رسانه
رسانه

گشت زنی ناوشکن یی در اطراف پایگاه دریایی روسیهگشت زنی ناوشکن یی در اطراف پایگاه دریایی روسیه

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: نیروی دریایی اعلام کرد ناو یی مککمپبل (mc pbell) از خلیج پتر کبیر در پریمور مکانی که پایگاه روسیه در اقیانوس آرام روسیه قرار دارد، عبور کرد.