رسانه
رسانه

آلیسون ویر خبرنگار برجسته یی:آلیسون ویر خبرنگار برجسته یی:

درخواست حذف اطلاعات

آلیسون ویر خبرنگار برجسته یی:

با حمایت از گروه های تندوری ی قصد دارد چهره نادرستی از را به مردم غرب نشان دهد.

هراسی یکی از سیاست های ل صهیونیستی در غرب و ست،چرا که همه رسانه های غربی و یی تحت نفوذ این سیاست نادرست هستند. تنها کشوری که با آگاهی و نگرش درست توانسته در مقابل ل صهیونیست ها ایستادگی کند انقلاب ی ایران است

http://hawzahnews.com/detail/news/450382

hawzahnews|

خبرگزاری حوزه