رسانه
رسانه

:)))):))))

درخواست حذف اطلاعات

خواهر کوچیکم اومد تو اتاقم گفت شایان شایان ..یهو داد زد:

دگر آن پیرهن گلی ات را درآآآآآآآآورررر....

از خنده پوکیدم :))))

انقدر تو خونه نامجو میخونم بچه یاد گرفته !از معدود دفعاتی بود که میتونستم قربون یه بشر برم :))))