رسانه
رسانه

مادرمادر

درخواست حذف اطلاعات

سلام

کاش همیشه و همیشه بتوانیم نگاه قشنگ مادر را داشته باشیم

مادرم دنیا دنیای محبت  و مهربانی هاست

فدای نگاه و دست مهربانش

از امروز تا یک ماه دیگه به مسافرت خواهد رفت

خدا یار و نگهدارش

البته به دیدار خواهری خواهد رفت که بیش از سی سال ندیده اش

وای چی دیداری و چی اشتیاقی

مادرم دوستت دارم

......

یاعلی