رسانه
رسانه

۱۸ آبان آغاز نمایش های جدید در پایتخت است۱۸ آبان آغاز نمایش های جدید در پایتخت است

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: همزمان با پایان ماه صفر، نمایش های جدید اجرای خود را در تماشاخانه ها و سالن های تئاتر تهران آغاز می کنند و با پایان یافتن پنج نمایش، باقی نمایش ها به اجراهای خود ادامه می دهند.