رسانه
رسانه

87. بر لبه ی ngc 362887. بر لبه ی ngc 3628

درخواست حذف اطلاعات

نماهای تلسکوپی دقیقی از لبه ی ک شان ما یچی ngc 3628، صفحه ی ک شانی پف کرده ای را نشان می دهد که با خطوط تیره ای از گرد و غبار تقسیم شده است. البته، این تصویر ک شانی عمیق، نامی را در ذهن بعضی از ستاره شناسان تداعی می کند: ک شان همبرگر.

این بخش از جزیره کائنات حدود 100,000 سال نوری عرض داشته و در فاصله 35 میلیون سال نوری از ما در صورت فلکی شیر در آسمان بهار شمالی قرار دارد.

ngc 3628 همسایگی خود را در حوزه محلی با دو کهشکان ما یچی m65 و m66 به اشتراک گذاشته است که با نام سه قلو های شیر شناخته می شوند. جاذبه های متقابل بین این سه همسایه، عامل کشیدگی زبانه ها و پیچش این صفحه ی ما یچی است.

مترجم : محسن شبانی

منبع:انجمن نجوم آماتوری ایرانمنبع: http://deadplanet. /