدی دارد.
 • دفع: بصورت داروی تغییر نیافته ( 50 % ) و متابولیت های غیر فعال در ادرار و کمتر از 2 % در مدفوع یافت می شود.
 • نیمه عمر: 12-9 ساعت
 • در افراد مبتلا به سیروز نیمه عمر بسیار متغیر بوده و عموما طولانی می شود ( 7/21-3/8 ساعت )

عوارض جانبی:

 • خستگی، سردرد، اسهال، ادم محیطی، عفونت مجاری تنفسی فوقانی

تداخلات دارویی

 • داروهای بتا آدرنرژیک بلاکرها: با سایر داروهای بتا بلاکر استفاده نشود.
 • داروهای حذف کننده کاتکول آمین: با مصرف همزمان هم افزایی ایجاد می شود.
 • داروهای مسدود کننده کانال کلسیمی: اثر منفی افزاینده بر هدایت گره av دارد.
 • کلونیدین: توقف فعالیت بتا آدرنرژیکی می تواند پرفشاری برگشتی در اثر قطع مصرف کلونیدین را تشدید نماید.
 • disopyramide: اثر منفی افزاینده بر هدایت گره av دارد.
 • بیهوش کننده های عمومی با اثر سرکوب کنندگی میوکارد: افزایش خطر افت فشار خون و نارسایی قلبی
 • ریفامپین: باعث افزایش کلیرانس و کاهش نیمه عمر بیزوپرولول می شود.

هشدار ها:
موارد منع مصرف:

 • بیماران مبتلا به برادی کاردی سینوسی، بلوک قلبی بیشتر از درجه یک، شوک کاردیوژنیک یا نارسایی قلبی بارز
 • حساسیت شدید به بیزوپرولول فومارات یا سایر ترکیبات فرمولاسیون یا سولفونامیدها

هشدارها:

 • بروز احتمالی chf، در chf بارز و آشکار مصرف نشود. می تواند با احتیاط در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی جبران شده مصرف شود ( مثلا افرادی که با گلیکوزیدهای قلبی و یا دیورتیک ها کنترل شده اند ). در صورت بروز علائم نارسایی قلبی درمان کافی و کنترل دقیق ضروری است. اگر نارسایی ادامه یافت درمان را قطع نموده و در صورت امکان تدریجا دارو قطع گردد.
 • قطع ناگهانی به علت تشدید علائم ، بروز mi و یا بروز آریتمی های بطنی در بیماران cad توصیه نمی شود. طی 2-1 هفته تدریجا دارو قطع شده و به دقت بیماران کنترل شوند. در صورت بروز علائم قطع دارو ( تشدید آنژین یا افت فشار خون )، دوز را افزایش داده یا مجددا درمان را شروع نمایید.
 • بروز یا تشدید علائم اختلال شریانی می تواند ایجاد شود.
 • بطور کلی در بیماران مبتلا به بیماری اسپاسم مجاری ریوی تجویز نشود، در صورت عدم پاسخدهی یا تحمل سایر داروها می توان با احتیاط این دارو را تجویز نمود. کمترین دوز موثر ( در شروع درمان دوز 5/2 میلی گرم روزانه ) تجویز شده و یک گشاد کننده برونش در دسترس باشد.
 • در بیمارانی که تحت عمل جراحی بزرگ با بیهوشی کلی هستند با احتیاط مصرف شود.
 • باعث کاهش علائم افت قند خون ( مثل تاکی کاردی ) می گردد.
 • علائم هایپرتیروئیدی ( مثل تاکی کاردی ) توسط بیزوپرولول پوشانده می شود. در صورت قطع ناگهانی تشدید هایپرتیروئیدی یا بروز طوفان تیروئیدی محتمل است، بیماران مبتلا به تیروتو یکوز باید به دقت کنترل شوند.
 • افزایش واکنش به آلرژن ها می تواند طی مصرف بتا بلاکرها رخ دهد. این بیماران به دوزهای معمولی اپی نفرین پاسخ نمی دهند.
 • ایمنی و اثربخشی در ک ن اثبات نشده است.

