رسانه
رسانه

g a m e s a s o f tوقتی حرفی برای گفتن ندارید سکوت پیشه کنید

درخواست حذف اطلاعات

وقتی حرفی برای گفتن ندارید سکوت پیشه کنید

rolf dobelli

مترجم: محمدرضا معادیخواه

تمایل به مهمل بافی

وقتی خبرنگاری از دختر شایسته کارولینای جنوبی که تازه از دبیرستان فارغ حصیل شده بود پرسید چرا یک پنجم یی ها نمی توانند مکان کشورشان را روی نقشه زمین نشان دهند ، او در مقابل دوربین ها درعین ناباوری این طور پاسخ داد: شخصا فکر می کنم یی ها نمی توانند این کار را انجام دهند چون مردمی خارج از کشور ما هستند که نقشه ندارند و همین طور فکر می کنم که سیستم آموزش ما شبیه چیزی است که در آفریقای جنوبی، عراق و جاهایی مشابه آن وجود دارد و باور دارم که آموزش ما در ایالات متحده باید به ایالات متحده کمک کند، باید به آفریقای جنوبی کمک کند، باید به عراق و همین طور به کشورهای آسیایی کمک کند تا ما بتوانیم آینده مان را بسازیم.

ویدئوی این صحنه به طور گسترده ای در اینترنت دست به دست چرخید.

فاجعه بودن چنین اظهار نظری را شما هم قبول دارید، اما زمان تان را با گوش سپردن به یک ملکه زیبایی هدر نمی دهید. قبول، اما نظرتان راجع به این جملات چیست؟

قلب استراتژی ی سازمان را چنین می توانبرشمرد: در دست داشتن مدل. مدلی که بر اساس تعهد نسبت به ارتقا و توسعه مهارت هایفردی استوار است. در قالب این مدل، با کارکنان باید درباره مهارت هایشان و تقویتآنها صحبت کرد. کلام آ آنکه هیچ ابزاری برای تشویق و ترغیب افراد در جهت توسعهمهارت های فردی بهتر از آن نیست که مدیران و ان، مجدانه این خواسته را دنبالکنند و به آن متعهد باشند. این پاراگراف، ترجمه پاراگراف انتهایی فصلی از یک کتابپرفروش مدیریتی است که پس از بیست سال تبدیل به یکی از کتاب های کلاسیک مدیریت شده و در کشورمان به عنوان منبع یکی از دروس پرطرفدار مدیریت توسط اساتید معرفی می شود. کتاب از کتاب های واقعا موفق بوده و بیش از 20 بار تجدید چاپ شده است.

هر دوی این نقل قول ها یک پدیده واحد را پیش چشم ما می نشانند. تمایل به بیان مهملات. در این پدیده، جملات مطنطن، حجاب ایده ها و افکار خام و قوام نیافته ما می شوند و شاید فهم ناتمام ما از یک متن یا مفهوم را کادوپیچ می کنند و حتی بر تن پروری روشنفکرمآبانه ما می کشند. برخی اوقات چنین حربه ای کار می کند و گاه هم نه. برای یک ملکه زیبایی استراتژی گل آلود آب کار نمی کند. اما برای یک کتاب پر طمطراق احتمال موفقیت وجود دارد. هر چه فصاحت جملات گل آلودکننده بیشتر باشد، ما راحت تر در دام آن گرفتار خواهیم شد و چنانچه با «سو ری قدرت» درآمیزد به شدت خطرناک تر هم می شود. چرا که در این صورت ما حرف را بدون محک و پرسش و به اصطلاح دربست می پذیریم.
من هم به عنوان نویسنده، در موقعیت های مختلفی در دام مهملات افتاده ام. هنگام جوانی مجذوب ژاک دریدا بودم. می توانم بگویم که کتاب هایش را عمیقا خوانده بودم، اما باز هم چیز زیادی نمی فهمیدم. در عوض، نوشته های او رنگ و بوی اسرارآمیزی داشت و همین تجربه مرا به این سمت سوق داد که پایان نامه ای ام را در فلسفه بنویسم. حالا که به گذشته نگاه می کنم می بینم هر دو آنها پرگویی های بیهوده ای هستند. هم آثار دریدا و هم پایان نامه من. بی توجهی من باعث شد تا تبدیل به یک واگن از یک ماشین دودی شوم.

من مترجم هم تا زمانی که به بهانه ای مجبور بهمقایسه ترجمه کت مشهور با متن اصلی آن به زبان انگلیسی نشده بودم، به اینکهجملات بالا می توانند ترجمه ای اشتباه باشند توجهی نکرده بودم. شاید هیچ یک ازهزاران خواننده آن هم این دقت را نکرده اند. ترجمه روان و خوب متن، که در حوزهمدیریت قابل قبول ترین ترجمه به حساب می آید، اولین چیزی است که آدم را غافل می کندو بعد هم بالأ ه خیلی بعید است که کت که بیست بار تجدید چاپ می شود و سازمانیمعتبر آن را چاپ می کند و اساتید بنام معرفی اش می کنند دچار اشتباهی فاحش شود،اما ترجمه صحیح جملات پایانی کت که در بالا اشاره شد، این طور است:

