رسانه
رسانه

دفتر فرهنگ آزاد ی واحد فساپیام روز

درخواست حذف اطلاعات

انسان خوبی باش


ولی وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن


چرا که با اعمال ، رفتار و گفتارت ، اثبات خواهد شد.


 


related image


 
 

پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

image result for ?بسم الله متحرک?‎


 


هرگز از هوش خوب فرزندمان نگوییم،


از تلاش زیادش بگوییم.

اگر از هوشش گفتیم ،


دیر یا زود، با هر ش ت یا اشتباه،


باور خود را به هوش بالایش


و به حرف های ما از دست خواهد داد.زندگی جایی نیست که


ش ت یا اشتباه، اجتناب پذیر باشد.

اما وقتی از تلاش زیادش گفتیم،


اگر هم ش ت یا اشتباه کرد،


باورش را به خودش از دست نمی دهد.


بلکه تصمیم می گیرد که بهتر و بیشتر تلاش کند.

هر ش تی او را محکم تر و پرتلاش تر خواهد کرد.


ضمن اینکه به تدریج خواهدآموخت،


که چیزی باعث افتخار است که


برای تلاشش، زحمت کشیده باشد.


نه چیزی که با آن، به دنیا آمده باشد.
related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


 


حجاب و در


 


واجب بودن حجاب برای ن از ضروریات دین مبین است.
واجب بودن حجاب از نظر قرآن،


گفتار (ص) و ان معصوم(ع)ونیز به حکم عقل


و اجماع رأی فقها و علمای امری ثابت است.
در قرآن،


حدود چهار آیه به واجب بودن حجاب دل دارد.


اما در مورد حفظ عفت و پاسداری از حریم آن،


بیش از ده آیه در قرآن وجود دارد.
 


چهار آیه ای که بر وجوب حجاب برای ن دل دارد


عبارتند از آیه: 30 سوره نور، 59، 33 و 23 سوره احزاب،
 


«وَ قُلْ لِلْمُؤمِناتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصارِهِنَّ


و یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ


وَ لا یُبْدینَ زِیْنَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنْها


وَ لْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ


وَ لاَ یُبْدینَ زِینَتَهُنَّ إِلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ ...؛


 


ای !


به ن باایمان بگو


چشم های خود را (از نگاه به نامحرمان) فرو گیرند،


و دامان خویش را حفظ کنند،


و زینت خود را ـ جز آن مقدار که نمایان است ـ آشکار نسازند،


و (اطراف) روسری های خود را بر خود افکنند


(تا گردن و با آن پوشیده شود)


و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهران شان


و سایر افراد محرم شان ...».
در این آیه به چهار موضوع اشاره شده است:


 


1ـ ن باید دیدگان خود را از نگاه به نامحرم فرو خوابانند.


 


2ـ ن باید دامن خود را از هر نوع عامل بی عفتی حفظ نمایند.


 


3ـ ن باید زینت خود را


جز آن مقدار که به طور قهری طبیعی است، پنهان سازند.


 


4ـ ن باید روسری های خود را بر گردن و بیفکنند.
image result for ? و حجاب?‎


 


 
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد حرفی نزنم که به ی بر بخورد


نگاهی نکنم که دل ی بلرزد


خطی ننویسم که آزار دهد ی رایادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر


و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهمیادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم
و برای سیاهی ها نور بپاشمیادم باشد از چشمه، درسِِ وش بگیرم
و از آسمان درسِ پـاک زیستنیادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ...


نه برای تکرار اشتباهات گذشتگانیادم باشد زندگی را دوست دارم


 هر گاه ارزش زندگی یادم رفت،


در چشمان حیوان بی زبانی که


به سوی قربانگاه می رود زل بزنم


تا به مفهوم بودن پی ببرمیادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر


فقط به دست دل خودش باز می شود
یادم باشد هیچگاه از راستی نترسم و نترسانمیادم باشد از بچه ها میتوان خیلی چیزها آموختیادم باشد پاکی کودکیم را از دست ندهمیادم باشد زمان، بهترین استیادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم


تا بعدا با مشت برفرقم نکوبمیادم باشد با ی انقدر صمیمی نشوم


شاید روزی دشمنم شودیادم باشد با ی دشمنی نکنم


شاید روزی دوستم شودیادم باشد قلب ی را نشکنمیادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنمیادم باشد امید ی را از او نگیرم


شاید تنها چیزیست که دارد
یادم باشد که ادمها همه ارزشمند اند


و همه می توانند مهربان و دلسوز باشند


 


یادم باشد زنده ام و اشرف مخلوقات


 


image result for ?تصویر گل زیبا و دلنشین?‎
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

انسان خوبی باش


ولی وقتت را برای اثباتش به دیگران تلف نکن


چرا که با اعمال ، رفتار و گفتارت ، اثبات خواهد شد.


 


related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

یادم باشد حرفی نزنم که به ی بر بخورد


نگاهی نکنم که دل ی بلرزد


خطی ننویسم که آزار دهد ی رایادم باشد که روز و روزگار خوش است
و تنها دل ما ، دل نیستیادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر


و جواب دو رنگی را با کمتر از صداقت ندهمیادم باشد باید در برابر فریادها سکوت کنم
و برای سیاهی ها نور بپاشمیادم باشد از چشمه، درسِِ وش بگیرم
و از آسمان درسِ پـاک زیستنیادم باشد سنگ خیلی تنهاست...یادم باشد باید با سنگ هم لطیف رفتار کنم


مبادا دل تنگش بشکندیادم باشد برای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام ...


