رسانه
رسانه

بازدید دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه معلمبازدید دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه معلم

درخواست حذف اطلاعات
به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، دانش آموزان کلاس پنجم مدرسه معلم در روز دوشنبه مورخ 17/8/95 از کتابخانه عمومی موسی کاظم (ع) لامرد بازدید نمودند. در این بازدید پس از آشنایی دانش آموزان با بخش های مختلف کتابخانه، آموزش کاردستی توسط کتابدار صورت گرفت و دانش آموزان روش ساخت پروانه با کاغذ را یاد گرفتند.منبع: http://hejratlamerdlib. /