رسانه
رسانه

رفع کامل ترکیدگی لوله در میدان توحیدرفع کامل ترکیدگی لوله در میدان توحید

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: مدیر عامل شرکت آبفای منطقه سه تهران از رفع کامل حادثه ترکیدگی لوله و وصل آب مشترکان در منطقه توحید خبرداد.