رسانه
رسانه

تنهایی؟تنهایی؟

درخواست حذف اطلاعات
یکی از روزهای عید نوروز که محبت یکی از کارهاشون رو برام فرستادن بخونم وقت رو مغتنم شمردم گفتم کتاب ها رو خوندم کارگاه بیام؟ گفت با کارگاه سواد ادبی پیدا میکنی؛ نویسنده نمیشی. سماجت گفتگو رو ادامه دادم گفتم چی نویسنده میسازه اگر سواد ادبی و کارگاه و کتاب نه؟ گفت تنهایی.