توصیه های دارویی:

 • بدون تجویز پزشک دارو نباید بطور ناگهانی قطع گردد.
 • در صورت بروز علائم نارسایی احتقانی قلب، برادی کاردی شدید و مشکل در تنفس بلافاصله به پزشک اطلاع داده شود.
 • بیمار بایستی قبل از جراحی به متخصص بیهوشی یا دندانپزشک اطلاع دهد که بیزوپرولول مصرف میکند.
 • به بیماران دیابتی آموزش داده شود که این دارو می تواند علائم افت قند خون مثل افزایش ضربان قلب را بپوشاند.
 • از اموری که نیاز به هوشیاری کامل دارند ( مانند رانندگی ) پرهیز شود.

اشکال داروئی:

قرص کنکور 5 میلی گرم ( کور)
قرص کنکور 10 میلی گرم ( کور)
قرص کنکور 2.5 میلی گرم ( کور)
قرص بتالکو 5 میلی گرم
قرص بتالکو 10 میلی گرم
قرص بیزوپرولول کوثر 10 میلی گرم
قرص بیزوپرولول کوثر 5 میلی گرم
قرص بیزوپرولول ساندوز 2.5 میلی گرم
قرص بیزوپرولول ساندوز 10 میلی گرم
قرص بیزوپرولول ساندوز 5 میلی گرم
قرص زباکر 5 میلی گرم (زباکور)
قرص بیزوپرولول کوثر 2.5 میلی گرم
قرص بیسوتا 10 میلی گرم
قرص بیسوتا 5 میلی گرم
قرص بتالکو 2.5 میلی گرم
قرص زباکر 2.5 میلی گرم (زباکور)
قرص بیسوتا 2.5 میلی گرم

concor 5mg tab
concor 10mg tab
concor 2.5mg tab
betalco 5 mg tablet
betalco 10 mg tablet
bisoprolol ar 10mg tablet
bisoprolol ar 5mg tablet
bisoprolol sandoz 2.5mg tablet
bisoprolol sandoz 10mg tablet
bisoprolol sandoz 5 mg tablet
zebacor 5 mg tablet
bisoprolol ar 2.5 mg tablet
bisota 10mg tablet
bisota 5mg tablet
betalco 2.5 mg tablet
zebacor 2.5 mg tablet
bisota 2.5mg tablet
اطلاعات آمپول بلویسین-اس bloicin-s، آمپول بلئوسیپ bleocip، پودر لئوفیلیزه بلئومایسین کم bleomycin kemex

درخواست حذف اطلاعات

آمپول بلویسین-اس bloicin-s

آمپول بلئوسیپ bleocip

پودر لئوفیلیزه بلئومایسین کم bleomycin kemex

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف:
بلئومایسین در درمان سرطان سلول های سنگفرشی سر و گردن،گلو، سروی ، پوست، کلیه، مهبل وبیضه مصرف می شود. این دارو همچنین ممکن است در افوزیون های بدخیم پریتونال و پلورال و درمان لنفوم هوچکینی و غیر هوچکینی موثر باشد.

مکانیسم اثر:
بلئومایسین یک آنتی بیوتیک است که اثر خود را هم روی سلول های قابل تقسیم و هم سلول های که در حال رشد نیستند می گذارند. مکانیسم احتمالی آن تداخل در فاز g2 تقسیم سلولی و جلوگیری از رشد سلول سرطانی است.

فارماکوکینتیک:
بعد از تزریق عضلانی و داخل صفایی به خوبی جذب می گردد. به نظر می رسد که در کبد و کلیه متابولیزه می شود و از طریق کلیه دفع می گردد.

عوارض جانبی:
ای نکرازی و سمیت ریوی با مصرف طولانی مدت بلئومایسین بروز می کند. مهمترین عارضه ایجاد سوختگی و زخم در محل تزریق است. سندرم رینود نیز در بعضی موارد دیده می شود. ممکن است ریزش مو، تب و لرز نیز در بیمار تحت درمان دیده شود.

تداخلات دارویی:
مصرف توام با سیس پلاتین تاخیر در دفع بلئومایسین می گردد و سمیت آن را افزایش می دهد. مصرف وینکریستین قبل از تجویز بلئومایسین باعث حساس شدن بافت سرطانی به بلئومایسین می گردد.

توصیه های دارویی:

 1. محلول بلئومایسین استریل را می توان توسط محلول د تروز و یا کلرورسدیم رقیق و سپس مصرف نمود.
 2. به دلیل احتمال بروز ای نکرازی، بیمار باید 4 ساعت قبل از مصرف دارو توسط یک واحد از یلئومایسین تست گردد.
 3. جهت جلوگیری از تب و لرز ناشی از آنافیلا ی می توان از داروهای استروئیدی، استامینوفن و دیفن هیدرامین استفاده نمود.

