رسانه
رسانه

بازداشت مدیر مالی هوآوی در کانادا به اتهام نقض تحریم های ایرانبازداشت مدیر مالی هوآوی در کانادا به اتهام نقض تحریم های ایران

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: کانادا به درخواست مدیر ارشد مالی شرکت چینی هوآوی را به اتهام نقض تحریم های علیه ایران بازداشت کرد.