رسانه
رسانه

۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: بررسی ها نشان می دهد تا ابتدای دی ماه سال جاری حدود ۳۳۴ شهر کشور در معرض تنش آبی قرار گرفته اند، و به دلیل کم بارشی های چند سال اخیر و استمرار خش الی، بارش های مناسب در فصل پاییز امسال نیز کار ساز نبود.