رسانه
رسانه

ریشه های منریشه های من

درخواست حذف اطلاعات
یه کانال ساخته بودم تو تلگرام و خیلی وقته که حذفش و بعد اون به ذهنم رسید یه کانال خونوادگی راه بندازم.کل خونواده مامانم.درست و یه اسم قشنگیم براش گذاشتم و همه رو ادد و تا حتی بچه های عموی مامانم اینا رو.میخواستم یه پلی باشه بین هممون.هیچ وقت ازهم دورنباشیم وبیشتر و بیشتر حال همو بدونیم.به همشونم وقتی آدرسو دادم گفتم خبرای جدیدی دارین یا ع های قدیمی رو برام بفرستین تا بذارم تو کانال..بعد کانال،پسر گرامی پاتک زد و یه گروه راه انداخت.یه گروه خونوادگی.هممون.( مامانم یه عمو داشت و یه . که فقط دوتا دختر داشت و بچه هاش هم سن وسالمون نیستن و اما نوه های عموی مامانم و نوه های حاج بابا رضام همه تو یه رده سنی هستیم...).چقدرم این گروه گرفت.مدام در حال حرف و حرف و حرفن..جالبه.کانال من سوت کور و اونجا یه اتوبان شلوغ.کانال من حالا تار عنکبوت بسته..

* کانال دیگه ای که ساختم رو بیشتر از همه جا دوس دارم .ماله خودمه.نوشته های خودم.به هیچ کدومشونم آدرسشو ندادم .منبع: http://ghatrehayealm . /