رسانه
رسانه

آلمان | اختلاف بر سر جانشینی مرکل بالا گرفتآلمان | اختلاف بر سر جانشینی مرکل بالا گرفت

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: نمایندگان حزب دموکراتیک ی درباره انتخاب جانشین آنگلا مرکل در راس این حزب تصمیم گیری خواهند کرد.