نه برای تکرار اشتباهات گذشتگانیادم باشد زندگی را دوست دارم


یادم باشد هر گاه ارزش زندگی یادم رفت


در چشمان حیوان بی زبانی که


به سوی قربانگاه می رود زل بزنم


تا به مفهوم بودن پی ببرمیادم باشد معجزه قاصدکها را باور داشته باشمیادم باشد گره تنهایی و دلتنگی هر


فقط به دست دل خودش باز می شود
یادم باشد هیچگاه از راستی نترسم و نترسانمیادم باشد از بچه ها میتوان خیلی چیزها آموختیادم باشد پاکی کودکیم را از دست ندهمیادم باشد زمان، بهترین استیادم باشد قبل از هر کار با انگشت به پیشانیم بزنم


تا بعدا با مشت برفرقم نکوبمیادم باشد با ی انقدر صمیمی نشوم


شاید روزی دشمنم شودیادم باشد با ی دشمنی نکنم


شاید روزی دوستم شودیادم باشد قلب ی را نشکنمیادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن نداردیادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنمیادم باشد امید ی را از او نگیرم


شاید تنها چیزیست که دارد
یادم باشد که ادمها همه ارزشمند اند


و همه می توانند مهربان و دلسوز باشند


 


یادم باشد زنده ام و اشرف مخلوقات


 


image result for ?تصویر گل زیبا و دلنشین?‎
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


 


یا رب


از ابر هدایت برسان بارانی.
 


related image
وقتی تنهاییم، دنبال دوست می گردیم،


پیدایش که کردیم، دنبال عیب هایش می گردیم،


وقتی که از دستش دادیم،


در تنهایی، دنبال خاطراتش می گردیم.
related image


 


خواهی که شوی خازن اسرار امانت


 


جبریل صفت در همه احوال، امین باش
 


related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


image result for ?جدا کننده مطالب با صلوات?‎


related image


image result for ?جدا کننده اشکال با صلوات?‎


 


related image


 


related image


 


انسان که غرق شود، قطعا می میرد،
 چه در دریا،


چه در رویا،


چه در دروغ،


چه در گناه،


چه در خوشی،


چه در حسد،


چه در بخل،


چه در کینه،


چه در انتقام.
مواظب باشیم غرق نشویم!


انسان بودن ، پیروان چندانی ندارد.....


 


image result for ?انسان که غرق شود قطعا?‎
عوارض وابستگی به شبکه های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

عوارض وابستگی شدید 


به شبکه های اجتماعی چیست؟


پاسخ:


 این لحظه‌ها برایتان آشنا نیست؟ خسته از گرمای هوا و شلوغی خیابان" به منزل بازگشته‌اید، و در حالی که لباس‌های راحتی خود را پوشیده‌اید روی مبل نشسته و گوشی همراه خود را برای چک فضای مجازی باز می کنید ! اپلیکیشن اینستاگرام خود را باز می‌کنید و سری به استوری و پست‌های جدید می‌زنید. یکی از دوستان همین چند دقیقه پیش ع ی از تولد سو رایزی که برایش گرفته شده است، پست کرده؛ دیگری طبیعت زیبای ای شمالی را تحسین می‌کند؛ دوست دیگری ع ی از یک سالاد خوشمزه و هیجان‌انگیز در یکی از کافه‌های معروف شهر به اشتراک گذاشته و دیگری هم دکوراسیون جدید خانه خود را به دیگران معرفی می‌کند. این حس برای برخی  از افراد پیش می آید که:  در این زندگی هدر رفته‌ است !


 


بر اساس مطالعاتی که روی 1500 کاربر اینترنتی انجام شده، برخی از شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام  برای سلامت و شاد روان در فضای مجازی  مضر شناخته شده است. با وجود اینکه این پلتفرم بر مبنای ع و تصاویر جهت بیان هویت فردی و خصوصیات شخصیتی پایه‌گذاری شده، ولی با سطوح بالایی از خشم، افسردگی، ناراحتی و ترس فراموش شدن نیز همراه شده است.


 


در مورد اینستاگرام باید این نکته را هم اضافه کرد که خصوصیات منفی از جمله به هم زدن کیفیت خواب، احساس منفی گرایی و افسردگی و افزایش حس خشک و عصبانیت را در پی دارد.


 


طبق نظرات متخصصین و روانشناسان، در مورد افراد جوانی که بیش از دو ساعت از شبانه‌روز را در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند، استرس و ناراحتی‌های روانی بیشتری گزارش شده است. زمانی که افراد مدام دوستان خود را در حال سفر، گردش، مهمانی و تفریحات مختلف و جذاب می‌بینند، احساس سرش تگی می‌کنند و حس می‌کنند زندگی‌شان از دست رفته است و فراموش شده‌اند، در حالی که باقی اطرافیان آنها در حال لذت بردن از زندگی خود هستند. این احساسات باعث می‌شود خود را با دیگران مقایسه کنند و از زندگی خود ناامید بشوند.