استراتژی اصلی ی سازمانی خیلی ساده است: سرمشق (مدل) باشید. به «قابلیت های شخصی» خود متعهد باشید. «صحبت » درباره«قابلیت های شخصی» شاید به نحوی به باز شدن ذهن افراد در ارتباط با آنها بینجامد،اما «عمل» همواره ص رساتر از کلمات دارد. برای آنکه دیگران را در راه جست وجویقابلیت های شخصی خودشان بران زید، هیچ چیزی نیرومندتر از این نیست که خودتان به عنوان سازمان در جست وجوی خود جدی، کوشا و ثابت قدم باشید.
مهمل بافی به ویژه در گزارش های ورزشی خیلی رایج است. مصاحبه کننده هیجان زده، بازیکنی به همان اندازه هیجان زده را ترغیب می کند که بخش های مختلف بازی را موشکافی کند و همه بازیکنان تمایل دارند که بگویند: «ما باختیم. به همین ساد .» اما مجری برنامه باید زمان برنامه اش را پر کند و به نظر بهترین روش این است که شروع کند به تند تند حرف زدن و بعد وادار بازیکنان یا مربیان مهمان تا با صحبت های او همراه شوند. در اینجا تند تند حرف زدن حجاب بی محتوایی می شود. این پدیده در قلمروی کارهای ی هم ریشه دوانده است. در مقیاسی کوچک تر این موضوع در حوزه تجارت هم صدق می کند. هر چه یک بنگاه اقتصادی بی پول تر باشد، حرف های مدیرعامل آن هم دهن پرکن تر خواهد بود. موضوع در پرگویی متوقف نمی شود و دامنه اش به بیش فعالی هایی کشیده می شود که برای لاپوشانی اوضاع سخت طراحی شده اند. استثنای قابل احترام این پدیده جک ولش است. مدیرعامل سابق جنرال الکتریک. او یکبار در مصاحبه ای به این نکته اشاره کرد که: «شما نمی دانید که چقدر سخت است آدم صاف و ساده باشد. مردم از اینکه ساده لوح به نظر برسند می ترسند اما درحقیقت ع موضوع صادق است.» نتیجه اینکه صحبت های ما آینه ذهن ما هستند. افکار روشن، خود را در عبارات روشن نشان می دهند، همان طور که ایده های مبهم به سخنان طولانی و بیهوده منتقل می شوند. معضل این است که در اغلب اوقات ما در مضیقه افکاری روشن هستیم. دنیا پیچیده و غامض است و فهم حتی جنبه هایی از آن نیاز به تلاش ذهنی درخوری دارد. تا زمانی که چنین تجلی میمونی را تجربه نکرده اید از این جمله مارک تواین پیروی کنید که: «اگر حرفی برای گفتن ندارید، چیزی نگویید.» بی پیرای قله سلوکی طولانی و جدی است، نه نقطه شروع آنمنبع: http://gamesasoft. /چرا باید دفتر روزنوشت داشت؟

درخواست حذف اطلاعات

جانبداری حاصل از گذشته نگری یکی از متداول ترین سفسطه ها است. می توان تا حد خوبی آن را در قالب پدیده «من می دانستم... » توضیح داد: در نگاهی معطوف به گذشته [و با دانستن اطلاعات کنونی]، همه چیز روشن و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

اخیرا خاطرات عموی پدرم را می خواندم. او سال 1932، در جست وجوی آینده خود در صنعت سازی از یک د ده کوچک در سوئیس به پاریس مهاجرت کرد. در ماه اوت سال 1940، دو ماه پس از پاریس، او نوشته بود: «همه مطمئن هستند که آلمانی ها تا پایان سال اینجا را ترک خواهند کرد. افسران آنها هم به من اطمینان داده اند که این اتفاق رخ خواهد داد. انگلستان به سرعت فرانسه، سقوط خواهدکرد و پس از آن ما به زند گذشته خود در پاریس باز خواهیم گشت- هر چند به عنوان بخشی از آلمان.» چهار سال به طول انجامید.

در کتاب های اخیر تاریخی، گویی فرانسه توسط آلمان بخشی از یک استراتژی روشن نظامی را شکل داده است. در این نگاه رو به گذشته، واقعیات رخ داده در جنگ همان سناریوهایی هستند که همان زمان بیشترین احتمال وقوع را هم داشته اند. چرا؟ زیرا ما قربانی جانبداری مان به واسطه گذشته نگری شده ایم.

اجازه بدهید سراغ یک مثال معاصر برویم: در سال 2007، خبرگان اقتصادی تصویری رنگارنگ از سال های پیش رو ترسیم د. با این حال، تنها دوازده ماه بعد، بازارهای مالی فروریختند. وقتی دلایل بحران مورد سوال قرار گرفت، همان خبرگان این دلایل را برشمردند: انبساط پولی هنگام تصدی گرینسپن بر بانک مرکزی (فدرال رزرو)، تایید سهل انگارانه وام های مسکن، کارگزاران فاسد رتبه بندی ها، و غیره.

در نگاهی رو به گذشته، به نظر می آید دلایل این سقوط به شکل دردآوری روشن و واضح بوده است.

اگر مدیرعاملی با اقبال روزگار و اوضاع و احوال موفق شود، بر می گردد و میزان احتمال موفقیت خود را بسیار بیشتر از واقعیتی که بوده است، نشان می دهد. شبیه اتفاقی که به دنبال پیروزی عظیم رونالد ریگان در برابر جیمی کارتر در انتخابات سال 1980 رخ داد و مفسران انتصاب وی را قابل پیش بینی اعلام کرده بودند، حتی با وجود اینکه انتخابات تا چند روز قبل از رای ری نهایی روی لبه تیغ قرار داشت. امروز رو مه نگاران حوزه بازار و تجارت طوری اظهارنظر می کنند که گویی تسلط گوگل بر بازار تقدیر الهی بوده است، با اینکه صدای دندان قروچه هر کدامشان بابت پیش بینی هایی که در سال 1998 بیان می شد، بلند بود. یک نمونه از حماقت های خاص این است که در زمان حاضر این موضوع بسیار غم ان ز، اما کاملا پذیرفته شده است که شلیک گلوله ای در سارایوو در سال 1914 دنیا را برای 30 سال به کلی زیر و رو کرد و به قیمت جان 50 میلیون نفر تمام شد. هر کودکی این جزئیات تاریخی را در مدرسه می آموزد. اما در آن زمان هیچ چنین اوضاع وخیمی را به خواب هم نمی دید و وقوع چنین وضعیتی بسیار مضحک به نظر می رسیده است.

خوب حالا چرا جانبداری حاصل از گذشته نگری تا این حد خطرآفرین است؟ چون این نوع از جانبداری باعث می شود تا باور کنیم بهتر از آنچه که واقعا می توانیم پیش بینی می کنیم و در نتیجه به دانش خود غره می شویم و به تبع آن بیش از اندازه خطر می کنیم و ریسک می پذیریم.

