رسانه
رسانه

وقوع ز له در هرمزگان و کرمانوقوع ز له در هرمزگان و کرمان

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: ز له ای به بزرگی ۴.۳ در امواج درونی زمین (ریشتر) حوالی ساعت ۲۳ و ۴۲ دقیقه چهارشنبه شب روستای ایسین از توابع شهرستان بندرعباس را لرزاند.