در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام برخی از پست‌ها غیر واقعی هستند و به دنبال خود احساسات نامطمئن و عزت نفس پایین را به همراه می‌آورند . با توجه به ع و پست‌های مختلفی که اتفاقاً بسیاری از آنها با انجام فتوشاپ، ادیت و های ع ی مختلف به زیباترین حد خود رسیده‌اند، اعتماد به نفس بسیاری از افراد خصوصاً خانم‌ها به اندازه‌ای کاهش پیدا می‌کند که دیگر احساس زیبایی و جذاب بودن نمی‌کنند و به دنبال روش‌های مختلفی برای زیباتر شدن هستند. البته که انسان همیشه زیبا گرا است ولی باید این نکته را بدانید که همان‌طور که از اسمش پیداست، اینستاگرام  یا هر شبکه ی اجتماعی دیگر ، یک شبکه مجازی است و بسیاری از تصاویر مشاهده شده، تا حد زیادی از واقعیت به دور است و به زور ادیت، و بسیاری از روش‌های روتوش حرفه‌ای به شکل آنچه شما می‌بینید، در آمده است.


 


یک جمله محبوب می‌گوید باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید! هیچ فردی از اطرافیان و همین دوستان و آشنایانی که در شبکه های اجتماعی  دنبال می‌کنید درون زندگی شما وجود ندارند و شما هم درون زندگی آنها نیستید. مطمئناً افراد دوست ندارند ناراحتی‌ها و لحظه‌های ناراحت‌کننده خود را به اشتراک بگذارند و احساس افسردگی و غم درونی خود را به گوش عالم و آدم برسانند. در زندگی هر فردی لحظه‌های شیرین و تلخ بسیاری وجود دارد که آنها را از هم متفاوت می‌کند. پس اگر افرادی را می‌بینید که هر روز تصاویری از گردش، خوراکی‌های خوشمزه، مهمانی‌های رنگارنگ و عاشقانه‌های شیرین خود را به اشتراک می‌گذارند، بدانید که برای شما هم این لحظه‌ها کم نیست و تنها کافی است بیشتر زندگی خود را ببینید و به آن توجه کنید. به قول معروف سرک کشیدن در زندگی دیگران و البته غبطه خوردن به لحظه‌های شاد و خوشبختی‌شان، جز اب زندگی خودتان و احساس یاس و نا امیدی تأثیری ندارد.


 


به دنبال تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل شده است که هرچه یک شبکه اجتماعی توسط افراد با سنین پایین‌تر استفاده شود، افسردگی، اضطراب و تشویش در مورد آن پلتفرم گزارش داده می‌شود. برای اینکه تأثیرات منفی و آسیب‌رسان شبکه‌های اجتماعی را روی نوجوانان و افراد با سنین پایین‌تر کاهش یابد، برخی از متخصصان پیشنهاد کرده‌اند این اپلیکیشن و وب‌سایت‌ها پیام اخطار «استفاده زیاد» را در صورت استفاده بیش از حد این افراد روی صفحه مانیتور یا گوشی موبایل به نمایش در آورند.


 


** بهتر است کمی به زندگی واقعی نزدیک شویم و استفاده از موبایل‌های هوشمند که این روزها عضوی جدا نشدنی از ما هستند را به حداقل برسانیم. در خانه افرادی با ما زندگی می‌کنند که اتفاقاً بیشترین مسئولیت را در قبالشان داریم. گپ زدن با آنها را به شبکه‌های اجتماعی ترجیح بدهیم. حتماً شما هم با این صحنه مواجه شده‌اید: در حالی که همه افراد خانواده دور هم جمع شده‌اند و تلویزیون هم در حال پخش برنامه محبوبشان است، همه در حال چک پروفایل‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود هستند و توجهی به اطراف نمی‌کنند.


 


* اگر دوست دارید استفاده از گوشی های همراه خود را


 


به حداقل برسانید، این روش 21 روزه را دنبال کنید:


 


هفته اول:  • قسمت‌هایی از خانه را به مناطق بدون تکنولوژی اختصاص دهید. اتاق خواب می‌تواند یکی از این قسمت‌ها باشد.

 • بعد از اینکه از خواب بیدار شدید، تا 30 دقیقه به گوشی موبایل خود دست نزنید. فعالیت‌های روزمره خود را بدون تکنولوژی آغاز کنید.

 • در زمان خوردن وعده‌های غذایی تلفن همراه را دور از میز قرار دهید و با هم‌صحبتی با خانواده از بودن کنارشان لذت ببرید.

 • برای خود مقررات تعیین کنید و قبل از خو دن به سراغ گوشی موبایل نروید. برای مثال به خودتان قول دهید که بعد از ساعت 10 شب در هیچ شبکه اجتماعی آنلاین نمی‌شوید.


 


 هفته دوم: • این هفته کمی سخت‌تر می‌شود. در تمام طول روز تا زمانی که به گوشی نیاز پیدا نکرده‌اید، به سراغ آن نروید. اگر آلارمی به گوشتان رسید که نشان‌دهنده پیغامی از فردی برای شماست، می‌توانید آن را پاسخ دهید.

 • بهتر است نوتیفیکیشن شبکه‌های اجتماعی را خاموش کنید. در این صورت تنها پیام‌های ضروری افراد و تماس‌های تلفنی برایتان مهم خواهند بود. گروه‌های مختلف پر جمعیت یا کانال‌های گوناگون در شبکه‌های اجتماعی همیشه ضروری نیستند و معمولاً به مسائلی می‌پردازند که نیازی نیست هر لحظه آنها را دنبال کنید. مطمئن باشید اگر پیغام مهمی باشد، به گوشتان می‌رسد.