این موضوع البته تنها به مسائل جهانی محدود نمی شود: «شنیدی؟ سیلویا و کریس دیگر با هم نیستند. همیشه یک جای کار می لن د، آنها خیلی با هم فرق داشتند» یا اینکه: «آنها خیلی عین هم بودند»

غلبه بر جانبداری حاصل از گذشته نگری آسان نیست. مطالعات نشان داده است افرادی که از آن آگاه هستند به همان اندازه که دیگران در آن گرفتار می شوند، به دام آن می افتند. در نتیجه، واقعا متاسفم. امااگر هنوز هم با من همراه هستید، آ ین نصیحتم را هم بنویسم، این دفعه بیشتر از دریچه یک تجربه شخصی تا حرفه ای: یک دفتر یادداشت روزانه داشته باشید. پیش بینی های تان را از تغییرات ، شغل تان، وزن تان، بازار سهام و نظیر آنها بنویسید. بعد، در طول زمان یادداشت هایتان را با تحولات واقعی مقایسه کنید. شما از اینکه چه پیش بینی کننده ضعیفی هستید شگفت زده خواهیدشد. همچنین خواندن تاریخ را هم فراموش نکنید – البته نه از طریق مرور گذشته و نظریه هایی که در کتاب ها تلنبار شده، بلکه از طریق روزنوشت ها، تاریخ شفاهی و اسناد تاریخی که به همان دوره ها مربوط اند و در همان زمان ها مکتوب شده اند.

اگر از آن دسته افرادی هستید که نمی توانید بدون اخبار، زنده بمانید، رو مه های پنج، ده یا بیست سال پیش را بخوانید. این کار به شما درک بسیار بهتری از اینکه جهان تا چه حد غیرقابل پیش بینی است، خواهد داد. گذشته نگری ممکن است تسکین موقتی برای انی که در پیچید ها غرق شده اند باشد، اما اگر به دنبال رمزگشایی از ساز و کار جهان هستید، چنانچه سراغ آن را در جای دیگری ب رید سود بیشتری خواهید بردمنبع: http://gamesasoft. /دیباگر ها و نکات تعمیراتی مربوطه

درخواست حذف اطلاعات
pc-pci-mini-pci-e-lpc-port-diagnostic-test-debug-king-post-card-for-laptop-and

دیباگر(نکاتی ساده اما بسیار مفید):

بله،با سلام خدمت همه دوستان محترم،بزارین ابتدا کمی حاشیه برم ،هفته قبل قرار شد که تعمیرات نرم افزاری هارد رو خدمتتون ارائه کنم ،ولی خوب چون بحثش خیلی گسترده می شد، گذاشتمش برای یک وقت دیگه و بجاش براتون یک سری نکات ساده رو در مورد دیباگر(پوست کارت) یا هر اسم دیگه ای که خودتون می زارید خدمتون ارائه کنم.منبع: http://gamesasoft. /راهنمای ید لپ تاپ

درخواست حذف اطلاعات

تعریف لپ تاپ (laptop):

لپ تاپ یا نوت بوک به دستگاه های کامپیوتر کوچک و نسبتا سبک گفته می شود که امکان کار با باطری را نیز دارند،لپ تاپها دارای صفحه کلید و ماوس و یک صفحه نمایش سر خود هستند،علاوه بر لپ تاپ نام هایی همچون نوت بوک (notebook)و کامپیوتر کیفی نیز به این دستگاه ها اطلاق می شود.نوت بوک ها معمولا در اندازه های 13 ، 14 و 15.6اینچ و بعضا 16 ، 17 و 19 اینچ و حتی بزرگتر تولید می شوند. بر خلاف تصور یک سری از مشتریان لپ تاپ ها در کمپانی های تولید کننده بصورت کامل جمع آوری می شوند و به هیچ عنوان شباهتی به کامپیوتر رومیزی ندارند که در بازار ایران با اسمبل قطعات مختلف ساخته می شود.مینی لپ تاپ یا نت بوک (netbook) نیز همانطور که از نام آن مشخص است به لپ تاپ های کوچک تر از حد معمول و بسیار سبک و کم مصرف گفته می شود که برای حمل و نقل بسیار راحت بوده و برای کارهای معمولی و غیر حرفه ای بسیار پر کاربرداست. البته لازم است بدانید نت بوکها فاقد دی وی دی درایور هستند و مشخصات فنی آنها بگونه ایست که بیشتر برای نرم افزارهای آفیس و کار با اینترنت کاربرد دارند. نت بوکها معمولا در اندازه های 10 و 12 اینچ می باشند.منبع: http://gamesasoft. /دیباگر ها و نکات تعمیراتی مربوطه

درخواست حذف اطلاعات

pc-pci-mini-pci-e-lpc-port-diagnostic-test-debug-king-post-card-for-laptop-and

دیباگر(نکاتی ساده اما بسیار مفید):

بله،با سلام خدمت همه دوستان محترم،بزارین ابتدا کمی حاشیه برم ،هفته قبل قرار شد که تعمیرات نرم افزاری هارد رو خدمتتون ارائه کنم ،ولی خوب چون بحثش خیلی گسترده می شد، گذاشتمش برای یک وقت دیگه و بجاش براتون یک سری نکات ساده رو در مورد دیباگر(پوست کارت) یا هر اسم دیگه ای که خودتون می زارید خدمتون ارائه کنم.

ابتدا چند تصویر از انواع دیباگرها ببینید :منبع: http://gamesasoft. /گوردخمه های سنگی در دل کوهستان و غارهای کنده کاری شده در ایران باستان

درخواست حذف اطلاعات

در این پست از سایت antique-book-treasure.ir گوردخمه های سنگی در دل کوهستان و غارهای کنده کاری شده در ایران باستان را برای شما عزیزان قرار دادیم . ایرانی یکی از تمدنهای بسیار قدیمی در دنیا به حساب میاید . در دوران باستان چندین هزار سال پیش برای دفن جنازه و اجساد مردگان بلندمرتبه مثل پادشاه و و … آنها را داخل سازه های سنگی که همان گوردخمه نامیده میشود دفن می د . گوردخمه در داخل کوه و با کنده کاری و حکاکی سنگهای بسیار محکم ساخته میشد . در ادامه مطلب درباره گوردخمه در ایران باستان و همچنین غارهای دوران باستان بیشتر آشنا خواهید شد ./

