رسانه
رسانه

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

درخواست حذف اطلاعات

http://uupload.ir/files/qxx6_%d8%ae%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%86%d8%af.jpg

خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخلاص خلق را بیازماید.

علی(ع)

رمضان مبارک باد

tebyanonline