اشکال داروئی:

آمپول بلویسین-اس 15 واحد
آمپول بلئوسیپ 15 واحد
پودر لئوفیلیزه بلئومایسین کم 15 واحد

bloicin-s injection 15 iu
bleocip injection 15 iu
bleomycin kemex 15 iu lyopholized powder
اطلاعات داروی بوتولینوم تو ین botulinum toxins (پودر قابل تزریق نورونو neuronox، دیسپورت dysport، زنومین xeomin)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بوتولینوم تو ین botulinum toxins

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای شل کننده عضلات

موارد مصرف:
فلج کننده عضلات.

 • درمان اسپاسم همی فاسیال، بلفارواسپاسم، اسپاسیتی اندام تحتانی همراه با سکته
 • درمان استر سموس و هایپرهیدروزیس
 • درمان آرایشی برای رفع چین و چروک های صورت

مکانیسم اثر:
دارو از طریق مهار ریلیز استیل کولین وابسته به یون کلسیم سبب بلوک نوروماسکولار ترمینال های اعصاب حرکتی شده و سبب کاهش پتانسیل عمل در صفحه محرکه انتهایی و در نتیجه ایجاد فلج شل می شود.

عوارض جانبی:
الف- احساس سوزش گذرا، کبودی در سایت تزریق، واکنش های حساسیتی، تشنج، آریتمی و انفارکتوس میوکارد
ب- در صورت تزریق در ماهیچه های اطراف چشم احتمال افتادگی پلک، فوتوفوبیا، تعریق صورت، اشک ریزش و دوبینی وجود دارد.
ج- در صورت تزریق در اندام تحتانی احتمال افتادن، درد پا، ضعف در محل تزریق، ضعف عمومی وجود دارد.

تداخلات دارویی:
از نظر تئوریکال تجویز همزمان بوتولینوم با داروهای دارای فعالیت بلوک کننده نوروماسکولار نظیر آمینوگلیکوزیدها و اسپکتینومایسین سبب تشدید اثر دارو می شود.

هشدار ها:

 • مصرف این دارو در بیماران میاستنی گراویس منع مصرف دارد.
 • این دارو در بیماران با مشکل در بلع یا تنفس باید با احتیاط مصرف شود.

اشکال داروئی:

پودر قابل تزریق نورونو 100 واحد
پودر قابل تزریق دیسپورت 500 واحد
پودر قابل تزریق دیسپورت 300 واحد
پودر قابل تزریق نورونو 50 واحد
پودر قابل تزریق لئوفلیزه زنومین 100 واحد
پودر قابل تزریق لئوفلیزه زنومین 50 واحد

neuronox injection,powder 100iu
dysport injection,powder 500 iu
dysport injection,powder 300 iu
neuronox injection,powder 50 iu
xeomin 100 units injection, powder, lyophilized
xeomin 50 units injection, powder, lyophilized
اطلاعات داروی بران bran

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بران bran

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای گوارشی

موارد مصرف:
کاربرد اصلی برآن به عنوان یک مسهل حجمی و منبع فیبرهای رژیم غذایی در درمان اختلالات گوارشی مثل یبوست می باشد و به خصوص در بیماری دیورتیکول و سندرم روده تحریک پذیر و همیشه باید با مقادیر زیادی مایع مصرف شود.

عوارض جانبی:
مقادیر زیاد آن می توانند موقتاً باعث افزایش نفخ شکم و اتساع شکم شوند و ندرتاً انسداد روده ای ممکن است رخ دهد.
پیشگیری: برآن در افراد مبتلا به انسداد روده ای یا علائم شکمی تشخیص داده نشده منع مصرف دارد و باید با حجم کافی از مایعات خورده شوند تا از خطر انسداد روده ای و مروی کاسته شود و نباید بلافاصله قبل از رفتن به رختخواب مصرف گردد. در بیماری سیلیاک و انتروپاتی های گلوتن از مصرف برآن گندمی باید پرهیز شود.

تداخلات دارویی:
برآن می تواند باعث کاهش جذب بعضی داروها گردد که به طور همزمان به طریق خوراکی تجویز می شوند. تداخلات با جذب آهن، روی و کلسیم گزارش شده است و جهت خنثی سازی اسید فیتیک که می تواند چنین تداخلاتی را ایجاد کند، فسفات کلسیم به برآن افزوده می شود.

