رسانه
رسانه

اعلام نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۱۹اعلام نامزدهای گلدن گلوب ۲۰۱۹

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: فهرست نامزدهای هفتاد و ششمین جوایز گلدن گلوب در بخش های مختلف اعلام شد.