رسانه
رسانه

کمبود نیروکمبود نیرو

درخواست حذف اطلاعات

کمبود نیرو

به گزارش روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، علی زرافشان در گردهمایی رؤسای ادارات شهرستان ها و مناطق استان کرمان گفت: تا ۶ سال آینده در آموزش و پرورش کشور بیش از ۶۰۰ هزار نیرو بازنشسته می شوند و بر این اساس سالانه یکصدهزار نفر باید در آموزش و پرورش کشور جذب شوند.

زرافشان با اشاره به جذب ۱۷ هزار و سیصد معلم در دوره های مختلف تحصیلی در آزمون استخدامی در پیش رو، افزود: نظام آموزش و پرورش باید نیازهای روز را تأمین کند و در آموزش هایی که به دانش آموزان داده می شود بر اساس نیازهای روز تدوین و ارائه شود.

مشروح خبر:

http://www.pana.ir/news/822280