رسانه
رسانه

سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای دهم همرا با + پاسخ نامه 97سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای دهم همرا با + پاسخ نامه 97

درخواست حذف اطلاعات
سوالات متن تفکر و سواد رسانه ای دهم همرا با + پاسخ نامه 97

      -قانونی ب ید-   فایل به صورت pdf وword در زیپ تعداد صفحه : 21   قسمتی از متن : بازنمایی یعنی چه؟ نشان دادن واقعیت به شکل خاص. رسانه ها با با دستکاری پیام ها روی مردم چه تاتیری میگذارند؟ تاتیری جدی بر روی افکار مردم . روش تشخیص پیام بازنمایی شده چیست ؟  فرد مخاطب باید با هوشمندی و نقادی تفاوت میان واقعیت و بازنمایی را تشخیص دهد. رسانه با بازنمایی به دنبال چه ه ...

دریافت فایل