رسانه
رسانه

78234 بدون عنوان...78234 بدون عنوان...

درخواست حذف اطلاعات
نرم افزارهای کامپیوتری به دو دسته تقسیم میشوند : نرم افزارهای سیستمی و نرم افزارهای کاربردی

نرم افزارهای سیستمی عملیات کامپیوتری را هدایت میکند سیستم عامل اصلی ترین برنانه سیستمی است که به عنوان رابط بین کاربر و سخت افزار کاربر عمل میکند.

هسته: به قسمت اصلی سیستم عامل که وظایف مهم را انجام می دهد گفته میشود.

رابط بین سیستم عامل و معماری کامپیوتر: سیستم عامل و معماری کامپیوتر تاثیر زیادی روی یکدیگر دارند. درواقع سیستم عامل های جدید جهت سهولت کار با سخت افزارهای جدید توسعه یافته اند و همچنین درحین طراحی سیستم عامل ها مشخص شد تغییراتی در طراحی سخت افزاز ها میتوان سیستم عامل هارا ساده تر و کارآمدتر کند.

فرآیند: اساس یک برنامه ی در حال اجرا است که منابعی از سیستم به آن تخصیص داده شده است .این منابع شاما دیجسترها حافظه ها فایل ها و دستگاه ها می باشد.

جداول سیستم عامل شامل آرایه ها و لیست های پیوندی است. اطلاعات مربوط به آن شامل:

1.ح جاری پردازش 2 شماره شناسایی پرازش 3.اولویت پردازش 4.نشانی حافظه پردازش 5.نشانی محل برنامه پردازش روی دیسک.

مفسر فرمان: رابط بین کاربر و سیستم عامل می باشد.

سیستم مجازی: در این سیستم دو وظیفه ی اصلی چند برنامگی و ایجاد واسطع از یکدیگر مجزا شده اند مانیتور ماشین مجازی وظیفه ی چند برنامگی را بر عهده دارد و لایه ی بالای آن وظیفه ایجاد واسط کاربر با سخت افزار را بر عهده دارد.

سیاست گروه: یکی از قابلیت های ویندوز است که امکان مدیریت و تنظیمات مرکز را در کامپیوتر فراهم میکند .منبع: http://fatemeh1378. /