گوردخمه های سنگی در دل کوهستان و غارهای کنده کاری شده در ایران باستان

گوردخمه های سنگی در دل کوهستان و غارهای کنده کاری شده در ایران باستان

گوردخمه های سنگی در دل کوهستان و غارهای کنده کاری شده در ایران باستان,گوردخمه های سنگی,گوردخمه,گوردخمه در دل کوه,گوردخمه در کوهستان,غارهای باستانی,گوردخمه و غار باستانی,سازه های ساخته شده در دل کوه گوردخمه,تصاویر و ع های گوردخمهمنبع: http://gamesasoft. /چگونه پاور کامپیوتر تعمیر کنیم

درخواست حذف اطلاعات

1

منبع تغذیه یا power supply

منبع تغذیه در کامپیوتر، تامین کننده انرژی و برق مصرفی اجزا مختلف کامپیوتر است و از این نظر آن را می توان قلب کامپیوتر دانست. همانطور که قلب خون کافی برای تامین انرژی مورد نیاز بافت های مختلف بدن را به آنها می رساند، منبع تغدیه نیز توان مورد نیاز برای قسمت های مختلف سیستم را تامین می کند و بدون وجود یک منبع تغذیه مناسب و خوب، بهترین قطعات کامپیوتر هم کارایی چندان مناسبی نخواهند داشت.منبع: http://gamesasoft. /های پاور و روش رفع عیب

درخواست حذف اطلاعات
mista

11

با سلام خدمت تمام همراهان سایت ،چون مدتی است با سوالات متداول در مورد ایرادات پاور از طرف شما عزیزان مواجه می شم سعی با نوشتن این ایرادات و البته روش رفعشوش، هم کمی بنویسم (چون دلم برای نوشتن تنگ شده) وهم به شما کمکی کرده باشیم:

ابتدا براتون یک چارت تعمیراتی قرار می دم طبق این اصول جلو برین:

چارت تعمیرات پاور:

نکته:حتما خازن های بزرگ پاور را دشارژ کرده و از عدم اتصال پاور به برق شهر اطمینان حاصل کنید.منبع: http://gamesasoft. /چرا باید کشتی های خود را به آتش بکشید

درخواست حذف اطلاعات

ناتوانی در بستن درب ها

rolf dobelli

مترجم: محمدرضا معادیخواه

کنار تختم یک دوجین کتاب روی هم تل انبار شده اند. هر کدام شان را تورقی کرده ام؛ اما حتی یکی از آنها را هم عمیق نخوانده ام. به این موضوع واقفم که خواندن جسته و گریخته کمکی به قدرت بینش واقعی من نخواهد کرد و در عین حال ساعت ها وقتم را صرف همین کار کرده ام. درحالی که در یک زمان باید خودم را وقف خواندن یک کتاب کنم. خب چرا هنوز من بیست و چهار ساعته در حال دست به دست یک کتاب با یک کتاب دیگر هستم؟

در قرن سوم قبل از میلاد ژنرال شیانگ یو خود را از رودخانه یانگ تسه عبور داد تا وارد جنگ با سلسله کین شوند. هنگامی که نظامیانش در خواب بودند او دستور داد تا کشتی های شان را به آتش بکشند و روز بعد به آنها گفت حالا دو گزینه بیشتر ندارید یا پیروز شوید یا بمیرید. با حذف گزینه «عقب نشینی» او توجه لشگر خود را معطوف به تنها چیزی که مهم بود کرد؛ نبرد.

کورتز، یکی از تسخیرکنندگان اسپانیایی قاره ، نیز همین شگرد را در قرن شانزدهم به کار گرفت [که می توانست تحت تاثیر تجربه فتح اسپانیا توسط طارق ابن زیاد باشد.] وقتی در سواحل شرقی مکزیک پهلو گرفتند، او همه کشتی هایشان را غرق کرد.

شیانگ یو و کورتز استثنا هستند. ما انسان های مطلقا فانی همه تلاش خودمان را می کنیم که همه راه های پیش رویمان را باز نگه داریم. دن آریلی و ژیوو شین، اساتید روانشناسی، قدرت این غریزه را با یک بازی رایانه ای به نمایش گذاشته اند. بازیکنان با صد امتیاز شروع می کنند و در صفحه روبه رویشان سه در نمایان می شود. هر در با یک رنگ مشخص شده است.

باز هر در یک امتیاز برای بازیکن هزینه دارد؛ اما برای ورود به هر اتاق آنها می توانند امتیازات بیشتری ب کنند. بازیگران واکنشی منطقی نشان دادند. آنها اتاقی را که بیشترین امتیاز را داشت پیدا می د و آن اتاق را در تمام طول بازی برای خود نگه می داشتند. آریلی و شین قاعده بازی را عوض د. اگر درها تا دوازده حرکت بسته می ماندند، شروع می د به کوچک شدن و ناگهان از صفحه محو می شدند. حالا بازیکنان از دری به در دیگر می رفتند تا مطمئن شوند دسترسی شان را به گنج موجود در هر اتاق از دست نمی دهند. حاصل این همه در به در شدن این بود که 15درصد امتیازشان نسبت به بازی قبل کمتر شد. در مرحله بعد سازندگان بازی پیچیدگی دیگری را به بازی افزودند: هزینه باز درها را به سه امتیاز افزایش دادند.

نوعی تشویش و اضطراب جدید به بازی وارد شد. بازیگران امتیازات خودشان را هدر می دادند که همه درها را باز نگه دارند. حتی وقتی افراد می فهمیدند که در هر اتاق چند امتیاز محدود وجود دارد هم اوضاع فرقی نمی کرد. قربانی گزینه ها، هزینه ای بود که بازیگرها نمی خواستند آن را بپردازند.

سوال این است که چرایی این برخورد غیرعقلایی چیست؟ به خاطر اینکه روی بد سکه معمولا مرئی نیست. در بازار مالی همه چیز روشن است. هر اختیارمعامله ای که روی یک سهم وجود داشته باشد، هزینه خودش را دارد. چیزی تحت عنوان اختیار مجانی وجود خارجی ندارد؛ اما در سایر حوزه ها داشتن اختیار و گزینه های مختلف به نظر رایگان هستند. در عین حال این تلقی توهمی بیش نیست. این نوع اختیار ها و گزینه ها هم با ی ری هزینه حاصل می شوند [و باقی می مانند] اما معمولا برچسب هزینه هایشان نامرئی و نامحسوس است: هر تصمیم به نوبه خود انرژی ذهنی و وقت ذی قیمت شما را که باید برای تفکر و زندگی صرف شان کنید به عنوان هزینه طلب می کند.

