رسانه
رسانه

........

درخواست حذف اطلاعات
دستتو ول میکنم اگه میتونی برو

یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو

بعد من هرکی بیاد من ازش عاشقترم

بعد من هرکی بیاد من ازت نمیگذرم

تو نمیتونی بری وقتی عاشقی هنوز

هرچی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز

زندگی تو رو تا نگاه ا ت

من همین ام یه قدم پشت سرت

بعد من هر کی بیاد باید از من بگذره

تاکجابایدبری تا منو یادت بره

رفتنت عذابته خاطراتت با کیه

هر چی تجربه کنی بعد من تکراریه

تجربه کن - شادمهرمنبع: http://fatemezahra73b. /