اشکال داروئی: -
اطلاعات داروی بیماتوپروست bimatoprost (قطره و ژل چشمی بیماتوپروست bimatoprost)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بیماتوپروست bimatoprost

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای منقبض کننده، بازکننده مردمک چشم و ضد گلوکوم

موارد مصرف:

 • کاهش فشار داخل چشم ( iop ) در بیماران مبتلا به گلوکوم زاویه باز یا افزایش فشار داخل چشم
 • درمان هایپوتریکوز مژه ها

اشکال داروئی:

bimatoprost 0.03% oph gel
[ژل چشمی بیماتوپروست]
bimatoprost 0.3mg/ml 3ml oph drop
[قطره چشمی بیماتوپروست]
اطلاعات داروی ب اروتن bexarotene (ژل موضعی تاگرتین targretin، کپسول بگزاروتن)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی ب اروتن bexarotene

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف:

 • لنفوم پوستی سلول t: در بیمارانی که حداقل یکبار تحت درمان های سیستمیک قرار گرفته و پاسخ مناسبی نداده اند.

مکانیسم اثر:

 • بطور انتخ به زیرمجموعه های گیرنده های رتینوئیدی x (rxr) که شامل (rxrα,rxrβ,rxrγ) می شوند اتصال و آن ها را فعال می کند. عملکرد این گیرنده ها به عنوان فاکتورهای نسخه برداری باعث تنظیم ژن ها که کنترل کنننده ی تمایز و تکثیر سلول هستند می شود.
 • مکانیسم دقیق مشخص نشده است اما ب اروتن در همه مراحل بالینی ctcl موثر است.

فارماکوکینتیک:

 • زیست دست ی : پس از مصرف خوراکی جذب شده و طی 2 ساعت غلظت پیک پلاسمایی ایجاد می شود. غلظت پیک پلاسمایی و auc ( پس از دوزهای 75-300mg ) بعد از مصرف غذای چرب و محلول گلوکز به ترتیب به میزان 48 و 35 درصد افزایش می یابد.
 • توزیع به بافت ها و مایعات بدن بررسی نشده است.
 • ترشح ب اروتن در شیر مشخص نشده است.
 • اتصال به پروتئین های پلاسما: بیش از 99 درصد
 • متابولیسم: بطور عمده توسط کبد متابولیزه می شود. در محیط برون تن عمدتا از طریق ا یداسیون cyp3a4 متابولیزه می شود. متابولیت های آن فعال هستند.
 • دفع: ب اروتن و متابولیت های آن عمدتا از طریق ترشح در صفرا و مقادیر کمی در ادرار دفع می شود.
 • نیمه عمر: حدودا 7 ساعت

عوارض جانبی:

 • اختلال چربی، هایپوتیروئیدی، سردرد، ضعف، راش،لوکوپنی، آنمی، تهوع، عفونت، ادم محیطی، درد شکمی، خشکی پوست

تداخلات دارویی:

 • داروهای ضد دیابت: افزایش بروز افت قند خون
 • ضد قارچ ها، اریترومایسین، جم فیبروزیل: غلظت پلاسمایی ب اروتن را افزایش می دهند.
 • آب گریپ فروت: غلظت پلاسمایی ب اروتن را افزایش می دهد.
 • ضد بارداری های هورمونی: غلظت پلاسمایی ضد بارداری ها را کاهش می دهد.
 • فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین: غلظت پلاسمایی ب اروتن را کاهش می دهد.
 • تامو یفن: غلظت پلاسمایی تامو یفن کاهش می یابد.
 • ویتامین آ: سمیت افزایش می یابد.

هشدار ها:
موارد منع مصرف:

 • بارداری یا شک به آن
 • حساسیت شدید به ب اروتن یا سایر ترکیبات فرمولاسیون

هشدارها:

 • آسیب به جنین و تراتوژنیسیتی این دارو در حیوانات دیده شده است. لذا حین درمان از بارداری جلوگیری گردد.
 • اختلالات چربی در بیماران بخصوص در هفته 4-2 دیده شده و بعد از قطع درمان برگشت پذیر است.
 • پانکراتیت حاد و حتی کشنده می تواند ایجاد کند. بیماران دارای ریسک فاکتور پانکراتیت نباید از این دارو استفاده کنند.
 • احتمالا میزان ast و alt را بالا می برد که معمولا طی 1ماه کاهش دوز و یا قطع دارو برگشت پذیر است.
 • احتمالا باعث هایپوتیروئیدی می شود.
 • لوکوپنی ( عمدتا نوتروپنی ) می تواند ایجاد شود که بطور نادر خطرناک است.
 • ایجاد یا بدتر شدن آب مروارید از اثرات دارو است.
 • در افراد حساس به رتینوئیدها با احتیاط مصرف شود.
 • در طی درمان از مواجهه با نور مستقیم خورشید اجتناب شود.