مدیران عاملی که همه گزینه های ممکن را پیش روی خود نگاه می دارند معمولا هیچ کدام را اجرا نخواهند کرد. بنگاه هایی که همه قسمت های بازار را هدف می گیرند معمولا دست آ به هیچ کدام دست نمی یابند. فروشنده ای که همه معامله ها را تعقیب می کند در انتها هیچ معامله ای را جوش نخواهد داد.

ما گرفتار یک اجبار وسواسی برای برداشتن هر تعداد هندوانه ممکن با یک دست هستیم و سوار هیچ کاری نیستیم؛ اما گزینه اش پیش رویمان باز است. این موضوع به راحتی می تواند به قیمت موفقیت مان تمام شود. باید یاد بگیریم که درها را ببندیم. یک استراتژی ب و کار در درجه اول بیانیه ای است برای چیزهایی که نباید مشغول شان شویم. یک استراتژی مشابه برای زندگی تان قرار دهید: چیزهایی را که نباید در زندگی دنبال کنید، روی کاغذ بیاورید. به عبارت دیگر به یک تصمیم حساب شده برای آزاد برخی امکانات برسید و هر وقت گزینه ای مطرح شد آن را با فهرست آنچه که نباید سراغ شان بروید و درگیرشان شوید بسنجید. این کار نه تنها شما را از به دردسر افتادن حفظ می کند، بلکه کلی از زمانتان را برای شیدن آزاد خواهد کرد. یک بار این فکر سخت را به سرانجام برسانید و بعد به جای آنکه هر بار که دری گشوده شد بنشینید و ذهن تان را مرتب کنید، فقط به این لیست مراجعه کنید. بسیاری از دروازه ها ارزش وارد شدن را ندارند حتی وقتی که دستگیره های درشان به راحتی بچرخد و باز شودمنبع: http://gamesasoft. /ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

درخواست حذف اطلاعات

ویژگیهای مثبت یک عنوان تبلیغاتی

1- یادآوری آن آسان باشد

شــعار بایســتی بــه آســانی بــه خاطــر آورده شــود. ایــن ویژگــی بیشــتر مربــوط بــه پیشــینه برنــد و تعــداد دفعــات تکــرار آن در طــول مــدت زمــان طوالنــی اســت. همچنیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه بــه خاطرســپاری و بـه یـادآوردن یـک شـعار تبلیغاتـی بـه شـدت بـه بـاور هـا، خاطــرات، ســطح ســواد و تکیــه کالم هــای مــردم یــکجامعـه بسـتگی دارد و بـه همیـن دلیـل نوشـتن یـک آگهی و مخصوصــا شــعار تبلیغاتــی در اغلــب مــوارد فقــط از دســت کارشناســان محلــی برمــی آیــد. بــرای بــه یــادآوری و بــه خاطــر ســپاری آســان یــک شــعار مــی تــوان از کلمــات مــوزون، جنــاس،… اســتفاده کــرد.

2- بر مزیت و ویژگی برتر ، تأکید کند

یکـی از خصوصیـات مثبـت شـعار تبلیغاتـی تأکیـد بـر ویژگـی و مزیـت شـاخص و برتـر محصـول یـا خدمت اســت. بــا برجســته کــردن ویژگــی برتــر هــم محصــول و هــم شــرکت از دیگــر رقبــا متمایــز مــی گردنــد. مثلا در شـعاری کـه تـاژ بـرای محصولات خـود انتخـاب کـرده اسـت همیشـگی بـودن کیفیـت را بـا نـام برنـدش پیونـد زده اسـت.

در صورتـی کـه شـامپو پـرژک شـعار « طبیعـت منشـا پاکیزگـی» را برگزیـده اسـت کـه نـه تنهـا مرتبـط بـا محصـول نیسـت بلکـه بـر هیـچ مشـخصه بـارز و برتـر محصـول نیـز اشـاره نکـرده اسـت.

3- باو ذیر باشد

ایــن کــه یــک شــعار باو ذیــر باشــد نقــش مهمــی در پذیــرش آن از ســوی عمــوم افــراد دارد. زیــرا اگــر شـعار تبلیغاتـی آنقـدر دور از واقـع باشـد کـه تمسـ شـنونده را بـر انگیـزد در او احساسـی منفـی ایجـاد مـی کنـد کـه حتـی مـی توانـد در یـد کاال تأثیـر منفـی گـذارد و نـه تنهـا فـرد از یـد دسـت بکشـد بلکــه دیگــران را هــم تحریــک بــه ایــن کار کنــد.

– بــرای مثــال مــی تــوان بــه شــعار قبلــی چســب رازی اشــاره کــرد. »چســب رازی، بهتریــن چســب دنیــا« .در عیــن حــال کــه چســب رازی از نظــر کیفیــت چســب بســیار خوبــی اســت ، امــا آیــا مخاطــب حـق نـدارد از خـود بپرسـد کـه آیـا واقـا چسـب رازی بهتریـن چسـب دنیاسـت؟ شـنونده بـا شـنیدن ایـن عبـارت حتـی اگـر چسـب رازی را چسـب خوبـی بدانـد بـا ایـن حـال تـا حـدودی نسـبت بـه ایـن شـعار دلچرکیــن مــی شــود زیــرا بــه طــور قطــع مــی دانــد کــه بــا وجــود شــرکت هــای چســب ســازی معتبــر اروپایــی ، چســب رازی بهتریــن در دنیــا نیســت.

بــه همیــن منظــور اســت کــه چســب رازی شــعار خــود بــه «همــه راضــی از چســب رازی»تغییــر داده اســت کــه تناســب دو کلمــه راضــی و رازی بــا تلفــظ واحــد و مفاهیــم مختلــف، شــکل مناســبی بــه ایــن شــعار داده اســت.

