رسانه
رسانه

جلسه پنجم ، بیست و هفت مهر نود و پنججلسه پنجم ، بیست و هفت مهر نود و پنج

درخواست حذف اطلاعات
سلام


پاسخ تمرینات جلسه گذشته در پست مربوطه قرار گرفت.


در جلسه پنجم، تحلیل زمانها را با زمان آینده کامل ادامه دادیم.

برای ادامه، روی لینک "ادامه ی مطلب" در زیر کلیک کنیدمنبع: http://generalenglishpgu. /