رسانه
رسانه

اوپک پلاس پیشنهاد داداوپک پلاس پیشنهاد داد

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: کمیته نظارت وزارتی به کشورهای عضو معاهده وین اوپک پلاس پیشنهاد کرد که است اج نفت را کاهش دهند، ضمن اینکه میزان دقیق کاهش را مشخص نکرد.