رسانه
رسانه

80. آبشارهای تیره ی شنی مریخ80. آبشارهای تیره ی شنی مریخ

درخواست حذف اطلاعات

ع از hirise, mro, lpl, nasa

این ع را مدارگرد mro در سال ۲۰۰۸ از حوالی قطب شمال مریخ گرفته است. ممکن است فکر کنید قسمت های تیره رنگ، درختچه هایی روی شن های سطح مریخ هستند. اما واقعیت این است که نور خورشید در بهار، یخ کربن دی ا یدی سطح مریخ را ذوب کرده و در نتیجه شن های تیره رنگ داخل رمل های شنی پیدا شده اند. وقتی نور خورشید یخ های قسمت های بالایی رمل ها را ذوب می کند، شن های تیره رنگ از بالا به پایین سرازیر می شوند و از ارتفاع به شکلی دیده می شوند که انگار روی مریخ انبوه درخت هایی وجود دارد. عرض این ع چیزی در حدود یک کیلومتر است و عوارضی به اندازه ی ۲۵ سانتی متر روی آن دیده می شوند. اگر با دقت بیشتر به بعضی قسمت های ع نگاه کنید، متوجه سطح مواج شن ها می شوید. سطوح مواجی که روان بودن مداوم شن ها هستند.

ترجمه: مهدی مومن زاده/دی جی کالا

منبع: apod.nasa.govمنبع: http://deadplanet. /