رسانه
رسانه

بارخدایا!بارخدایا!

درخواست حذف اطلاعات

بارخدایا!

در اگر باز نگردد نروم باز به جایی

پشت دیوار نشینم چو گدا بر سر راهی

بغیر از تو نخواهم

چه بخواهی چه نخواهی

باز کن در که جز این خانه مرا نیست پناهی

الهی_به_امید_تو. حلول ماه مبارک رمضان مبارک..

روزگارتان پرازنگاه مهربون خدا

سهمِ دلتون آرامـش . انشاءالله

محمدرضا احمدی