رسانه
رسانه

رویاهای تنهائی منبگفتا دل

درخواست حذف اطلاعات

❥●❥ ♥ ♥ ❥●❥


بگفتا دل . چرا با من نسازی؟


چرا بامن کنی فرازی؟


چه می باید ب من .ن ؟


برایت عشق را آسان ن ؟


میان عاشقان بیگانه بودی


خی عاقلی؟ دیوانه بودی


فقط با خوردن می مست بودی


چو میخوارانِ پائین دست بودی


نه رنگی داشت رویت .چون شبت تار


تن یخ کرده ات بد جور بیمار


به چشمانت نه شادی نی غمی بود


ترا غیراز خودت کی همدمی بود؟


من از خا ترت دَم آف


تو بودی مرده . آدم آف


ان بودی بهارت کرده ام من


تو گُم بودی نشانت کرده ام من


درِ رویا به رویت باز


ترا با شاعران دمساز


زدم رنگ غم و شادی به رویت


طبیبِ درد آوردم به کویت


شدی آگه دلی در داری


برای خوب و بد آئینه داری


هزارن رنگ بر رویت زدم من


گره برطاق ابرویت زدم من


میان عاشقان سالاری اکنون


که اندر عاشقی بی تائی اکنون


ترا من این چنین افسانه


میان عاشقان فرزانه


کج من توانی بود یکدم


"رسا" باید که پیشم سر کنی خم


#گیتی-رسائی
صبوران تنگ دل ( قسمت بیست و هشتم تا پنجاه و سوم)

درخواست حذف اطلاعات

صبوران تنگ دل( قسمت بیست و هشتم)

ادامه مطلبتقریبا زندگی(داستان دو برادر سید)و(فصل اول تادهم)

درخواست حذف اطلاعات
بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلبهم آواز

درخواست حذف اطلاعات


بیا مستانه با هم ساز گردیم


نوا سرداده هم آواز گردیم


جوانانه ز پیری دور گردیم


به رویاهای دیرین باز گردیم


#گیتی_رسائی
دیر کرد زندگی

درخواست حذف اطلاعات

 amo infinitamente qualsiasi oggetto vintage, impolverato, con una storia da raccontare!


وقتی پاهایم دیگر توان رفتن نداشت


و دستانم توان نوشتن را


تازه احساس زندگی درمن


زنده شد


زندگی من دیر کرد داشت


#گیتی_رسائی
گرگها ی روی زمین

درخواست حذف اطلاعات

hip hop in by ~shinigamizz on deviantart


زنده است آنکه زندگی بخشد


مرده است آنکه مرگ می پخشد


آف بُوَد پسند خدا


هرکه را جان نداده دیده روا


برخدا دادگان تو ده مگیر


جان چو او داده است سُ ه مگیر


بودن هر ی صلاح خداست


گر نباشد قبول . کی آنجاست؟


چون بزرگی سزای او باشد


هستی و مرگ حق او باشد


نام او را مکن تو دستاویز


آبروی خدای را تو مریز


مشو پروردگار روی زمین


ن همچو گرگها به کمین


خون هر بی گنه مکن شامت


نام یارب ، دانه و دامت


درد دارد"رسا" به جان و تنش


ترس دارد ز خواری وطنش


#گیتی_رسائی
بیداد بسی بدیدو نگسست

درخواست حذف اطلاعات

beauty


من از دل خود کشیده ام دست


تاکی به توان به هیچ پیوست؟


بی آنکه ببیند از تو مهری


بیداد بسی بدید و نگسست


#گیتی رسائی
زیاده به قران سخن به بود

درخواست حذف اطلاعات

foto

مگو رسم خوبان جفا کاریست

چنان کار ضحاک خونخواریست

به گل لذت روبروئی سزاست
به خوبان بسی نیکخوئی رواست
به پاکان خداوند دل داده است
به نامردمان آب و گِل داده است

کریمان همه پاک و آزاده اند
به دام هوسها نیفتاده اند
ز قدرت بدورند و از ظلم و کین
نباشند وابسته ی این زمین
بترسند از بازی روزگار
به خود باوریها نگردند دچار
ز هر درد سوزد دل و دیده شان
غم بنده باشد غم شان
چو دانی به قران سخن به بود

"رسا" بس کند چون همین به بود

#گیتی _رسائیمده اختیار دلت را به

درخواست حذف اطلاعات

3622347_5a1ed.gif (480×480)


سپردن به نامحرمان دل، خطاست


که در دل فقط جای مهر خداست


به نامحرمان گر سپاری دلت


ندامت شود آ ش حاصلت


به حسرت تبه میکنی عمر خویش


شوی خسته هر روز از روز پیش


شود زندگی جای سخت و سیاه


به سر میبری روز و شب با گناه


که خود کرده را نیست تدبیر بیش


چو ماران زنی بر تن خویش نیش


مده اختیار دلت را به


مشو تکیه گاهی بَرِ خار و خس


بحّدِ خودت پا بنه بر گلیم


فقط سر بنه پیش رب کریم


پرستیدنی را فقط او بدان


"رسا" این بگفته به صدق ازنهان


#گیتی_رسائی
گرفتم فال

درخواست حذف اطلاعات

create a p o manipulation of alice in wonderland | p oshop tutorials - #adobe_p oshop #adobe #p oshop #step_by_step #how_to #tutorial #art #digital #digital_art


'گرفتم فال ، شاید باز گردی


بیائی با غمم دمساز گردی


نباشی همچو دوران گذشته


چه خوش گر با دلم همراز گردی


#گیتی_رسائی
چنینم را چنان کن

درخواست حذف اطلاعات

artist?


