رسانه
رسانه

قطعنامه دادند سناتورهای یی علیه بن سلمانقطعنامه دادند سناتورهای یی علیه بن سلمان

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: نمایندگان هر دو حزب مجلس سنای قطعنامه ای تنظیم و ارائه کرده اند که اقدامات ولیعهد رژیم سعودی، از جمله مشارکت او در ترور رو مه نگار سعودی را محکوم می کند.