رسانه
رسانه

اربعین حسینیاربعین حسینی

درخواست حذف اطلاعات
پیاده روی اربعین

از سرِ ناقه ی غم شیشه ی صبر افتاده
همه دیدند که زینب سر قبر افتاده

چشم او در اثر حادثه کم سو شده است
کمرش خم شده و دست به زانو شده است

بیت بیتِ دل او از هم پاشیده شده
صورتش در اثر لطمه اشیده شده

گفت برخیز که من زینب مجروح توام
چند روزی ست که محو لب مجروح توام

این چهل روز به من مثل چهل سال گذشت
پیر شد زینب تو تا که ز گودال گذشت

این رباب است که این گونه دلش ویران است
در پی قبر علی اصغر خود حیران است

گر چه من در اثر حادثه کم می بینم
ولی انگار درین دشت علم می بینم

دارد انگار علمدار تو بر می گردد
مشک بر دوش ببین یار تو برمی گردد

خوب می شد اگر او چند قدم می آمد
خوب می شد اگر او تا به حرم می آمد

تا علی اصغر تو تشنه نمی مرد حسین
تا رقیه کمی افسوس نمی خورد حسین

راستی دختر تو... دختر تو... شرمنده
زجر... سیلی... رخ نیلی... سر تو شرمنده

وای از دختر و از یوسف بازار شدن
وای از مردم نا اهل و یدار شدن

سنگ هایی که پریده است به سوی سر تو
چه بلایی که نیاورده سر خواهر تو

سرخی چشم خبر می دهد از دل خونی
وای از آن لحظه که شد چوبه ی محمل خون

شاعر : مجید تالمنبع: http://harfhaiehkhoob. /