توصیه های دارویی:

 • ن و مردان تحت درمان بایستی از بروز بارداری جلوگیری کنند.
 • از شیردهی خودداری گردد.
 • همراه با غذا مصرف شود.
 • خطر واکنش های حساسیت به نور وجود دارد.
 • خطر بروز هایپوگلایسمی وجود دارد.

اشکال داروئی:

bexarotene 75mg cap
[کپسول بگزاروتن]
bexarotene gel topical 1% 60gram

ژل موضعی تاگرتین 1%

targretin 1% gel
اطلاعات آمپول و ویال بواسیزومب bevacizumab (ویال آواستین avastin، استیوانت stivant)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی بواسیزومب bevacizumab

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف:

 • درمان سرطان متاستاتیک کولورکتال
 • درمان سرطان ریه با سلول های غیرکوچک و غیر بشره ای ( توقف ناپذیر، پیشرونده در موضع، راجعه یا متاستاتیک)
 • درمان گلیوبلاستومای پیشرونده ( اثربخشی بستگی به روند پاسخ دهی فرد دارد )
 • درمان سرطان متاستاتیک سلول های کلیوی

موارد مصرف:

 • درمان سرطان متاستاتیک ، سرطان راجعه دهانه رحم، سرطان راجعه تخمدان، سارکومای بافت نرم ( آنژیوسارکوما یا همانژیوپریسیتوما/ تومور فیبری انفرادی )، دژنراسیون وابسته به سن ماکولا ( amd )

مکانیسم اثر:

 • آنتی بادی مونوکلونال نوترکیب است که به فاکتور رشد اندوتلیال عروقی ( vegf) متصل و غیر فعالش می کند و مانع از اتصال آن به گیرنده های اندوتلیوم، flt-1 و kdr می شود. اتصال vegf باعث شروع آنژیوژنز می شود. لذا مهار رشد مویرگی باعث تاخیر در رشد کلیه بافت ها شامل بافت متاستاتیک می گردد.

فارماکوکینتیک:
- توزیع:
( vd= 46 ml/kg)
- نیمه عمر:
حدودا 20 روز ( متوسط 50-11 روز )
- دفع ( کلیرانس ):
2.75-5 ml/kg/day

منع مصرف:
مواردی از ممنوعیت مصرف ندارد

عوارض جانبی:

 • قلبی عروقی: پرفشاری خون، حوادث ترومبوآمبولی، ترومبوز و آمبولی وریدی، ترومبوز شریانی، کاهش فشار خون
 • سیستم عصبی مرکزی: درد، سردرد، گیجی، خستگی، نوروپاتی حسی ( در ترکیب با پاکلی تا ل )
 • پوستی: ریزش مو، خشکی پوست، درماتیت پوسته ریزی دهنده، تغییر رنگ پوست
 • گوارشی: درد شکمی، استفراغ، بی اشتهایی، یبوست، اسهال، هاب دهان، خونریزی گوارشی، سوء هاضمه، اختلال حس چشایی، کاهش وزن، نفخ و تهوع
 • خونی: خونریزی، لوکوپنی، نوتروپنی
 • عضلانی اسکلتی: درد عضلات، درد کمر
 • کلیوی: دفع پروتئین
 • تنفسی: عفونت مجاری فوقانی تنفسی، خلط خونی، تنگی نفس، رینیت
 • متفرقه: عفونت

تداخلات دارویی:

 • از مصرف همزمان بواسیزوماب با کلوزاپین و سونی تینیب خودداری کنید.
 • بواسیزوماب باعث افزایش اثر داروهای ضد سرطان ( آنتراسایکلین های سیستمیک )، کلوزاپین، ایرینوتکان، سورافینیب و سونی تینیب می شود. اثرات بواسیزوماب توسط سونی تینیب ممکن است افزایش یابد.