 • در دقایقی که منتظر آمدن مترو، اتوبوس، رسیدن به مقصد در وسایل نقلیه عمومی، سبز شدن چراغ راهنما رد ترافیک یا رسیدن فردی سر قرار ملاقات هستید، به سراغ تلفن همراه خود نروید، می‌توانید با کتاب خواندن یا بازبینی اطراف این زمان را سپری کنید.

 • یک ساعت در روز را خصوصاً در زمان‌هایی که اغلب به سراغ موبایل و تبلت خود می‌رفتید، به سرگرمی‌های مختلف اختصاص دهید. کتاب بخوانید (البته نیازی نیست کتاب الکترونیکی باشد!)، با خانواده خود بازی کنید یا به نرمش در خانه بپردازید.


 


 هفته سوم: • اگر عادت دارید از آلارم گوشی خود برای یادآوری خوردن قرص، تماس‌های تلفنی، نوشیدن آب روزانه و غیره استفاده کنید، این هفته زمان آن است که زنگ‌های هشدار تلفن همراهتان را خاموش کنید.

 • اپلیکیشنی روی موبایل نصب کنید که میزان استفاده شما از تلفن همراه را بررسی کند. برخی از اپلیکیشن‌ها توانایی این را دارند که برای هر برنامه‌ای در موبایل، تعداد دفعاتی را تعریف کنید که می‌توانید در زمان مشخص آنها را باز و از آنها استفاده کنید.

 • از تلفن همراه استفاده مفید کنید. برای مثال می‌توانید در حین آشپزی ، شستن ظروف، اتو لباس و مانند آنها به کتاب صوتی گوش کنید. در هنگام پیاده‌روی از برنامه‌های مختلف سلامتی و قدم شمار استفاده کنید.


 


از این لحظه سعی کنید زندگی را به سمتی پیش ببرید که سلامت بیشتر روان و بدن برای شما باقی بماند. گذراندن بیهوده ساعت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تنها باعث می‌شود ساعات مفید در روز کمتر شوند. ثبت لحظه‌های خاطره‌انگیز هم از ضروری‌های زندگی است که قطعاً با آمدن نسل جدید موبایل‌های هوشمند، با کیفیت بیشتری انجام می‌شود. گوشی‌های هوشمند به جهت آسان زندگی و سریع‌تر روند انجام کارهای روزمره ساخته شده‌اند. برای مثال سال‌های بسیاری است که نامه‌ها جای خود را به ایمیل‌هایی داده‌اند که در عرض ثانیه به دست گیرنده می‌رسند. با آمدن گوشی‌های هوشمند جدید دیگر نیازی نیست برای روشن کامپیوتر و باز صندوق ایمیل هم زحمت زیادی بکشید. ولی سپری و هدر دادن ساعت‌های مختلف برای دیدن تصاویر زندگی افرادی که هیچ نقشی در زندگی شما ندارند، ممکن است به سلامت روان شما آسیبی جدی بزند.


  related image
عوارض وابستگی به شبکه های اجتماعی

درخواست حذف اطلاعات

عوارض وابستگی شدید 


 


به شبکه های اجتماعی چیست؟


پاسخ:


 این لحظه‌ها برایتان آشنا نیست؟ خسته از گرمای هوا و شلوغی خیابان" به منزل بازگشته‌اید، و در حالی که لباس‌های راحتی خود را پوشیده‌اید روی مبل نشسته و گوشی همراه خود را برای چک فضای مجازی باز می کنید ! اپلیکیشن اینستاگرام خود را باز می‌کنید و سری به استوری و پست‌های جدید می‌زنید. یکی از دوستان همین چند دقیقه پیش ع ی از تولد سو رایزی که برایش گرفته شده است، پست کرده؛ دیگری طبیعت زیبای ای شمالی را تحسین می‌کند؛ دوست دیگری ع ی از یک سالاد خوشمزه و هیجان‌انگیز در یکی از کافه‌های معروف شهر به اشتراک گذاشته و دیگری هم دکوراسیون جدید خانه خود را به دیگران معرفی می‌کند. این حس برای برخی  از افراد پیش می آید که:  در این زندگی هدر رفته‌ است !


 


بر اساس مطالعاتی که روی 1500 کاربر اینترنتی انجام شده، برخی از شبکه های اجتماعی از جمله اینستاگرام  برای سلامت و شاد روان در فضای مجازی  مضر شناخته شده است. با وجود اینکه این پلتفرم بر مبنای ع و تصاویر جهت بیان هویت فردی و خصوصیات شخصیتی پایه‌گذاری شده، ولی با سطوح بالایی از خشم، افسردگی، ناراحتی و ترس فراموش شدن نیز همراه شده است.


 


در مورد اینستاگرام باید این نکته را هم اضافه کرد که خصوصیات منفی از جمله به هم زدن کیفیت خواب، احساس منفی گرایی و افسردگی و افزایش حس خشک و عصبانیت را در پی دارد.


 


طبق نظرات متخصصین و روانشناسان، در مورد افراد جوانی که بیش از دو ساعت از شبانه‌روز را در شبکه‌های اجتماعی صرف می‌کنند، استرس و ناراحتی‌های روانی بیشتری گزارش شده است. زمانی که افراد مدام دوستان خود را در حال سفر، گردش، مهمانی و تفریحات مختلف و جذاب می‌بینند، احساس سرش تگی می‌کنند و حس می‌کنند زندگی‌شان از دست رفته است و فراموش شده‌اند، در حالی که باقی اطرافیان آنها در حال لذت بردن از زندگی خود هستند. این احساسات باعث می‌شود خود را با دیگران مقایسه کنند و از زندگی خود ناامید بشوند.


