رسانه
رسانه

خوشبختی یعنی...خوشبختی یعنی...

درخواست حذف اطلاعات

وقتی آدما به هیچ صراطی مستقیم نیستن
تو هم یه جوری باش
که نه محبت زیادیت بزنه زیر دلشون
نه نامهربونیت بشینه تو ذهنشون
یه جوری باش، اونجوری که دلت می خواد
عاشق شو
اما عاشق چیزای قشنگ
دلتو یه جا اسیر نکن
عشق، که فقط عشق زن و مرد نیست
دور و برتو خوب نگاه کنی
می بینی خیلی چیزا هست واسه دوست داشتن
فقط یادت باشه
همیشه مغزتو با دلت تنظیم کن
خودتو با خودت نه با هیچ
که اگه غیر از این باشه بازم یه جای کار می لنگه
خوشبختیو هیچ به هیچ نمی ده جز خودت
اگه حواست به خودت باشه
قدر خودتو بدونی
همیشه خوشحالیو خوشبختمنبع: http:// khoob343. /