رسانه
رسانه

واکنش روسیه به اولتیماتوم | واشنگتن دنبال بهانه استواکنش روسیه به اولتیماتوم | واشنگتن دنبال بهانه است

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: روسیه می گوید، به دنبال بهانه ای است تا خود از پیمان منع موشک های هسته ای میان برد خارج شود.