رسانه
رسانه

مقابله با تجمل گرایی در سیره رضا علیه السلاممقابله با تجمل گرایی در سیره رضا علیه السلام

درخواست حذف اطلاعات

این مقاله با همکاری دانشجوی محترم آقای وحید بی آزار از دانشجویان دانشکده علوم قرآنی مراغه تدوین شده است و از مقالات برگزیده همایش علمی پژوهشی گفتمان خانواده در فرهنگ رضوی از برنامه های جشنواره بین المللی رضا علیه السلام است.

چکیده

گرایش به زیبایی و جمال دوستی یک امر فطری در بشر هست و مسئله تجمل و تجمل گرایی از دیرهنگام مورد توجه ملت های گوناگون از جمله مسلمانان بوده است، زندگانی رضا علیه السلام نیز از این قاعده مستثنا نیست به گونه ای که آن حضرت در مواردی به زینت و تزیین سفارش نموده اند و افراط و تفریط در تجمل را مورد نکوهش قرار داده اند. پژوهشی که انجام گرفته به روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا تجمل به شکل مثبت و منفی را از هم تفکیک کرده و شکل نادرست آن را تبیین نماید، لذا ضمن بررسی معنای لغوی و اصطلاحی «تجمل»، به ذکر مصادیق از آراستگی به عنوان گونه ی مثبت تجمل پرداخته و مواردی در سیره رضا علیه السلام را ذکر کرده است؛ از جمله تشویق به آراستگی، آراستگی به هنگام دیدار دیگران، استفاده از عطر، سفارش به استفاده از انگشتر عقیق، سفارش به سرمه کشیدن و خضاب . آنگاه نویسندگان در بررسی تجمل گرایی افراطی در شه رضوی موارد زیر را مهم ترین راه مقابله با تجمل گرایی عنوان کرده اند: تشویق به ساده زیستی در سیره ی رضوی، نکوهش تجمل گرایی، تشویق به اعتدال و میانه روی، توجه به اصل مساوات و برابرى، ‏توجه به اصل عدم وابستگی به دنیا، عدم ف فروشی، عدم حسادت در زندگی، عدم تاثی ذیری از امت های دیگر، راضی بودن به رضای پروردگار، توجه به هدف خلقت انسان، مشارکت در امور خیر و توجه به نیازمندان و یاد معاد.

واژگان کلیدی: تجمل گرایی، زینت، آراستگی، میانه روی، مقابله، رضا علیه السلام.

دریافت متن کامل مقاله