رسانه
رسانه

<< ابرِ ارغوانی >>از رنگین کمانِ بهاریِ تو...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]آواز ماهی و خواب یونس

درخواست حذف اطلاعات[ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]فقط می خواهم کمی بخوابم...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]همین.

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]____

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]درهمین حد ...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]به سپیده دم سوگند...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ماچ پرتزی و ...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ز آنچه می بافی همه روزه بپوش...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]ازمیان هاتویی های اویتامن...

درخواست حذف اطلاعات

  [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]شیره کورِ نازارگیان

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]تو که نازنده بالا دلربایی...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]چوم ب را!

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]فقط به خوابِ گل سرخ اشاره کنید....

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]درعاشقانه ترین مُردن...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]پاسخ به پیغام ؛تهیه پلنگ مشک

درخواست حذف اطلاعات


سلام بر شما دوست عزیز

والا من اطلاعی ندارم، که در رشت!؟ازکجا پلنگ مشک می توان تهیه کرد؟ ولی به گمانم، شهرستان رودبار سبزی خشک شده اش را زیتون سرا ها داشته باشن.

من از کجا تهیه ؟

یک همساده ی رودباری داشتیم ؛که ایشان براى مان آورده بودن.که چندوقتی ست  از محله ما کوچ وبه ایشان دسرسی ندارم.

از شماعذرمیخاهم که نتوانستم ،

در تهیه پلنگ مشک کمک تان کنم.برماببخشایید❤

عنوان ندارد

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]جهنم است بی تو زندگی...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]چشم ها؛قدرت روح را نشان می دهند...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]دیوار نوشت و باقی ماجرا...

درخواست حذف اطلاعات

 [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]