رسانه
رسانه

ارتباطات مسئولیت تنظیم بازار موبایل را بر عهده نگرفتارتباطات مسئولیت تنظیم بازار موبایل را بر عهده نگرفت

درخواست حذف اطلاعات

تنظیم بازار موبایل

ارتباطات، مسئولیت تنظیم بازار موبایل را نپذیرفت. پیش تر وزرات صنعت طی نامه ای مسئولیت تنظیم بازار موبایل را به وزارت ارتباطات محول کرده بود، اما آذری جهرمی این پیشنهاد را قبول نکرد. محمد شریعتمداری، سابق صنعت، معدن و تجارت در مرداد ماه 97 طی نامه ای به وزارت ارتباطات، از این وزارتخانه خواست تا مسئولیت تنظیم بازار موبایل ...

نوشته ارتباطات مسئولیت تنظیم بازار موبایل را بر عهده نگرفت اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.