رسانه
رسانه

الهه مرگتمرین های رزمی

درخواست حذف اطلاعات
افزایش قدرت تنفس:

در ورزشهای رزمی داشتن نفس و کم نیاوردن در طول مدت مبارزه در رینگ بسیار جایگاه مهمی دارد البته برای افزایش میزان استقامت تنفسی راه های بسیار موثر وجود دارد که در ادامه چند نمونه از آنها را می گویم:

1- طناب زدن:

طناب زدن یکی از راه های مفید و موثر جهت افزایش استقامت تنفسی و یکی از راه های افزایش توان بدن می باشد که توصیه می گردد انی که ابتداً می خواهند طناب زدن را شروع کنند روزانه 5 ست 100 تایی با دوره استراحت 3 دقیقه ای را در پیش ب رند و هر بار از دوره استراحت بکاهند و زمانی که دوره استراحت آنها به صفر رسید و توانستند 500 عددطناب را در یک ست بدون فشار آمدن به قفسه یا عضلات دوقلوی پا انجام دهند 3 ست 500 تایی با دوره استراحت 5 دقیقه ای را امتحان کنند. این کار تا زمانی که طناب زدن آنها به عدد 1000 عدد رسید می بایست ادامه یابد و بعد از آن دوره تثبیت فرا می رسد می بایست استقامت بدن از لحاظ تفس و ماهیچه روی این عدد تثبت گردد و دوره تثبیت 30 روزه می باشد یعنی میبایست یک ماه هر روز اینکار ادامه یابد تا بدن ورزشکاران جا بیفتد.

موارد ایمنی: چنانچه در هنگام طناب زدن با درد در قفسه مواجه شدید یا دچار تن تنفس شدید سعی کنید به آرامی ضربان قلب خود را پایان بیاورید پیشنهاد می گردد در چنین ح ی طناب زدن را تمام و شروع به راه رفتن به ارامی نماید تا ضربان قلب شما پایین بیاید یه یاد داشته باشید که طناب زدن جز فعالیتهای بدنی سن ن می باشد و انی که بدن های آماده ای ندارند درطناب زدن احتیاط کنند.

اصول صحیح طناب زدن:

* دسته های انتهای طناب را با آرامی اما محکم در دست ب رید.
* آرنج های تان را نزدیک بدن تان نگه دارید و شانه های تان را شل کنید.
* اندکی زانو های تان را خم کنید و از مچ های تان برای تاب دادن طناب در قوسی ملایم در بالای سرتان استفاده کنید.
* سر و پشت تان را هنگام پ مستقیم نگه دارید. پشت تان را به جلو خم نکنید.
* طناب را با حرکت مچ های خود بچرخانید و نه با حرکت بازوهای تان.
* سر و گردن خود را مستقیم و رو به جلو نگه دارید و سعی کنید چشمهای تان به یک نقطه در مقابل تان متمرکز شود.
* با بینی نفس بکشید نه با دهان.
* بیش از اندازه بالا نپرید، چرا که ممکن است بر روی زانوها و قوزک های پاهای تان فشار بیاید.
* به خاطر داشته باشید که طناب زدن می تواند به سرعت ضربان قلب تان را بالا ببرد، قبل از وارد طناب زدن به برنامه ورزشی خود، با پزشک تان م کنید.

2- دویدن سرعتی و استقامتی:

دویدن سرعتی و استقامتی به صورت ترکیبی نقش مهمی در تقویت استقامت تنفسی و ماهیچه های پاهای شما دارد و می تواند در مبارزه ی داخل رینگ به یاری شما بیاید. سعی کنید از دویدن بر روی تردمیل تا جای امکان خود داری نماید و برنامه ورزشی خود را طوری هماهنگ نماید که حداقل روزی سه بار در محیط های آزاد اقدام به دویدن سرعتی استقامتی نمایند بهتر است مکانی که برای دویدن انتخاب می نماید به هم سطح نبود و در جاهایی اختلاف ارتفاع (شیب) داشته باشد تا تمام ماهیچه های پاهای شما را در ر نماید. (پیشنهاد بنده محیطی مشابه پیست دوچرخه سواری چیتگر می باشد)

در پست های بعدی راه های دیگر افزایش توان تنفسی فایتر ها را جهت بهره برداری توضیح خواهم داد.منبع: http://for4. /تکانش

درخواست حذف اطلاعات

چشم گذاشتم
که پیدایتان کنم

وقتی زیر آوار پنهان شدید

از قایم شدن ها و

موشکها

بیزار شدم

داود ولیزادهمنبع: http://for4. /بی برو برگرد

درخواست حذف اطلاعات

کبودی کمربند بر بدن
ماس های له شده ی"نزن"
زیر های /بی شرف پدر/

معتاد شعر و خ ر و کاغذ

از سطر سطر گریه های مادر

در پشت فراری بی برگشت

چشم های هرزه خیابان در انتظارم بود

"بی برو برگرد"منبع: http://for4. /بی برو برگرد

درخواست حذف اطلاعات

کبودی کمربند بر بدن
ماس های له شده ی"نزن"
زیر های /بی شرف پدر/

معتاد خ ر و شعر و کاغذ

از سطر سطر گریه های مادر

در پشت فراری بی برگشت

چشم های هرزه خیابان در انتظارم بود

"بی برو برگرد"منبع: http://for4. /تمرین های رزمی

درخواست حذف اطلاعات
افزایش قدرت تنفس:

