رسانه
رسانه

مسابقهمسابقه

درخواست حذف اطلاعات

یکشنبه مسابقه داشتم. قرار بود با ویویانا روز اول جولای ۲۱ کیلومتر بدویم. برگزار کننده مسابقه مرکز تحقیقات سرطان انگلستان بود و شرکت کننده ها فقط خانم بودند. چند هفتهٔ قبل انتظار نداشتیم که روز مسابقه دما به ۲۹-۳۰ درجه برسه اما رسید! تو مسیر مسابقه تقریبا هر ۳ تا ۴ کیلومتر یه ایستگاه آب گذشته بودند اما با این حال شرایط برای دویدن خیلی مناسب نبود. این چهارمین نیمه ماراتنم بود و همیشه ۳ کیلومتر آ برام خیلی ساخته ولی این بار ۱۰ برابر سخت تر بود و تقریبا گریه ام گرفته بود. 

قبل از مسابقه برامون یک بسته فرستاده بودند که توش علاوه بر شماره دونده، یک بند کفش صورتی و یک برگه هم بود. روی برگه میتونستی بنویسی که برای چه ی تو این مسابقه میدوی؟ روز مسابقه شرکت کننده ها برگه مزبور رو پشتشون سنجاق کرده بودند. یکی نوشته بود برای مادرم و خواهرم، یکی برای مامان و یکی مامانم و بردارم که خوندنشون حال آدم رو منقلب میکرد. 

اون روز هم گذشت و گرفتگی عضلات هم با نرمش و پیاده روی و ماساژ برطرف شد اما لذت گذر از خط پایان هنوز زیر زبونمه.