در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام برخی از پست‌ها غیر واقعی هستند و به دنبال خود احساسات نامطمئن و عزت نفس پایین را به همراه می‌آورند . با توجه به ع و پست‌های مختلفی که اتفاقاً بسیاری از آنها با انجام فتوشاپ، ادیت و های ع ی مختلف به زیباترین حد خود رسیده‌اند، اعتماد به نفس بسیاری از افراد خصوصاً خانم‌ها به اندازه‌ای کاهش پیدا می‌کند که دیگر احساس زیبایی و جذاب بودن نمی‌کنند و به دنبال روش‌های مختلفی برای زیباتر شدن هستند. البته که انسان همیشه زیبا گرا است ولی باید این نکته را بدانید که همان‌طور که از اسمش پیداست، اینستاگرام  یا هر شبکه ی اجتماعی دیگر ، یک شبکه مجازی است و بسیاری از تصاویر مشاهده شده، تا حد زیادی از واقعیت به دور است و به زور ادیت، و بسیاری از روش‌های روتوش حرفه‌ای به شکل آنچه شما می‌بینید، در آمده است.


 


یک جمله محبوب می‌گوید باطن زندگی خود را با ظاهر زندگی دیگران مقایسه نکنید! هیچ فردی از اطرافیان و همین دوستان و آشنایانی که در شبکه های اجتماعی  دنبال می‌کنید درون زندگی شما وجود ندارند و شما هم درون زندگی آنها نیستید. مطمئناً افراد دوست ندارند ناراحتی‌ها و لحظه‌های ناراحت‌کننده خود را به اشتراک بگذارند و احساس افسردگی و غم درونی خود را به گوش عالم و آدم برسانند. در زندگی هر فردی لحظه‌های شیرین و تلخ بسیاری وجود دارد که آنها را از هم متفاوت می‌کند. پس اگر افرادی را می‌بینید که هر روز تصاویری از گردش، خوراکی‌های خوشمزه، مهمانی‌های رنگارنگ و عاشقانه‌های شیرین خود را به اشتراک می‌گذارند، بدانید که برای شما هم این لحظه‌ها کم نیست و تنها کافی است بیشتر زندگی خود را ببینید و به آن توجه کنید. به قول معروف سرک کشیدن در زندگی دیگران و البته غبطه خوردن به لحظه‌های شاد و خوشبختی‌شان، جز اب زندگی خودتان و احساس یاس و نا امیدی تأثیری ندارد.


 


به دنبال تحقیقات انجام شده این نتیجه حاصل شده است که هرچه یک شبکه اجتماعی توسط افراد با سنین پایین‌تر استفاده شود، افسردگی، اضطراب و تشویش در مورد آن پلتفرم گزارش داده می‌شود. برای اینکه تأثیرات منفی و آسیب‌رسان شبکه‌های اجتماعی را روی نوجوانان و افراد با سنین پایین‌تر کاهش یابد، برخی از متخصصان پیشنهاد کرده‌اند این اپلیکیشن و وب‌سایت‌ها پیام اخطار «استفاده زیاد» را در صورت استفاده بیش از حد این افراد روی صفحه مانیتور یا گوشی موبایل به نمایش در آورند.


 


** بهتر است کمی به زندگی واقعی نزدیک شویم و استفاده از موبایل‌های هوشمند که این روزها عضوی جدا نشدنی از ما هستند را به حداقل برسانیم. در خانه افرادی با ما زندگی می‌کنند که اتفاقاً بیشترین مسئولیت را در قبالشان داریم. گپ زدن با آنها را به شبکه‌های اجتماعی ترجیح بدهیم. حتماً شما هم با این صحنه مواجه شده‌اید: در حالی که همه افراد خانواده دور هم جمع شده‌اند و تلویزیون هم در حال پخش برنامه محبوبشان است، همه در حال چک پروفایل‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود هستند و توجهی به اطراف نمی‌کنند.


 


* اگر دوست دارید استفاده از گوشی های همراه خود را


 


به حداقل برسانید، این روش 21 روزه را دنبال کنید:


 


هفته اول:  • قسمت‌هایی از خانه را به مناطق بدون تکنولوژی اختصاص دهید. اتاق خواب می‌تواند یکی از این قسمت‌ها باشد.

 • بعد از اینکه از خواب بیدار شدید، تا 30 دقیقه به گوشی موبایل خود دست نزنید. فعالیت‌های روزمره خود را بدون تکنولوژی آغاز کنید.

 • در زمان خوردن وعده‌های غذایی تلفن همراه را دور از میز قرار دهید و با هم‌صحبتی با خانواده از بودن کنارشان لذت ببرید.

 • برای خود مقررات تعیین کنید و قبل از خو دن به سراغ گوشی موبایل نروید. برای مثال به خودتان قول دهید که بعد از ساعت 10 شب در هیچ شبکه اجتماعی آنلاین نمی‌شوید.


 


 هفته دوم: • این هفته کمی سخت‌تر می‌شود. در تمام طول روز تا زمانی که به گوشی نیاز پیدا نکرده‌اید، به سراغ آن نروید. اگر آلارمی به گوشتان رسید که نشان‌دهنده پیغامی از فردی برای شماست، می‌توانید آن را پاسخ دهید.

