رسانه
رسانه

آناتولی لوکیانوف آ ین رئیس مجلس شوروی درگذشتآناتولی لوکیانوف آ ین رئیس مجلس شوروی درگذشت

درخواست حذف اطلاعات
مسکو - ایرنا: آناتولی لوکیانوف که در دو سال آ عمر اتحاد جماهیر شوروی سابق رئیس پارلمان آن بود در سن ۸۸ سالگی در مسکو درگذشت.