رسانه
رسانه

بنادر دریای آزوف | تنش دوباره در قلب مناسبات روسیه - اوکراینبنادر دریای آزوف | تنش دوباره در قلب مناسبات روسیه - اوکراین

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: با وجود از سرگیری فعالیت در بنادر اوکراین در دریای آزوف، مناسبات دو جانبه هنوز شکننده است. اوکراین خواستار راه حلی پایدار است.