رسانه
رسانه

سیگنال ثبات به بازار ارزسیگنال ثبات به بازار ارز

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: بازارساز قیمت های پایین تر از مرز ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومانی را برای دلار ثبت نکرد تا نوسان گیران ارزی از ب سود ناامیدتر شوند. در پنجمین روز هفته، قیمت دلار با افت جزئی ۱۰ تومانی به عدد ۱۱ هزار و ۳۴۰ تومان رسید.