رسانه
رسانه

توئیت درباره هاشمی رفسنجانیتوئیت درباره هاشمی رفسنجانی

درخواست حذف اطلاعات
همشهری آنلاین: رئیس جمهور درباره هاشمی رفسنجانی توییت منتشر کرد