– بانک تات: تجربه، اعتماد و توسعه

ظاهـرا هـدف اصلـی از انتخـاب ایـن سـه مفهـوم جـور کـردن آنهـا بـا حـروف کلمـه تـات اسـت. یعنـی طراحــان شــعار تبلیغاتــی ایــن بانــک کوشــیدهاند کــه هــر حــرف کلمــه تــات را معــادل یــک مفهــوم در نظــر بگیرنــد. ایــن کار در بــه خاطرســپاری ایــن مفاهیــم کمــک کــرده اســت ولــی ســوال اساســی ایــن اســت کــه ســه مفهــوم بیــان شــده خــود چقــدر مناســب انتخــاب شــده انــد. آیــا ادعــای تجربــه بــرای بانکــی کــه بــه تازگــی تاســیس شــده باو ذیــر اســت. آن هــم در شــرایطی کــه بانکــی وجــود دارد کــه ســابقه ای بیــش از بانــک مرکــزی ایــران دارد؟ ادعــای توســعه چطــور؟ اگــر منظــور از توســعه، توســعه ســطح پوشــش و تعــداد شــعب باشــد در مقابــل بانکهــای دیگــر ماننــد بانــکصــادرات، بانـک تــات هیــچ حرفــی بـرای گفتــن نــدارد. امــا مفهــوم اعتمـاد چطــور؟ ایــن مفهـوم هــم از آن جملـه مفاهیمـی اسـت کـه در ردیـف بایدهـای یـک بانـک مـی گنجـد. مگـر مـی شـود یـک بانـکقابــل اعتمــاد نباشــد. و اگــر قابــل اعتمــاد بــود آیــا ایــن بانــک، بانــک متمایــزی اســت؟

4- متمایز کننده برند باشد

یـک شـعار تبلیغاتـی مؤثـر بایـد متمایـز کننـده محصـول یـا خدمـات و حتـی برنـد شـرکت باشـد. بـرای ایـن مـورد مـی تـوان شـعار محصـو بـس را مثـال زد: بـا بـس تفـاوت را احسـاس کنیـد .شعار تبلیغاتی شرکت اتومبیل سازی ولوو: «ولوو، ایمن ترین خودرو جهان ولــوو» در کشــوری کــه بــه دلیــل ســرما و یــخ بنــدان طولانی و شــدید، حــوادث رانندگــی بســیاری را

تجربــه مــی کنــد، تولیــد مــی شــود. شــرکت اتومبیــل ســازی ولــوو چنــد ســال پــس از آغــاز بــه کار بــه ایــن نتیجــه رســید کــه بــرای فــروش محصــو خــود بایــد ادعایــی متفــاوت بــا ادعــای رقبــای خــود داشــته باشــد. تحقیقــات بازاریابــی مــی گفــت …ولــوو بایــد بدنــه محصــو خــود را محکــم تــر و ایمــن تــر بســازد و بــر ایــن مزیــت در تبلیغــات تأکیــد کنــد. چنــدی بعــد شــعار …»ولــوو، ایمــن تریــن خــودرو جهــان« زاده شــد و در هــر آگهــی کــه از ایــن شــرکت منتشــر مــی شــد، ایــن شــعار خودنمایــی مــی کــرد. نتیجــه ایــن شــد کــه محصــو …ولــوو بــه رغــم آن کــه بــه انــدازه اتومبیلهــای لوکــس زیبـا نیسـتند، امـا بـه انـدازه آنهـا قیمتـی هسـتند و بـه عنـوان امـن تریـن خودروهـا در سراسـر جهـان معاملــه میشــوند.

– نقطه ع این مورد به ویژه در صنعت بانکداری مـا مشهود است. بــه شـعارهای تبلیغاتـی

بانکهــای زیــر توجــه کنیــد :

بانک کشاورزی، بانک همه مردم ایران

بانک صادرات، در خدمت همه

پارسیان، بانک ایرانیان

بانک ملت، بانک شما

بانک رفاه، بانک همه

تمـام شـعارهای فـوق تاکیـد بـر ایـن دارنـد کـه خدمـات ایـن بانکهـا فراگیـر اسـت و همـه مـردم ایـران مــی تواننــد از خدمــات ایــن بانکهــا اســتفاده کننــد. امــا آیــا ایــن ویژگــی تمایــز ارزشــمندی بــرای یــکبانــک محســوب میشــود؟ بــرای مشــتریان خدمــات بانکــی چــه مــواردی اهمیــت بیشــتری دارد؟ چــه ویژگیهایــی ارزش خدمــات یــک بانــک را بــرای مشــتریان ارتقــا مــی دهــد؟ آن مــوارد در کجــای شــعار تبلیغاتــی بانکهــای فــوق گنجانــده شــده اســت؟

بانـک رفـاه، نیـز شـعار خـود را بـه بانـک رفـاه بـا خدمـات متمایـز تغییـر داده اسـت کـه اتفاقـا ایـن شـعار هـم جـای بحـث دارد. چـرا کـه ادعـای تمایـز کافـی نیسـت بلکـه بایـد جنبـه تمایـز یـا ویژگـی متمایـز مــورد تاکیــد قــرار گیــرد نــه کلیــت تمایــز. تمایــز در چــی؟ تمایــز از چــه نظــر؟ شــعار جدیــد بانــک رفــاه از ایـن حیـث همچنـان یـک شـعار تبلیغاتـی ناقـص محسـوب مـی شـود.

5- استراتژیک باشد

برخــی شــرکت هــا اســتراتژی و اهــ خــود را بــه صورتــی مؤثــر در شــعارهای تبلیغاتــی شــان منتقــل مـی کننـد. بـرای مثـال مـی تـوان بـه شـعار بانـک کارآفریـن اشـاره کـرد. دانـش جهانـی راه حـل ایرانـی شــعار بانــک کارآفریــن در نــگاه اول جملــه معــروف بیــل گیتــس را بــا مضمــون »جهانــی بین ــید، محلــی کار کنیــد« ً بــه ذهــن مــی رســاند، امــا در هــر حــال شــعاری ســاده و دلنشــین اســت کــه کاملانشـان دهنـده نـگاه راهبـردی بـه ایـن مقولـه اسـت چـرا کـه اسـتفاده بجـا از واژه هـای دانـش، جهانـی،راه حـل و ایرانـی توانسـته اسـت تناسـبات معنایـی و ظاهـری قشـنگی را در شـعار ایجـاد کنـد ونمایانگـر رویکــرد راهبــردی ایــن بانــک در خلــق کیفیــت خدماتــش باشــد.

