رسانه
رسانه

***دل نوشته ها***خانه های ماندگار

درخواست حذف اطلاعات

گروه سرگرمی روزنه

خانه "آقای بازیگر" جزو معدود مکان هایی است که مسئولان فرهنگی در زمان حیات همان فرد به فکر پرداختن و شناساندن وجوه مختلف زندگی او به مردم شده اند. در حال حاضر چند سالی است که در خیابان قیطریه تهران از افتتاح خانه عزت الله انتظامی به عنوان موزه گذشته است. خانه ای که طبق صحبت های خود او جایی است که از سال ۴۹ تبدیل به محل س .. ت .. شده است و طی سال های گذشته محل رفت و آمد و نشست و برخاست هنرمندانی مثل علی حاتمی،ناصر تقوایی، جمشید مشایخی و... بوده است.خانه عزت الله انتظامی از بخش های متفاوتی مثل شهر فرنگ،اتاق آیینه،تماشاخانه،گالری و... تشکیل شده است و حتی در پشت بام خانه این بازیگر، کافی شاپی برای علاقمندان ترتیب داده شده که مدیریت آن را هم به نوه آقای انتظامی س .. اند.منبع: http://delneveshtehayetanha. .. /جملات قدرتمند و انرژی بخش برای تفکر مثبت

درخواست حذف اطلاعاتشرایط خوب نیست؟ پس چرا به ناچار با شرایط همراه شوید؟! درست است، گاهی خسته و مضطربید، ذهنتان پر از افکار منفی و جسمتان پر از تنش است. اما درست نیست که تسلیم شرایط بشوید و روزبه روز تحلیل بروید. بارها و بارها به آدم هایی ازاین دست برخورده ایم تنها توصیه ای که می توان به این افراد کرد این است که کلماتی که برای توصیف خود از آن استفاده می کنند روزی واقعیت آن ها را شکل خواهد داد! پس بهتر است مراقب باشند هرچه بگویند همان خواهند شد.


شما چطور خودتان را توصیف می کنید؟ چه برداشتی از خود دارید؟ من شما را به چالش جایگزین .. کلمات منفی با مثبت دعوت می کنم. در ادامه ۴۰ جمله مثبت که می تواند در بزنگاه های حساس حستان را عوض کند با هم مرور می کنیم.

۱- به خودتان نگاه کنید ملاک مقایسه شما هستید نه دیگران.
۲- رضایت همیشه به معنی داشتن چیزهایی که می خواهید نیست. گاهی رضایت قدردان داشته ها بودن است.
۳- گاهی به گذشته نگاه کنید، چه مسیر طولانی را پشت سر گذاشته اید، خدا قوت.
۴- اینکه همه چیز درگذر است دلیل خوبی برای ارزشمند نبودن آن ها نیست.
۵- به ازای هر چیزی که از دست داده اید چیزی به دست آورده اید. زندگی خوب ا .. اماً کامل نیست.
۶- تلاش متفاوت از ش .. ت است. فردوس را به بهای عمل می بخشند.
۷- می پذیرم، همه چیز را نمی توان کنترل کرد اما نگرش نسبت به موضوعات به خودمان بسته است. .. تغییر باشیم نه قربانی آن.
۸- اگر برای ش .. ت آماده می شوید انتظار پیروزی نداشته باشید!
۹- از ناکامی ها و سختی ها به عنوان نیرومحرکه کمک بگیرید. نگرش شما زندگی شماست.
۱۰- دست از خودآزاری بردارید. رسیدن به هدف یک پروسه است نه یک اتفاق! یعنی چیزهایی که باید در طول زمان به دست آیند نه به یک باره.منبع: http://delneveshtehayetanha. .. /