رسانه
رسانه

حسین محب اهری ممنوع الملاقات شدحسین محب اهری ممنوع الملاقات شد

درخواست حذف اطلاعات
حسین محب اهری ممنوع الملاقات شد

حسین محب اهری برای انجام مقدمات پیوند مغز استخوان در بیمارستان بستری شده و تحت نظر پزشکان قرار دارد .همسر حسین محب اهری بازیگر سینما و تلویزیون، درباره آ ین وضعیت جسمانی این بازیگر پیش وت گفت: هم اکنون حسین محب اهری برای انجام مقدمات پیوند مغز استخوان در بیمارستان بستری و حال عمومی اش خوب است.وی در خصوص زمان ترخیص محب اهری از بیمارستان اظهار داشت: به احتمال زیاد، بعد از انجام آزمایش های پزشکی و پیوند مغز استخوان، تا سه هفته در بیمارستان بستری خواهد بود.همسر محب اهری خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت جسمانی و انجام مقدمات عمل جراحی، این بازیگر تا اطلاع ثانوی ممنوع الملاقات است.منبع: http://gharakheylinews3. /