هشدار ها:

 • سوراخ شدگی دستگاه گوارش که گاهی کشنده بوده و در صورت بروز بایستی قطع گردد.
 • زخم های ایجاد شده در جراحی ها ممکن است با مصرف این داروها تشدید یابد. لذا در صورت پارگی زخم بایستی دارو قطع گردد. اگرچه فاصله مناسب بین مصرف دارو و جراحی مشخص نشده است، بواسیزوماب باید حداقل 28 روز قبل از جراحی قطع شده و 28 روز بعد از جراحی و بعد از بهبود کامل زخم شروع شود.
 • خونریزی شدید یا کشنده شامل خلط خونی، خونریزی گوارشی، خونریزی سیستم عصبی مرکزی، خون دماغ و خونریزی واژینال ( در صورت مصرف بواسیزوماب تا 5 بار بطور مرتب افزایش می یابد ). در بیماران با خونریزی شدید یا خلط خونی تازه نباید مصرف شود ( خون بیشتر از 2.5 ml )

اشکال داروئی:

bevacizumab 100mg/4ml amp
[آمپول بواسیزومب]
bevacizumab 100mg/4ml vial
[ویال بواسیزومب]
bevacizumab 400mg/16ml vial
[ویال بواسیزومب]

ویال آواستین 400 میلی گرم
ویال استیوانت 400 میلی گرم/16 میلی لیتر
ویال آواستین 100 میلی گرم/4 میلی لیتر

avastin 400 mg vial
stivant 400mg/16ml vial
avastin 100mg/4ml vial
اطلاعات داروی آزاستیدین azacitidine (ویال ویدازا vidaza، آمپول آزاسیتیدین azacitidine)

درخواست حذف اطلاعات

اطلاعات داروی آزاستیدین azacitidine

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی نئوپلاستیک

موارد مصرف:
سندروم میلودیس پلاستیک: در انواع فرانسوی- یی-انگلیسی (fab) این بیماری (mds) استفاده می شود شامل آنمی برگشت پذیر (ra) یا ra همراه با سیدروبلاست (rars) در صورتیکه انتقال خون نیاز بوده و یا همراه با نوتروپنی یا ترومبوسیتوپنی باشد، ra با تعداد زیاد بلاست (raeb) و لوکمی مزمن میلومونوسیتیک (cmmol)

موارد مصرف off-labal: لوکمی حاد میلوژنیک (aml)

مکانیسم اثر:
اثر ضد سرطانی خود را از طریق مهار dna متیل ترانسفراز اعمال کرده در نتیجه باعث کاهش متیلاسیون dna می شود. هم چنین اثرات مستقیم سمی روی سلول های خونی غیر طبیعی در مغز استخوان دارد.

فارماکوکینتیک:

 • زیست دست ی : پس از تزریق زیرجلدی به سرعت جذب می شود و پیک غلظت پلاسمایی طی نیم ساعت بدست می آید. طی تزریق وریدی زیست دست ی ۸۹ % ایجاد می شود.
 • متابولیسم: مطالعات برون تن نشان داده است که آزاسیتیدین توسط کبد متابولیزه می شود.
 • آزاسیتیدین و متابولیت های آن بطور عمده در ادرار دفع می شود.
 • نیمه عمر: ۴ ساعت

عوارض جانبی:

 • تهوع، استفراغ، آنمی، ترومبوسیتوپنی، تب، لوکوپنی، اسهال، خستگی، قرمزی محل تزریق، یبوست، نوتروپنی، کبودی پوست

تداخلات دارویی:

 • هنوز مشخص نیست که این دارو ایزوآنزیم های سیتوکروم را مهار می کند یا نه. هنوز مطالعات ی مبنی بر تداخل این دارو با داروهای دیگر انجام نشده است.

هشدار ها:
موارد منع مصرف:

 • حساسیت شدید به این دارو یا مانیتول
 • تومورهای شدید و بدخیم کبدی

هشدارها:

 • آسیب به جنین و تراتوژنیسیتی این دارو در حیوانات دیده شده است. لذا حین درمان از بارداری جلوگیری گردد. مردان نیز در حین استفاده از این دارو نبایستی پدر شوند.
 • آسیب های کبدی و کلیوی گزارش شده است.

توصیه های دارویی:

 • ن و مردان تحت درمان بایستی از بروز بارداری جلوگیری کنند.
 • از شیردهی خودداری گردد.

اشکال داروئی:

azacitidine 100mg amp
[آمپول آزاسیتیدین]
azacitidine 25mg amp
[آمپول آزاسیتیدین]