رسانه
رسانه

آب ، هوا ، کتاب...میلاد نور...

درخواست حذف اطلاعات

امشب سخن ازجان جهان بایدگفت / توصیف رسول(ص) انس و جان باید گفت


در شـــــام ولادت دو قــطب عالم / تبریک به صــاحب ا .. مان (عج) باید گفت . . .
.

.

.
میلاد جامع علم و عمل و عبادت ، پرچم دار شاهراه ولایت علوى، حضرت .. جعفر

صادق علیه السلام گرامى باد!منبع: http://farhangvaketab. .. /بخشود جرائم...

درخواست حذف اطلاعات

با اطلاع اعضاء کتابخانه فرهنگ می رساند

از تاریخ 95/08/22 تا تاریخ 95/08/27 در صورت عودت کتابهای دیرکردی به

کتابخانه جریمه دیرکرد کتب بخشیده خواهد شد.

لذا خواهشمند است. در اسرع وقت کتب که دارای دیر کرد می باشد را

به کتابخانه تحویل دهید.منبع: http://farhangvaketab. /معرفی کتاب...

درخواست حذف اطلاعات

مشخصات کتاب:

عنوان و نام پدیدآور: ره توشه زائرین حضرت رضا (ع)، زندگی نامه و زیارت نامه/ شمس الدین، مهدی - 1337.

مشخصات نشر: قم، شفق، انتشارات، 1372.

مشخصات ظاهری: ص 96 شابک.منبع: http://farhangvaketab. /بازدید دانش آموزان از کتابخانه به مناسبت هفته سلامت...

درخواست حذف اطلاعات

به مناسبت هفته سلامت دانش آموزان مقطع راهنمایی از کتابخانه دیدن د، در حاشیه ی این بازدید مربی پرورشی، به بیان نکاتی درباره سلامت فکر و روان، همینطور تاثیر مطالعه در داشتن تفکر سالم اشاره کرد.منبع: http://farhangvaketab. /بخشودگی جرائم...

درخواست حذف اطلاعات

با اطلاع اعضاء کتابخانه فرهنگ می رساند

از تاریخ 95/08/22 تا تاریخ 95/08/27 در صورت عودت کتابهای دیرکردی به

کتابخانه جریمه دیرکرد کتب بخشیده خواهد شد.

لذا خواهشمند است. در اسرع وقت کتب که دارای دیر کرد می باشد را

به کتابخانه تحویل دهید.منبع: http://farhangvaketab. /