 • بهتر است نوتیفیکیشن شبکه‌های اجتماعی را خاموش کنید. در این صورت تنها پیام‌های ضروری افراد و تماس‌های تلفنی برایتان مهم خواهند بود. گروه‌های مختلف پر جمعیت یا کانال‌های گوناگون در شبکه‌های اجتماعی همیشه ضروری نیستند و معمولاً به مسائلی می‌پردازند که نیازی نیست هر لحظه آنها را دنبال کنید. مطمئن باشید اگر پیغام مهمی باشد، به گوشتان می‌رسد.

 • در دقایقی که منتظر آمدن مترو، اتوبوس، رسیدن به مقصد در وسایل نقلیه عمومی، سبز شدن چراغ راهنما رد ترافیک یا رسیدن فردی سر قرار ملاقات هستید، به سراغ تلفن همراه خود نروید، می‌توانید با کتاب خواندن یا بازبینی اطراف این زمان را سپری کنید.

 • یک ساعت در روز را خصوصاً در زمان‌هایی که اغلب به سراغ موبایل و تبلت خود می‌رفتید، به سرگرمی‌های مختلف اختصاص دهید. کتاب بخوانید (البته نیازی نیست کتاب الکترونیکی باشد!)، با خانواده خود بازی کنید یا به نرمش در خانه بپردازید.


 


 هفته سوم: • اگر عادت دارید از آلارم گوشی خود برای یادآوری خوردن قرص، تماس‌های تلفنی، نوشیدن آب روزانه و غیره استفاده کنید، این هفته زمان آن است که زنگ‌های هشدار تلفن همراهتان را خاموش کنید.

 • اپلیکیشنی روی موبایل نصب کنید که میزان استفاده شما از تلفن همراه را بررسی کند. برخی از اپلیکیشن‌ها توانایی این را دارند که برای هر برنامه‌ای در موبایل، تعداد دفعاتی را تعریف کنید که می‌توانید در زمان مشخص آنها را باز و از آنها استفاده کنید.

 • از تلفن همراه استفاده مفید کنید. برای مثال می‌توانید در حین آشپزی ، شستن ظروف، اتو لباس و مانند آنها به کتاب صوتی گوش کنید. در هنگام پیاده‌روی از برنامه‌های مختلف سلامتی و قدم شمار استفاده کنید.


 


از این لحظه سعی کنید زندگی را به سمتی پیش ببرید که سلامت بیشتر روان و بدن برای شما باقی بماند. گذراندن بیهوده ساعت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تنها باعث می‌شود ساعات مفید در روز کمتر شوند. ثبت لحظه‌های خاطره‌انگیز هم از ضروری‌های زندگی است که قطعاً با آمدن نسل جدید موبایل‌های هوشمند، با کیفیت بیشتری انجام می‌شود. گوشی‌های هوشمند به جهت آسان زندگی و سریع‌تر روند انجام کارهای روزمره ساخته شده‌اند. برای مثال سال‌های بسیاری است که نامه‌ها جای خود را به ایمیل‌هایی داده‌اند که در عرض ثانیه به دست گیرنده می‌رسند. با آمدن گوشی‌های هوشمند جدید دیگر نیازی نیست برای روشن کامپیوتر و باز صندوق ایمیل هم زحمت زیادی بکشید. ولی سپری و هدر دادن ساعت‌های مختلف برای دیدن تصاویر زندگی افرادی که هیچ نقشی در زندگی شما ندارند، ممکن است به سلامت روان شما آسیبی جدی بزند.


  related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

image result for ?زنگار بر قلب به خاطر گناه?‎


image result for ?زنگار بر قلب به خاطر گناه?‎


اولین  چیزی که قلب انسان را کدر می کند؟


گناه است.


 


قلب انسان، دو گوش دارد،


گوشی که صحبت را می شنود،


و گوشی که شنوای صحبت خداوند رحمان است.
انسان، انتخاب کننده اصلی،


در شنیدن وحی الهی یا سخن ی می باشد،
یعنی انسان است که مشخص می کند


دل و گوش خود را به صحبت و وحی خدای رحمان بسپارد


و یا دل در گروی قرار دهد.
ما قادر به خاموش صوت نیستیم


و صدای او


تنها با ظهور حضرت مهدی(عج) خاموش می شود.
اما ما می توانیم نفس خود را در مسیری تربیت کنیم که


از گوش سپردن به ،اجتناب کند.


 


در غیر این صورت،
انسانی که گوش به وحی بسپارد


به اولیاء


بعنی ی که ولایت را پذیرفته است،


بدل خواهد شد.
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


 


و انی که طالب حیات آ ت باشند


و برای آن به قدر طاقت بکوشند،


البته به شرط ایمان به خدا،
سعی آنها مقبول و ماجور خواهد بود


«آیه ی 19 سوره اسراء»


 


 


related image


 


و خدای تو حکم فرموده که جز او ، هیچ را نپرستید


و درباره ی پدر و مادر، نیکویی کنید


و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده  شوند،


زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگوئید.


و کمترین آزار به آن ها مرسانید


و با ایشان به اکرام و احترام،سخن گوئید. .


آیه 23 اسراء


 


related image


و همیشه پرو بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی ،


نزدشان بگستران ،


و بگو  پروردگارا :


چنانکه پدر و مادر ، مرا از کودکی به مهربانی بپروردند،


تو در حق آن ها رحمت و مهربانی فرما.