– به عنوان مثالی دیگر می توان از شعار مجموعه ای و نام برد:

تامین قطعات ، تضمین خدمات

6- ساده باشد

یــک مــورد در طراحــی شــعار تبلیغاتــی همیشــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود و آن ســادگی اســت. بــرای جلــب نظــر مشــتری ومــا اســتفاده از کلمــات پیچیــده یــا جمــات طوالنــی نمــی توانــد تأثیــر گــزار باشــد. یــک جملــه و یــا حتــی کلمــه ســاده مــی توانــد تأثیــر چنــد برابــری داشــته باشــد.

صنام ، فراتر از یک نام

مهنام، خوشمزه و خوشنام

7- قابل استفاده توسط رقبا نباشد

ایــن ویژگــی بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــد کــه شــعار بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه بــا تغییــر نــام برنــد بــرای دیگــر رقبــا قابــل اســتفاده نباشــد کــه معمولا در مــوارد کمــی شــعار از ایــن ویژگــی بهــره منــد اســت. بــرای نمونــه شــاید بتــوان از شــعار نــام بــرد.

سن ایچ و دیگر هیچ

در نقطــه مقابــل مــی تــوان بــه شــعار یخچــال فریــزر امرســان اشــاره کــرد. »زیبــا جــادار مطمئــن« در ایــن شــعار اصــا بــه نــام برنــد، ویژگــی متمایــز، … اشــاره نشــده اســت و ایــن شــعار مــی توانــد بــه یادآورنــده تبلیــغ دیگــر برندهــای یخچــال و فریزر،کمــد،… باشــد.

8- مرتبط با برند و محصول باشد

یکـی دیگـر از خصوصیـات اصلـی یـک شـعار موفـق مرتبـط بـودن شـعار بـا محصـول و مفهـوم داشـتن

آن اسـت. از جملــه شــعارهای بــی ربــط بــا محصــول مــی تــوان بــه شــعار شــامپوهای ســان ســیلک اشــاره کــرد. ســان ســیلک شــعار »زندگــی منتظــر نمــی مانــد« را برگزیــده اســت در صورتــی کــه ایــن شــعار بــه هیــچ وجـه بـه شـامپو مرتبـط نبـوده و اسـتفاده از آن بـرای تبلیـغ شـامپو حـس بـی تفاوتـی و یـا حتـی منفـی را در شــنونده القــا مــی کنــد.

شعار شرکت مهنام نمونه مناسب این عنوان است: مهنام، خوشمزه و خوشنام

9- احساسات و یا حس غرور افراد را به شکل مثبت تحریک کند

ایـن امـر هنگامـی عملـی مـی شـود کـه شـعار تبلیغاتـی باعـث تحریـک احساسـات و یا غـرور مشـتریان شــود بــه نحــوی کــه مشــتری پــس از شــنیدن شــعار تبلیغاتــی تصــور کنــد در صــورت اســتفاده از محصولات و یـا خدمـات احسـاس خوبـی خواهـد داشـت. انگیزاننـده هـای قـوی حقایـق و آمـار نیسـتند،

بلکه احساسات هستند، اکثر مردم با احساسات ید میکنند و با منطق آنها را توجیه میکنند .

یــک مثــال بســیار خــوب مــی توانــد شــعار بانــک کارآفریــن باشــد کــه حــس مثبتــی را القــا مــی کنــد ، «دانــش جهانــی راه حــل ایرانــی». در نقطــه مقابــل شــعارهایی هســتند کــه خنثــی بــوده و هیــچ ارزش و حســی را منتقــل نمــی کننــد.

مثال دیگر: پوشــاک هاکوپیان

«همگام با پیشگامان صنعت پوشاک جهان»

10- افراد را به انجام دادن عملی خاص تشویق و یا تحریک کند

شــعار تجــاری از مشــتریان بخواهــد کــه دســت بــه انجــام یــک عمــل خاصــی بزننــد. مثــا اپــل از مخاطبانــش مــی خواهــد کــه متفــاوت فکــر کننــد.

شــعار تجــاری از مشــتریان بخواهــد کــه دســت بــه انجــام یــک عمــل خاصــی بزننــد. مثــا اپــل از مخاطبانــش مــی خواهــد کــه متفــاوت فکــر کننــد.

کوکاکولا : کوکاکولا بنوشـید، متفاوت فکر کنید

1- به نام محصولات اشاره داشته باشد

شعار تجـاری مـی توانـد بــای فــوش بیشـتر یـک محصـول تنهـا بـه نـام یـک محصـول توجـه داشـته باشـد تـا بـا ایـن کار باعـث فـروش بیشـتر آن محصـول از طریـق تکـرار نـام آن در میـان مـردم باشـد. شـاید بتـوان از شـعار شـرکت صنعتـی قلـم خـ ر (بیـک) نـام بـرد کـه اگرچـه در زمینـه تولیـد عطـر،… فعالیـت دارد ولـی بـا ایـن شـعار کـه مربـوط بـه خـ ر اسـت شـناخته مـی شـود.

فقـط بیـک مثل بیک می نویسـد

2- مشترک با شعار دیگر شرکت ها نباشد

هـر چـه یـک شـعار و کلمـات آن بیشـتر توسـط دیگـر رقبـا مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه باشـد اثرگـذاری

کمتـری دارد.بــرای نمونــه مــی تــوان بــه شــعار تبلیغاتــی چــرخ خیاطــی کاچیــران و محصولات پا ــان اشــاره کــرد کــه هــر دو از یــک جملــه واحــد اســتفاده کــرده انــد کــه بــه هیــچ وجــه نــام برنــد را متمایــز نمــی کنــد.کاچیران به اقتصاد خانواده می شد

پا ان به سلامت خانواده می شد.

