رسانه
رسانه

بریتانیا ویزای سرمایه گذاری را محدود می کندبریتانیا ویزای سرمایه گذاری را محدود می کند

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: برنامه ویزای طلایی بریتانیا به انی که ۲ میلیون پوند در این کشور سرمایه گذاری می د اجازه اقامت سه ساله اعطا می کرد.