در ورزشهای رزمی داشتن نفس و کم نیاوردن در طول مدت مبارزه در رینگ بسیار جایگاه مهمی دارد البته برای افزایش میزان استقامت تنفسی راه های بسیار موثر وجود دارد که در ادامه چند نمونه از آنها را می گویم:

1- طناب زدن:

طناب زدن یکی از راه های مفید و موثر جهت افزایش استقامت تنفسی و یکی از راه های افزایش توان بدن می باشد که توصیه می گردد انی که ابتداً می خواهند طناب زدن را شروع کنند روزانه 5 ست 100 تایی با دوره استراحت 3 دقیقه ای را در پیش بگیرند و هر بار از دوره استراحت بکاهند و زمانی که دوره استراحت آنها به صفر رسید و توانستند 500 عددطناب را در یک ست بدون فشار آمدن به قفسه یا عضلات دوقلوی پا انجام دهند 3 ست 500 تایی با دوره استراحت 5 دقیقه ای را امتحان کنند. این کار تا زمانی که طناب زدن آنها به عدد 1000 عدد رسید می بایست ادامه یابد و بعد از آن دوره تثبیت فرا می رسد می بایست استقامت بدن از لحاظ تفس و ماهیچه روی این عدد تثبت گردد و دوره تثبیت 30 روزه می باشد یعنی میبایست یک ماه هر روز اینکار ادامه یابد تا بدن ورزشکاران جا بیفتد.

موارد ایمنی: چنانچه در هنگام طناب زدن با درد در قفسه مواجه شدید یا دچار تنگی تنفس شدید سعی کنید به آرامی ضربان قلب خود را پایان بیاورید پیشنهاد می گردد در چنین ح ی طناب زدن را تمام و شروع به راه رفتن به ارامی نماید تا ضربان قلب شما پایین بیاید یه یاد داشته باشید که طناب زدن جز فعالیتهای بدنی سنگین می باشد و انی که بدن های آماده ای ندارند درطناب زدن احتیاط کنند.

اصول صحیح طناب زدن:

* دسته های انتهای طناب را با آرامی اما محکم در دست بگیرید.
* آرنج های تان را نزدیک بدن تان نگه دارید و شانه های تان را شل کنید.
* اندکی زانو های تان را خم کنید و از مچ های تان برای تاب دادن طناب در قوسی ملایم در بالای سرتان استفاده کنید.
* سر و پشت تان را هنگام پ مستقیم نگه دارید. پشت تان را به جلو خم نکنید.
* طناب را با حرکت مچ های خود بچرخانید و نه با حرکت بازوهای تان.
* سر و گردن خود را مستقیم و رو به جلو نگه دارید و سعی کنید چشمهای تان به یک نقطه در مقابل تان متمرکز شود.
* با بینی نفس بکشید نه با دهان.
* بیش از اندازه بالا نپرید، چرا که ممکن است بر روی زانوها و قوزک های پاهای تان فشار بیاید.
* به خاطر داشته باشید که طناب زدن می تواند به سرعت ضربان قلب تان را بالا ببرد، قبل از وارد طناب زدن به برنامه ورزشی خود، با پزشک تان م کنید.

2- دویدن سرعتی و استقامتی:

دویدن سرعتی و استقامتی به صورت ترکیبی نقش مهمی در تقویت استقامت تنفسی و ماهیچه های پاهای شما دارد و می تواند در مبارزه ی داخل رینگ به یاری شما بیاید. سعی کنید از دویدن بر روی تردمیل تا جای امکان خود داری نماید و برنامه ورزشی خود را طوری هماهنگ نماید که حداقل روزی سه بار در محیط های آزاد اقدام به دویدن سرعتی استقامتی نمایند بهتر است مکانی که برای دویدن انتخاب می نماید به هم سطح نبود و در جاهایی اختلاف ارتفاع (شیب) داشته باشد تا تمام ماهیچه های پاهای شما را درگیر نماید. (پیشنهاد بنده محیطی مشابه پیست دوچرخه سواری چیتگر می باشد)

در پست های بعدی راه های دیگر افزایش توان تنفسی فایتر ها را جهت بهره برداری توضیح خواهم داد.منبع: http://for4. /تکانش

درخواست حذف اطلاعات

چشم گذاشتم
که پیدایتان کنم

وقتی زیر آوار پنهان شدید

از قایم شدن ها و

موشکها

بیزار شدم

داود ولیزادهمنبع: http://for4. /