3- نباید به بیان واجبات و بدیهیات بپردازد

شرکت تولید کننده ضدیخ با عنوان «ضد یخ … یخ نمی زند »

ایــن شــعار مــی توانــد نمونــه ای از شــعارهای ضعیــف و بــی تاثیــر باشــد. چراکــه شــعار تبلیغاتــی بایــد بیــان کننــده تمایــزات و ارزشــهای برتــر محصــول باشــد نــه ویژگیهــای بدیهــی و ا م الوجــود. شــما از یــک ضــد یــخ چــه انتظــاری داریــد؟ هــر انتظــاری کــه داشــته باشــید قطعــا انتظــار نداریــد کــه یــخ بزنــه. اساســا ضــد یخــی کــه یــخ بزنــه رو میشــه ضــد یــخ دونســت؟!

نمونه های دیگر:

حشـره کشـی کـه حشـره هـا را میکشـد – آنتـی ویروسـی کـه ویروسـها را از بیـن میبـرد – یخچالـی کـه خنــک میکنــد – ماشــین حســ کــه جمــع و تفریــق میکنــد – عطــری کــه بــوی خــوش دارد – لــپ تاپـی کــه قابـل حمـل اسـت .

چگونه یک عنوان شگفت انگیز برای محصو خود داشته باشیم ؟

آیــا میدانیــد راز پرفــروش تریــن محصــو شــما بــه انتخــاب عنــوان آن بســتگی دارد؟

آیــا میدانیــد عنــوان احساســی میتوانــد راز فــروش باورن ــی محصولات شــما باشــد؟

در دنیــای امــروز، بــرای فــروش بیشــتر، تاثیــر بیشــتر، جلــب توجــه و جــذب مشــتری یــا حتــی بازدیــد کننــده بــه یــک ســایت اینترنتــی، اســتفاده از کلیشــههای تبلیغاتــی قدیمــی راه گشــا نیســت. بایــد فکــر کـرد، تصویـر جدیـدی خلـق کـرد و در همـه حـال خالقیـت داشـت. در انتخـاب کلمـات دقیـق و پرهیجان باشــیم. روح بازاریابــی اینترنتــی بــا خلاقیت و نــوآوری گــره خــورده اســت .

بدون شک میتوان گفتـ: یکه در بازاری اینترنتـی روح خلاقیت نداشــته باشــد محکــوم بــه ش ــت اســت و نمیتوانــد در ایــن زمینــه موفقیتــی را ــب کنــد. همزمــان بایــد خالــق بــود ، متنــی خلـق کـرد کـه تصویـر داشـته باشـد ، متنـی خلـق کـرد کـه احسـاس شـگفت انگیز داشـته باشـد ، متنـی

خلـق کـرد کـه موزیـک ملایم داشـته باشـد .

در این شرایط ما میتوانیم فروش فوق العادهای در فروشگاه اینترنتی خودمان ب کنیم .

یک سوال:

چرا مردم به چیزی که میگویید باید اهمیت دهند؟

توجهشان را با چیزی که به آنها مربوط است بدست آورید.

منفعــت ایــده را میفروشـد، نــه واقعیــت . ایــده شــما بــرای مشــتری چــه کاری میکنــد؟ ازیــن کــه از احساسـات اسـتفاده کنیـد نترسـید. اغلـب انگیـزه یـد احساسـی بسـیار بیشـتر از انگیـزه یـد منطقـی

اســت.بــرای مثــال کلماتــی کــه بــه احساســات مربــوط میشــوند : مجانــی ، فــوق العــاده ، رایــگان ، هدیــه ، شــگفت انگیــز و . . . .

متن توضیح محصول کوتاه باشد

واقعــا کوتــاه، یعنــی بیشــتر از 10 یــا 20 کلمــه نباشــد (کمتــر بهتــر اســت) . یادتــان باشــد وقــت زیــادی نداریــد ، کاربــر وقــت بســیار اندکــی را بــرای گشــتن در ســایت شــما میگذرانــد.

اگــر جملــه گزارشــی شــما طولانی اســت، مــردم ازش میگذرنــد قبــل ازینکــه بخواهنــد ادامــه اش را بخواننــد یــا بشــنوند. ازینکــه از کلمــات کمتــر اســتفاده میکنیــد نترســید کــه تمــام جزییــات محصولتــان شــاملش نشــود؛ بســیار بهتــر اســت کــه 3 تــا از ویژگیهــای برتــرش بــه خوبــی شــناخته شــود تــا همــه ویژگیهایــش بــه صــورت گــذرا خوانــده شــود. بعضــی اوقــات از ســرمایه گذاران یــا کارآفرینــان راجــع بــه ایدهشــان ســوال میکنیــم آنهــا حداقــل در 5 دقیقــه ایدهشــان را بــه صــورت خلاصه شــرح میدهنــد.

امــا اگــر کوتــاه باشــد ! زود میشــنویم ، بیشــتر فکــر میکنیــم راجــع بهــش .

از اعداد و ارقام استفاده کنید

اعــداد اختصاصــی بــودن را القــا میکننــد. اطرافتــان را نــگاه کنیــد. عنــوان هــای بــا اعــداد بــر جهانمــان حکمفرماســت. فقــط کافیســت نگاهــی بــه buzzfeed بیاندازیــد تــا بیشــتر بــه عمــق ایــن موضــوع پــی ببریــد.

هـر جملـهای را کـه میسـازید توسـط اطرافیانتـان تسـت کنیـد. تحقیـق کنیـد کدامشـان بیشـترین تاثیـر

را در فــروش دارنــد؟ بازخــورد بگیریــد و هرکــدام بهتــر بــود آنــرا انتخــاب کنیــد تــا دفعــه بعــد هر ــی پرسـید داریـد چیـکار میکنیـد بهتریـن جـواب را در کوتـاه تریـن زمـان بدهیـد.

برای مثال :

5+1 را دیگر رها کنید ، 5 -1 را ار را همراهی کنید …

ایـن جمـع بنـدی اعـداد بـرای گزینه هـای را ارمـان میتوانـد هـم جلـب توجـه کنـد. هـم جـذاب باشـد بـرای کاربـر .

  • بهترین شعارهای تبلیغاتی برای معازه ها و فروشگاها از نظر کیفیت


منبع: http://gamesasoft. /