بیا دردت بجان ، دارم هوایت


درین دنیای دون ، جانم فدایت


گرانسنگی مکن ، آزرده ام من


ازین هجران چنین افسرده ام من


نمیدانی چه آمد بر سرمن


ش تن ،حال گشته باور من


بهر جا میروم روی تو بینم


هوس دارم گل از روی تو چینم


شب و روزم به حسرت میشود طی


بهارم رفت و هر روزم شده دی


کجائی می سوزدکجائی


نمیدانی چه سخت است این جدائی


به تنهائی شب و روزم به سر شد


تمام عمر من اینگونه هدر شد


"رسا" را شاد کن ،رخ را عیان کن


تو برگرد و چنینم را چنان کن


#گیتی_رسائی
غمزه چشم تو

درخواست حذف اطلاعات

pictu


امشب دلم هوای ترا باز کرده است


دیوانه گشته یاد ترا باز کرده است


ای کاش رخ بنمائی ز راه لطف


ما را فدای غمزه چشم تو کرده است


#گیتی_رسائی
مده اختیار دلت را به

درخواست حذف اطلاعات

3622347_5a1ed.gif (480×480)


سپردن به نامحرمان دل، خطاست


گر در دل فقط جای مهر خداست


به نامحرمان گر سپاری دلت


ندامت شود آ ش حاصلت


به حسرت تبه میکنی عمر خویش


شوی خسته هر روز از روز پیش


شود زندگی جای سخت و سیاه


به سر میبری روز و شب با گناه


که خود کرده را نیست تدبیر بیش


چو ماران زنی بر تن خویش نیش


مده اختیار دلت را به


مشو تکیه گاهی بَرِ خار و خس


بحّدِ خودت پا بنه بر گلیم


فقط سر بنه پیش رب گریم


پرستیدنی را فقط او بدان


"رسا" این بگفته به صدق ازنهان


#گیتی_رسائی
دیده را بستم

درخواست حذف اطلاعات


دیده را بستم ،که تا شاید نبینم درد را


گوش بستم نشنوم من آههای سرد را


مانده ام باید چه سازم با دل بیچاره ام


تا به کی باید ببینم مردم رخ زرد را؟


#گیتی _رسائی
ندارم چشم امید

درخواست حذف اطلاعات

#flowers - #hearts


مرا با عشقبازی نیست کاری


که صد غم مانده بر دل یادگاری


ندارم چشم امیدی به گردون


که دنیا نیست جای ماندگاری


#گیتی_رسائی
درمانده

درخواست حذف اطلاعات

❥●❥ ♥ ♥ ❥●❥


درمانده تر از مرا نی


از جان به تنم نمانده ت


هرچند به کوه مینمایم


هستم ز درون چنان حب


#گیتی_رسائی
صبوران تنگ دل ( قسمت بیست و هشتم تا پنجاه و سوم)

درخواست حذف اطلاعات

صبوران تنگ دل( قسمت بیست و هشتم)

ادامه مطلبتقریبا زندگی(داستان دو برادر سید)و(فصل اول تانهم)

درخواست حذف اطلاعات
بقیه در ادامه مطلب ادامه مطلبگرگها رروی زمین

درخواست حذف اطلاعات

hip hop in by ~shinigamizz on deviantart


زنده است آنکه زندگی بخشد


مرده است آنکه مرگ می پخشد


آف بُوَد پسند خدا


هرکه را جان نداده دیده روا


برخدا دادگان تو ده مگیر


جان چو او داده است سُ ه مگیر


بودن هر ی صلاح خداست


کی نباشد قبول . کی آنجاست؟


چون بزرگی سزای او باشد


هستی و مرگ حق او باشد


نام او را مکن تو دستاویزپ


آبروی خدای را تو مریز


مشو پروردگار روی زمین


ن همچو گرگها به زمین


خون هر بیگنه مکن شامت


نام یارب ، دانه و دامت


درد دارد"رسا" به جان و تنش


ترس دارد ز خاری وطنش


#گیتی_رسائی
بیداد بسی بدید

درخواست حذف اطلاعات

beauty


من از دل خود کشیده ام دست


تاکی به توان به هیچ پیوست؟


بی آنکه ببیند از تو مهری


بیداد بسی بدید و نگسست


#گیتی رسائی