آیه 24 اسراء


 


related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


 


image result for ?مطلبی زیبا در خصوص پاییز?‎
به طبیعت نگاهی عمیق کن،


آنگاه همه چیز را بهتر خواهی فهمید.
related image


related image


related image


 


و گنجینه‌هاى غیب، تنها نزد خداست


و جز او ى آن را نمى‌داند


و آنچه را در خشکى ودریاست مى‌داند،
و هیچ برگى از درخت نمى‌افتد جز آنکه او مى‌داند......


 


«آیه ی 59 سوره انعام»
related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


شرمنده می کند فرزند را،


دعای خیر مادر درکنج خانه ی سالمندان.
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


 


و انی که طالب حیات آ ت باشند


و برای آن به قدر طاقت بکوشند،


البته به شرط ایمان به خدا،
سعی آنها مقبول و ماجور خواهد بود


«آیه ی 19 سوره اسراء» 


related image


 


و خدای تو حکم فرموده که جز او ، هیچ را نپرستید


و درباره ی پدر و مادر، نیکویی کنید


و چنانکه هر دو یا یکی از آنها پیر و سالخورده  شوند،


زنهار کلمه ای که رنجیده خاطر شوند مگوئید.


و کمترین آزار به آن ها مرسانید


و با ایشان به اکرام و احترام،سخن گوئید. .


آیه 23 اسراء


 


related image


و همیشه پرو بال تواضع و تکریم را با کمال مهربانی ، نزدشان بگستران ،


و بگو  پروردگارا :


چنانکه پدر و مادر ، مرا از کودکی به مهربانی بپروردند،


تو در حق آن ها رحمت و مهربانی فرما.


آیه 24 اسراء 


related image
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

related image


image result for ?مطلبی زیبا در خصوص پاییز?‎
به طبیعت نگاهی عمیق کن،


آنگاه همه چیز را بهتر خواهی فهمید.
related image


related image


 
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

image result for ?نحوه ی برخورد با انی که اعتقاد دارند سخن ائمه و ان نه آنچه عقل می گوید؟?‎


 


related image


image result for ?سخن ان یا ان در باره اینکه به پول و مال دیگران تعریف وتمجید می کنیم و دیگران را با پول می سنجیم؟?‎


ای خدای رحمان، ای رحیم ،


ای دگرگون کننده ی قلب ها،


قلب من را در دینت ثابت و مستحکم بدار.
related image


 


related image


 


related image
ازمنزل کفر تا به دین ، یک نفس است


و زعالم شک تا به یقین یک نفس است


این یک نفس عزیز را خوش میدار


کز حاصل عمر ما همین یک نفس است.


 


related image


 


شخصیت آدمها را از طریق


کردارشان


توصیف کنید تا هرگز  


فریب گفتارشان


را نخورید


 


 


related image


 
 


 


   
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

بدون استثناء، همه ی ما می میریم. 


کمی  دیرتر، یا کمی زودتر.


یک دفعه،  یا ناگهانی....
یک روز همین خانه ای که سقف دارد،


خانه ی عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود،
همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران


در یک گورستان ماشین زنگ می زند،
همین بچه هایی که نفس مان به نفس شان ، بند است،


می روند پی زندگی یشان.


حتی نمی آیند آبی بریزند روی سنگ قبرمان .
قبل از ما میلیاردها انسان ،


روی این کره ی خاکی راه رفته اند.


و مغرورانه  گفته اند: 


مگر ما  اجازه بدهیم!


مگر از روز جنازه ی ما  رد شوید و...
 و حالا ی حتی نمی تواند ، 


استخوان های جنازه شان را پیدا کند


که از روی آن رد بشود یا نشود!
قبل از ما انی زیسته اند که :


قدرتمند، ثروتمند و زیبا رو بوده اند،
از قدرت و ثروت  آنها ،


بسیاری در تنگنا های روزگار سختی کشید ه اند،
زیبایی آنان چنان بوده است که :


دلفریب، مثل آهو ، امان راه رفته اند.


زمین زیر پای تکان خوردن جواهراتشان لرزیده.
و حالا


ی حتی نامشان را هم به خاطر نمی آورد.
قبل از ما 


ان و انی بوده اند که گرزهای گران داشته اند


و پنجه در پنجه ی شیر انداخته اند


از گلوله نترسیده اند
و حالا 


ی نمی داند در کجای تاریخ گم شده اند!
همه ی این کینه ها،


همه ی این تلخی ها،


همه ی این زخم زبان زدن ها،


همه ی این کوفت دقیقه ها به جان هم،


همه ی این زهر ریختن ها،


تهمت زدن ها،


توهین ها به هم...


تمام می شود.


از یاد می رود و هیچ سودی ندارد
جز اینکه زندگی را به جان خودمان وهمدیگر زهر کنیم.
اگر می توانیم به هم حس خوب بدهیم


کنار هم بمانیم
واگر نه، راهمان را کج کنیم.


دورتر بایستیم و یادمان نرود که همه ی ما می میریم.


همه ی ما.


بدون استثناء، کمی دیرتر یا کمی زودتر.


یک دفعه.


یا ناگهان...
زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!


برای رسیدن به کبریا


باید نه کبر داشته باشیم ،نه ریا.


 


ù?øªû?ø¬ù? øªøµù?û?ø±û? ø¨ø±ø§û? øªøµù?û?ø± ú¯ù? ø²û?ø¨ø§û? ø²û?ø¨ø§û? ø²û?ø¨ø§ 
عبرت از تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

عبرت از تاریخ
سال 1296 تا 1298 هجری شمسی ، 


نسخه ای که  برای ایران پیچیده بودند:
به خانه مرجع تقلید آن زمان رخنه د( شیخ فضل الله نوری)


و ... ایشان را محاکمه و به دار آویختند...


