رسانه
رسانه

دفاع مقدسدفاع مقدس

درخواست حذف اطلاعات
این جنگ در حالی شروع شد که مردم ایران دوران نقاهت پس از انقلاب را می گذراندند و طبعاً به بازسازی کشور و آرامش و سازندگی می شیدند. نیروهای مسلح نیز به دلیل آن که انتظار جنگ را نداشتند، از آمادگی چندانی برای رویارویی در یک نبرد بزرگ برخوردار نبودند. به همین دلایل، نظامیان عراق در ماههای اول پس از شروع حمله، موفق شدند چند شهر مرزی را در غرب و جنوب ایران تصرف کنند . علل آغاز جنگ گرچه صدام حسین در ساعات میانی 31 شهریور و پیش از صدور فرمان حمله به ایران، موضوع اختلافات مرزی را دلیل وقوع جنگ عنوان کرد، اما حتی خود او نیز می دانست این جنگ مرحله اجرایی نقشه برنامه ریزی شده، هدفمند و فرامنطقه ای است و ت بغداد به دلیل اختلافات زمینی و دریایی خود با ایران، تنها داوطلب اجرای این نقشه شده است. واقعیت این است که انقلاب ی تنها سبب از بین بردن «جزیره ثبات غرب» در منطقه نشده بود، بلکه تمامی الگوها و هنجارهای مورد نظر غرب در خاورمیانه و خلیج فارس را بر هم زده بود. انقلاب ی در برابر نظامهای لائیکی مورد نظر غرب در منطقه، با صراحت، احیاء مذهب را صلا می داد. علاوه بر آن قدرتهای بزرگ از این نگران بودند که ثبات مورد نظر آنان در خاورمیانه و همچنین جریان آرام و مطلوب نفت از خلیج فارس، با تثبیت انقلاب ی و ایران به خطر افتد. به همین دلیل امریکا و اتحاد جماهیر شوروی ـ علیرغم اختلافات برخاسته از فضای جنگ سرد ـ در ن یی از انقلاب ی ایران موضع ی انی داشتند. ایران در طول یک سال و چند ماه قبل از وقوع جنگ تحمیلی، با فشارهای برون مرزی متعددی روبرو شد: جنگ تبلیغاتی، روانی؛ محاصره اقتصادی؛ بلوکه دارایی های ایران؛ تهدیدات نظامی (مداخله نظامی در طبس و ...)؛ تحریف ماهیت انقلاب ی در عرصه بین المللی؛ دامن زدن به تروریسم و ناامنی داخلی و حمایت از آن. هدف از این اعمال، بدبین ساختن افکار عمومی جهان نسبت به انقلاب ی، جلوگیری از شناسایی و فراهم ساختن زمینه های جنگ علیه ایران بود. هدف این بودکه هرگونه برخورد با ایران، در عرصه بین المللی، اقدامی در جهت بازگرداندن ثبات و آرامش به منطقه ومطابق خواست جامعه جهانی جلوه کرده و توجیه پذیر باشد. هدف این بود که نگذارند نهضت (ره) به عامل تأثیرگذار در تعیین نظم استراتژیک جهان تبدیل شود. این گونه اه و دیدگاهها نیز نمی توانست در چهارچوب اختلافات مرزی و جاه طلبی های صدام تعریف شود. صدام در حقیقت فریب توطئه خارجی را خورد و جاه طلبی اش محرکی برای انتخاب عراق در اجرای این توطئه بود. البته در کنار این جاه طلبی، صدام انگیزه های جداگانه ای نیز برای جنگ داشت: صدام از تأثیر انقلاب ی ایران بر جمعیت 60 درصدی شیعیان عراق نگران بود؛ صدام همانگونه که خود و تمردانش به دفعات اعلام د از پیمان الجزیره ناراضی بوده و در پی فرصتی برای لغو آن و حل ی ره اختلافات مرزی دو کشور مطابق میل خود بود؛ صدام ـ بعدها از زبان سیاستمداران عراقی و غیر عراقی منتشر شد ـ مایل بود در برنامه نابودی انقلاب ی و ایران و از بین بردن خطرتفکر ی برای استعمارگران، در منطقه پیشقدم شود تا بتواند حمایت تهایی را که با پیروزی انقلاب ی منافعشان خطر افتاده، جلب کند و خود ی جهان عرب را به دست گیرد. به همین دلیل بسیاری از تحلیلگران ، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را تهاجمی فرا منطقه ای و برخاسته از اراده برون مرزی می شمارند. البته حوادث بعد نشان داد که امریکا و یارانش در تبیین واقعیت ها، اشتباه کرده و دچار خوش بینی شده بودند که ناشی از ماهیت رخدادهای ـ اجتماعی و اطلاعات نادرست امریکا بود. امریکا به رغم نظام و سیستم اطلاعاتی اش، همچنین حضور طولانی مدت در جامعه ایران، فاقد اطلاعات واقعی بود و توان تبیین صحیح این اطلاعات را نیز نداشت. مجموعه این مسایل، امریکا و هم پیمانانش را به چالشی با جامعه ایران کشاند که هنوز بعد از گذشت نزدیک به سه دهه به پایان نرسیده است. گرچه در این مدت تحولات زیادی رخ داده، اما به طور قطع آن چه امریکایی ها از آن هراس داشتند اتفاق افتاد؛ انقلاب ی ایران در برگرفتن غبار از چهره و خارج ساختن آن از کنج راکد عبادتگاهها به صحنه جوامع بشری موفق بود. تمهیدات صدام برای جنگ تحمیلی صدام که اساساً با نیت مبارزه با ایران در 25 تیر 1358 با کودتا در عراق به قدرت رسیده بود، از ابتدا از تمامی راههای ممکن برای به زانو درآوردن انقلاب ی بهره گرفت.منبع: http://defayiriazi. /