رسانه
رسانه

تداوم بارش های بهاری تا پایان هفته در نیمه شمالیتداوم بارش های بهاری تا پایان هفته در نیمه شمالی

درخواست حذف اطلاعات

تداوم بارش های بهاری تا پایان هفته در نیمه شمالی

پیش بینی شده فردا هم بخش هایی از نیمه شمالی کشور شاهد بارش های پراکنده رگباری باشد.

هواشناسی درباره احتمال آبگرفتگی معابر و بارش تگرگ در این مناطق هشدار داد.

https://sapp.ir/irinn_channel