رسانه
رسانه

سخنگوی کاخ سفید حفظ اکثریت جمهوریخواهان در سنا را تبریک گفتسخنگوی کاخ سفید حفظ اکثریت جمهوریخواهان در سنا را تبریک گفت

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: سخنگوی کاخ سفید حفظ اکثریت جمهوریخواهان در سنای را تبریک گفت و آن را شبی بزرگ برای دونالد ترامپ خواند .