بعد از آن آمدند تمام مایحتاج


و خورد وخوراک مردم را یدند و در انبارها


( به وسیله خود فروختگان از خدا بی خبر)


انباشته د.


و بالا ه قحطی


( به کمک خود مردم )


راه انداختند.
تا آنجا که می توانستند ،


آنچه دارو در بازار بود را کمیاب د.
روز به روز فقر و بیماری بیشتر و بیشتر شد ،


تا بالا ه بر اثر نبودن امکانات از یکطرف


و (قحطی ) از طرف دیگر


 مردم را واداشت تا  از غداهایی که از نظر بهداشتی


در درجه ی پست تری بود استفاده کنند


و این امر باعث بیماری شد.
از آن طرف هم که دارو در بازار یافت نمی شد و 


بالا ه مردم به بیماری و مرض وبا مبتلا شدند.


در همان سال آمار ،مطرح کرد که در کل ایران


به وسیله مرض وبا


میلیونها ایرانی، جان خود را از دست دادند.
از آن طرف قشون انگلیس برای احاطه کامل ،وارد مملکت شدند و


هر ، که بر سر راه آنها بود را بی محابا می کشتند


و از بین می بردند
حال این نسخه سال 1297


که برایشان جواب داد.
دوباره به کمک تعدادی از مردم خود فروخته،


و به کمک  دشمنان بیشتر از پیش،


و به همان روش های قبلی،


 کمر همت به تحقق اه شوم خود کرده اند.
ای کاش مردم ما تاریخ را مطالعه کنند؟!!!
چه انی این نسخه ها را برای ما می پیچند؟
تعصب جاهالانه چشمهای بینا را ن نا و 


گوش های شنوا را ناشنوا می کند!
علی (علیه السلام) می فرماید:


ما اکثر العبر و اقل الاعتبار :


یعنی:


مایه عبرت اندوزی زیاد است ،


ولی عبرت گیرنده، اندک است.
و ای کاش مردم از تاریخ درس می گرفتند؟؟؟


« فاعتبروا یا اولی الابصار»


 


ù?øªû?ø¬ù? øªøµù?û?ø±û? ø¨ø±ø§û? ø¹ø¨ø±øª ø§ø² øªø§ø±û?ø® â« ù?ù?ø±ø§ù? ø¨ø§ ø¹ú©ø³â» 


øªøµù?û?ø± ù?ø±øªø¨ø· 
پیام روز

درخواست حذف اطلاعات

 


بدون استثناء، همه ی ما می میریم. 


کمی  دیرتر، یا کمی زودتر.


یک دفعه،  یا ناگهانی....
یک روز همین خانه ای که سقف دارد،


خانه ی عنکبوت ها و لانه ی خفاش ها می شود،
همین ماشینی که دوستش داریم زیر باران


در یک گورستان ماشین زنگ می زند،
همین بچه هایی که نفس مان به نفس شان ، بند است،


می روند پی زندگی یشان.


حتی نمی آیند آبی بریزند روی سنگ قبرمان .
قبل از ما میلیاردها انسان روی این کره ی خاکی راه رفته اند.


مغرورانه  گفته اند: 


مگر ما  اجازه بدهیم!


مگر از روز جنازه ی ما  رد شوید و...
 و حالا ی حتی نمی تواند ،  استخوان های جنازه شان را پیدا کند


که از روی آن رد بشود یا نشود!
قبل از ما انی زیسته اند که :


قدرتمند، ثروتمند و زیبا رو بوده اند،
از قدرت و ثروت  آنها ،


بسیاری در تنگنا های روزگار سختی کشید ه اند،
زیبایی آنان چنان بوده است که :


دلفریب، مثل آهو ، امان راه رفته اند.


زمین زیر پای تکان خوردن جواهراتشان لرزیده.
و حالا


ی حتی نامشان را هم به خاطر نمی آورد.
قبل از ما 


ان و انی بوده اند که گرزهای گران داشته اندپنجه در پنجه ی شیر انداخته اند


از گلوله نترسیده اند


و حالا 


ی نمی داند در کجای تاریخ گم شده اند!
همه ی این کینه ها،


همه ی این تلخی ها،


همه ی این زخم زبان زدن ها،


همه ی این کوفت دقیقه ها به جان هم،


همه ی این زهر ریختن ها،


تهمت زدن ها،


توهین ها به هم...


تمام می شود.


از یاد می رود و هیچ سودی ندارد
جز اینکه زندگی را به جان خودمان وهمدیگر زهر کنیم.
اگر می توانیم به هم حس خوب بدهیم


کنار هم بمانیم
واگر نه، راهمان را کج کنیم.


دورتر بایستیم و یادمان نرود که همه ی ما می میریم.


همه ی ما.


بدون استثناء، کمی دیرتر یا کمی زودتر.


یک دفعه.


ناگهان...
زندگی کنیم و بگذاریم دیگران هم زندگی کنند!


برای رسیدن به کبریا


باید نه کبر داشته باشیم ،نه ریا.


 


ù?øªû?ø¬ù? øªøµù?û?ø±û? ø¨ø±ø§û? øªøµù?û?ø± ú¯ù? ø²û?ø¨ø§û? ø²û?ø¨ø§û? ø²û?ø¨ø§